Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Materiałoznawstwo
Course of study:
2015/2016
Code:
BEZ-1-308-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Ecological Sources of Energy
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
Academic teachers:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U022 Potrafi wyznaczyć parametry techniczne poszczególnych materiałów EZ1A_U04, EZ1A_U05 Test,
Report
M_U023 Potrafi określić zastosowanie poszczególnych materiałów EZ1A_U11 Test,
Report
Knowledge
M_W034 Student ma wiedzę na temat materiałów stosowanych w inżynierii środowiska EZ1A_W12, EZ1A_W17 Test
M_W035 Zna własności materiałów i metody ich oznaczania EZ1A_W10, EZ1A_W04 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U022 Potrafi wyznaczyć parametry techniczne poszczególnych materiałów - - + - - - - - - - -
M_U023 Potrafi określić zastosowanie poszczególnych materiałów - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W034 Student ma wiedzę na temat materiałów stosowanych w inżynierii środowiska + - - - - - - - - - -
M_W035 Zna własności materiałów i metody ich oznaczania + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
  1. Oddziaływania materiałów budowlanych na użytkowników oraz mikroklimat pomieszczeń – wybrane zagadnienia (2h)
  2. Podstawowe określenia oraz klasyfikacja materiałów stosowanych w inżynierii środowiska (3h)
  3. Własności materiałów i metody ich oznaczania. (2h)
  4. Żelazo, stopy żelaza z węglem oraz metale nieżelazne i ich stopy. Wyroby ze stali, żeliwa, stopów aluminium oraz miedzi (2h)
  5. Wybrane wyroby z tworzyw sztucznych (2h)
  6. Ceramiki, ceramika budowlana oraz beton. Wybrane wyroby z tworzyw mineralnych (2h)
  7. Oddziaływanie środowiska na zużycie i trwałość materiałów, czynniki natury fizycznej, chemicznej i biologicznej. Korozja tworzyw niemetalowych, korozja metali i zabezpieczenia antykorozyjne (2h)

Laboratory classes:

Fizyczne, mechaniczne i chemiczne cechy materiałów oraz metody ich oznaczania – przykłady. Materiały i wyroby stosowane do budowy obiektów inżynierii środowiska – właściwości, zastosowania oraz zasady doboru rozwiązań. Materiały stosowane w technice sanitarnej (przewody, łączniki, uszczelnienia, armatura i elementy wyposażenia) – technologiczno-materiałowe rozwiązania instalacji oraz sieci sanitarnych. Materiały do wykonywania izolacji termicznych, akustycznych oraz przeciwwilgociowych obiektów budowlanych – przykłady rozwiązań.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 15 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Participation in laboratory classes 15 h
Preparation for classes 20 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = 0,5*ocena z kolokwium+ 0,5* ocena z sprawozdania

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

1. Praca zbiorowa pod kier. Małolepszego J.: Materiały budowlane: podstawy technologii i metody badań. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2004
2. Praca zbiorowa pod kier. Stefańczyka B.: Budownictwo ogólne. Materiały i wyroby budowlane, t. 1. Arkady, Warszawa 2005
3. Domin T.: Materiały budowlane. Podręcznik dla studentów wyższych szkół technicznych, Politechnika Krakowska, Kraków, 1992
4. Osiecka E.: Materiały budowlane: właściwości techniczne i zdrowotne. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2002
5. Szymański E.: Materiały budowlane. WSiP, Warszawa 2003
6. Hoffman Z., Lisicki K.: Instalacje budowlane. WSiP, Warszawa 1992

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None