Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Mechanika i wytrzymałość materiałów
Course of study:
2015/2016
Code:
BEZ-1-307-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Ecological Sources of Energy
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Małkowski Piotr (malkgeom@agh.edu.pl)
Academic teachers:
mgr inż. Adamczyk Justyna (jadamcz@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Małkowski Piotr (malkgeom@agh.edu.pl)
dr inż. Bednarek Łukasz (bednarek@agh.edu.pl)
Module summary

W ramach przedmiotu student poznaje zagadnienia ze statyki i wytrzymałości materiałów. Uczy się rozwiązywać zadania oraz wykonuje podstawowe testy wytrzymałościowe w laboratorium.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student ma świadomość znaczenia pracy konstrukcji dla bezpieczeństwa osób i maszyn znajdujących się w jej otoczeniu Execution of laboratory classes
Skills
M_U001 Potrafi wykonać doświadczenia związane z wytrzymałością materiałów EZ1A_U18 Test,
Report
M_U002 Potrafi dokonać obliczeń sił reakcji w układach konstrukcyjnych. Examination
M_U003 Potrafi wykonać obliczenia związane z wytrzymałością materiałów EZ1A_U04, EZ1A_U05 Test,
Report
Knowledge
M_W001 Student zna oddziaływania fizyczne pomiędzy ciałami stałymi, rodzaje więzów i sił. Examination
M_W002 Student umie wykonać obliczenia sił działających w konstrukcji Examination
M_W003 Student ma wiedzę w zakresie naprężeń i odkształceń materiałów EZ1A_W06 Examination,
Test
M_W004 Umie scharakteryzować siły oddziaływujące na kratownice EZ1A_W16 Examination,
Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student ma świadomość znaczenia pracy konstrukcji dla bezpieczeństwa osób i maszyn znajdujących się w jej otoczeniu + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi wykonać doświadczenia związane z wytrzymałością materiałów - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi dokonać obliczeń sił reakcji w układach konstrukcyjnych. - - + - - - - - - - -
M_U003 Potrafi wykonać obliczenia związane z wytrzymałością materiałów - + + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna oddziaływania fizyczne pomiędzy ciałami stałymi, rodzaje więzów i sił. + - + - - - - - - - -
M_W002 Student umie wykonać obliczenia sił działających w konstrukcji + - - - - - - - - - -
M_W003 Student ma wiedzę w zakresie naprężeń i odkształceń materiałów + + + - - - - - - - -
M_W004 Umie scharakteryzować siły oddziaływujące na kratownice + + - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
 1. Mechanika – statyka

  1. Podział mechaniki, zagadnienia w mechanice,
  2. Siły i więzy, działania na wektorach
  3. Moment siły, płaskie układy sił, warunki równowagi układów sił
  4. Sił wewnętrzne i zewnętrzne. Tarcie statyczne, kinetyczne i potoczyste. Układy złożone.
  5. Układ sił równoległych, środki ciężkości, twierdzenie Pappusa-Guldina.
  6. Kratownice i wielobok sznurowy.
  7. Przestrzenne układy sił. Warunki równowagi.

 2. Wytrzymałość materiałów

  1. Wprowadzenie. Warunki pracy konstrukcji. Naprężenie i odkształcenie. Tensor naprężenia.
  2. Znaczenie wytrzymałości materiałów w zagadnieniach technicznych. Charakterystyki naprężeniowo-odkształceniowe. Naprężenia dopuszczalne.
  3. Ściskanie i rozciąganie. Prawo Hooka. Parametry mechaniczne materiałów.
  4. Uogólnione prawo Hooka. Zmiana objętości. Ścinanie czyste i technologiczne. Koło Mohra.
  5. Momenty bezwładności.
  6. Skręcanie.
  7. Zginanie – statyka belki zginanej, naprężenia normalne i styczne, ugięcie.

Auditorium classes:
Obliczenia układów konstrukcji ze statyki i wytrzymałości materiałów

Obliczenia związane z
- Reakcją więzów
- Równaniami sił przekrojowych
- Stanem odkształcenia i naprężenia przy ściskaniu i rozciąganiu
- Zmianą objętości ciał sprężystych
- Skręcaniem
- Zginaniem

Laboratory classes:
Wykonanie prostych testów wytrzymałościowych

- Statyczna próba rozciągania
- Statyczna próba ściskania materiałów kruchych
- Skręcanie wałów
- Ścinanie technologiczne
- Zginanie belek
- Ściskanie sprężyn

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 120 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in lectures 30 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Participation in auditorium classes 15 h
Preparation for classes 40 h
Participation in laboratory classes 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = 0,6* ocena z egzaminu +0,2*ocena z ćwiczeń + 0,2* ocena z laboratorium

Prerequisites and additional requirements:

Zaliczone moduły:
Fizyka
Matematyka

Recommended literature and teaching resources:

1. Wosz R.: Mechanika i wytrzymałość materiałów dla geologów, geofizyków i sozotechników. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2004
2. Bodnar A.: Wytrzymałość materiałów. Wydawnictwa Politechniki Krakowskiej, Kraków 2003
3. Gubrynowicz J.: Zbiór zadań z wytrzymałości materiałów, PWN Warszawa 1970.
4. Banasiak M., Grossman K. Trombski M.: Zbiór zadań z wytrzymałości materiałów, PWN Warszawa 1998.
5. Stewarski E., Bystrowski J., Jakubowski J.: Wytrzymałość materiałów, ćwiczenia laboratoryjne. Skrypty AGH nr 1427, Kraków 1995.
6. Iwulski Z., Klisowski R.: Statyka i steromechanika w zadaniach. Skrypt Uczelniany AGH nr 1714, Kraków 2010.
7. Leyko J., Szmelter J.: Zbiór zadań z mechaniki ogólnej. Tom I. PWN Warszawa 1965.
8. Misiak J.: Zadania z mechaniki ogólnej. Cz. I (statyka), WNT, Warszawa 1992.
9. Engel Z, Giergiel J.: Statyka. Wydawnictwa AGH, Kraków 2000.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Obecność na wykładach oraz ćwiczeniach jest obowiązkowa. Dopuszczalna jest jedna nieobecność na ćwiczeniach i dwie na wykładzie. Wszystkie ćwiczenia laboratoryjne muszą być zaliczone. Do egzaminu może podejść tylko taka osoba, która wcześniej zaliczy wszystkie formy zajęć.