Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Maszyny przepływowe
Course of study:
2015/2016
Code:
BEZ-1-401-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Ecological Sources of Energy
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
Academic teachers:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U073 Potrafi wykonać obliczenia związane doborem pomp do instalacji EZ1A_U04, EZ1A_U05 Test,
Report
M_U074 Potrafi wykonać pomiary związane z wyznaczaniem charakterystyki wentylatora promieniowego EZ1A_K02, EZ1A_U18, EZ1A_K03
Knowledge
M_W102 Student ma wiedzę w zakresie pomiarów stosowanych w eksploatacji maszyn przepływowych EZ1A_W17 Examination,
Test
M_W103 Student potrafi scharakteryzować podstawowe wielkości opisujące pracę maszyn przepływowych EZ1A_U12, EZ1A_W04 Examination,
Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U073 Potrafi wykonać obliczenia związane doborem pomp do instalacji - + + - - - - - - - -
M_U074 Potrafi wykonać pomiary związane z wyznaczaniem charakterystyki wentylatora promieniowego - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W102 Student ma wiedzę w zakresie pomiarów stosowanych w eksploatacji maszyn przepływowych + + - - - - - - - - -
M_W103 Student potrafi scharakteryzować podstawowe wielkości opisujące pracę maszyn przepływowych + + - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
  1. Podstawowe równanie maszyn wirowych. Wysokość podnoszenia przy skończonej liczbie i grubości łopatek oraz wpływ kąta ß2 (2h)
  2. Podział i zasada działania maszyn przepływowych. Podstawowe wielkości charakteryzujące pracę maszyn przepływowych (2h)
  3. Podstawowe charakterystyki maszyny przepływowej, moc, sprawność, maksymalna wysokość ssania, punkt pracy (2h)
  4. Maszyny wirowe. (2h)

    Maszyny wirowe. Zasady konstrukcji. Parametry pracy, wpływ zmiany prędkości obrotowej i wymiarów wirnika na parametry pracy. Współpraca szeregowa i równoległa maszyn wirowych

  5. Regulacja pomp. Pompy wyporowe. Współpraca pompy z siecią (2h)
  6. Sprężarki promieniowe i osiowe. Sprężarki wyporowe. Metody tłumienia hałasu maszyn przepływowych (2h)
  7. Podstawowe pomiary w eksploatacji maszyn przepływowych (3h)
Auditorium classes:

Obliczenia związane z
- doborem odpowiednich pomp do instalacji
- wyznaczaniem charakterystyk wentylatora promieniowego
- wyznaczaniem oporów tłoczenia płynów

Laboratory classes:

Ćwiczenia laboratoryjne z zakresu:
Pomiar podstawowych parametrów maszyn przepływowych. Badanie pompy wirowej.
Maksymalna wysokość ssania pompy wirowej lub dobór pompy do instalacji.
Badanie i wyznaczenie charakterystyk wentylatora promieniowego.
Współpraca szeregowa i równoległa wentylatorów promieniowych.
Badanie sprężarki tłokowej.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 90 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 15 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Participation in auditorium classes 15 h
Preparation for classes 30 h
Participation in laboratory classes 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = 0,6* ocena z egzaminu 0,2*ocena z kolokwium 0,2* ocena z sprawozdania

Prerequisites and additional requirements:

Zaliczone moduły
Fizyka

Recommended literature and teaching resources:

Stępniewski M.: Pompy. Warszawa, WNT 1985.
Tuliszka E.: Sprężarki, dmuchawy i wentylatory. Warszawa, WNT 1976.
Fortuna S.: Wentylatory. Podstawy teoretyczne, zagadnienia konstrukcyjno-eksploatacyjne i zastosowanie. Kraków. Wydawnictwo: Techwent s.c. 1999.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None