Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Engineering graphics - Corel
Course of study:
2015/2016
Code:
BEZ-1-305-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Ecological Sources of Energy
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
mgr inż. Pełka Grzegorz (gpelka@geol.agh.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K004 Student zna różnice między różnymi wersjami oprogramowania EZ1A_K01 Project
Skills
M_U012 Student potrafi zaprojektować lub zmodernizować dowolną instalacje w oparciu o oprogramowanie COREL EZ1A_U11 Project
M_U015 Student w oparciu o oprogramowanie COREL wykonuje indywidualne oraz zespołowe projekty EZ1A_W08, EZ1A_U15 Test,
Project
Knowledge
M_W027 Student nabywa szeroką wiedzę na temat możliwości wykorzystania oprogramowania CORELDRAW EZ1A_U07 Test,
Project
M_W028 Student ma wiedzę na temat sporządzania i opracowywania map, przekrojów i innych obiektów graficznych oraz przygotowywania dokumentacji technicznej EZ1A_U09, EZ1A_W11 Project
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K004 Student zna różnice między różnymi wersjami oprogramowania - - + - - - - - - - -
Skills
M_U012 Student potrafi zaprojektować lub zmodernizować dowolną instalacje w oparciu o oprogramowanie COREL - - + - - - - - - - -
M_U015 Student w oparciu o oprogramowanie COREL wykonuje indywidualne oraz zespołowe projekty - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W027 Student nabywa szeroką wiedzę na temat możliwości wykorzystania oprogramowania CORELDRAW - - + - - - - - - - -
M_W028 Student ma wiedzę na temat sporządzania i opracowywania map, przekrojów i innych obiektów graficznych oraz przygotowywania dokumentacji technicznej - - + - - - - - - - -
Module content
Laboratory classes:
 1. Podstawowe zagadnienia i elementy obszaru roboczego (4)

  Wyjaśnienie pojęć związanych z grafiką wektorową i rastrową, wraz ze szczegółowym opisem ich właściwości. Omówienie obszary roboczego oraz możliwości importu i eksportu danych.

 2. Narzędzia rysunkowe (6)

  Szczegółowe omówienie elementów przybornika, rysowanie kształtów podstawowych za pomocą linii, krzywych oraz kształtów nieregularnych. Rysowanie linii przy użyciu rysunku odręcznego, krzywych Beziera itd. Przekształcanie obiektów w krzywe, dzielenie i usuwanie części obiektów (kadrowanie, nóż, gumka).

 3. Transformacje obiektów (4)

  Przekształcanie obiektów poprzez zmianę ich położenia, obrót, skale itd. Tworzenie kopii, duplikatów i klonowanie obiektów.

 4. Praca z warstwami (4)

  Tworzenie nowych warstw oraz ich edycja przy pomocy menadżera obiektów. Łączenie warstw w grupy, edycja obiektów poprzez warstwy np. przycinanie, spawanie określanie części wspólnej itd.

 5. Tekst (2)

  Omówienie stylów tekstu. Formatowanie tekstu ozdobnego i akapitowego. Umieszczenie tekstu na ścieżce i modyfikacja przez styl, kształt, wypełnienie i cień.

 6. Style wypełnień obiektów oraz tworzenie obrysów (3)

  Szczegółowe omówienie styli wypełnień: jednolitego, tonalnego, deseniem i teksturą. Wypełnianie interaktywne obiektów oraz tworzenie obrysu i konturu obiektu.

 7. Dokładne rysowanie (3)

  Rysowanie przy wykorzystaniu linijki, siatki, prowadnic w tym prowadnic dynamicznych.

 8. Wykorzystywanie dodatkowych efektów (2)

  Tworzenie metamorfoz i obrysów obiektów. Stosowanie obwiedni tworzenie efektu głębi, cienia, interakcyjnej przeźroczystości, perspektywy, wytłaczania i soczewki.

 9. Mapy bitowe (1)

  Edytowanie map bitowych poprzez ich tarasowanie, edycje kolorów stosowanie efektów specjalnych dedykowanych tym obiektom.

 10. Drukowanie (1)

  Omówienie podstawowych konfiguracji wydruku, podgląd drukowanego obrazka wraz z ustaleniem jakości wydruku.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in laboratory classes 15 h
Preparation for classes 30 h
Participation in project classes 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = 0,5*ocena z kolokwium + 0,3 * ocena z projektu + 0,2* ocena z ćwiczeń wykonywanych podczas zajęć

Prerequisites and additional requirements:

• Znajomość rysunku technicznego
• Znajomość oprogramowania Windows

Recommended literature and teaching resources:

1. R. Zimek, 2008, CorelDraw X3 PL Kurs
2. R. Zimek, 2006, CorelDraw X3 PL Ćwiczenia praktyczne
3. J.Durski, 2006, CorelDraw X3 dla każdego

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None