Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Podstawy budownictwa
Course of study:
2015/2016
Code:
BEZ-1-311-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Ecological Sources of Energy
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
Academic teachers:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U009 Student potrafi wykonać obliczenia związane ochrona cieplną budynku i przemianami fazowymi
M_U010 Student potrafi zaprojektować przegrodę budowlaną dobierając odpowiedni materiał konstrukcyjny
Knowledge
M_W013 Student ma wiedzę w zakresie technologii i materiałów budowlanych stosowanych w budownictwie
M_W014 Student potrafi scharakteryzować metody termomodernizacji budynków oraz izolacyjności akustycznej.
M_W015 Student potrafi definiować zagadnienia związane z fizyką budowli
M_W016 Student potrafi wskazać nowe kierunki rozwoju budownictwa niskoenergetycznego
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U009 Student potrafi wykonać obliczenia związane ochrona cieplną budynku i przemianami fazowymi - + - - - - - - - - -
M_U010 Student potrafi zaprojektować przegrodę budowlaną dobierając odpowiedni materiał konstrukcyjny - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W013 Student ma wiedzę w zakresie technologii i materiałów budowlanych stosowanych w budownictwie + - - - - - - - - - -
M_W014 Student potrafi scharakteryzować metody termomodernizacji budynków oraz izolacyjności akustycznej. + - - - - - - - - - -
M_W015 Student potrafi definiować zagadnienia związane z fizyką budowli + - - - - - - - - - -
M_W016 Student potrafi wskazać nowe kierunki rozwoju budownictwa niskoenergetycznego - + - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
 1. Termomodernizacja budynku (3h)

  Technologie ocieplania przegród zewnętrznych. Materiały wykorzystywane przy ocieplaniu przegród zewnętrznych. Inne metody termomodernizacji budynków. Dofinansowanie prac termo modernizacyjnych.

 2. Akustyka budowlana (3h)

  Źródła dźwięku – hałasu. Parametry dźwięku wykorzystywane przy ocenie hałasu. Parametry określające izolacyjność akustyczną przegród budowlanych. Izolacyjność akustyczna przegród budowlanych.

 3. Budownictwo niskoenergetyczne (3h)

  Nowe kierunki rozwoju budownictwa niskoenergetycznego. Sposoby ograniczania strat energii. Budownictwo pasywne i parametry charakteryzujące taki typ budownictwa. Efekt ekologiczny i ekonomiczny budownictwa niskoenergetycznego.

 4. Podstawy fizyki materiałów budowlanych (3h)

  Zapoznanie z przemianami fazowymi wilgoci w materiałach budowlanych. Przenoszenie wilgoci i ciepła w materiałach porowatych.

 5. Podstawowe zagadnienia związane z materiałami budowlanymi stosowanymi obecnie w budownictwie (3 godz.)

  Rodzaje materiałów budowlanych wykorzystywanych do budowy przegród zewnętrznych oraz wewnętrznych. Technologie wznoszenia budynków.

Auditorium classes:

Student potrafi wykonać podstawowe obliczenie związane z ochroną cieplną budynków. Potrafi dobrać materiał budowlany o odpowiednich parametrach konstrukcyjnych i odpowiedniej izolacyjności cieplnej i akustycznej. Student wykonuje podstawowe obliczenia cieplne związane z przemianami fazowymi.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 15 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Participation in auditorium classes 15 h
Preparation for classes 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = 0,5*ocena z egzaminu + 0,3 * ocena z kolokwium + 0,2* ocena z odpowiedzi ustnej

Prerequisites and additional requirements:

• Wiedza w zakresie matematyki umiejętność wykorzystywania aparatu matematycznego do wykonywania obliczeń
• Znajomość podstaw fizyki

Recommended literature and teaching resources:

1. P. Markiewicz, 2007, Budownictwo ogólne dla architektów
2. Praca zbiorowa, Poradnik majstra budowlanego
3. Praca zbiorowa, Budownictwo ogólne tom 1: Materiały i wyroby budowlane
4. Praca zbiorowa, Budownictwo ogólne tom 2: fizyka budowli

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None