Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Termodynamika techniczna
Course of study:
2015/2016
Code:
BEZ-1-402-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Ecological Sources of Energy
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Janowski Mirosław (janowski@agh.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Student potrafi określić zmianę parametrów czynnika podczas przemian termodynamicznych czynnika obiegowego EZ1A_U04, EZ1A_U05, EZ1A_U12 Examination,
Test
M_U002 Student ma wiedzę w zakresie określania parametrów pracy maszyn cieplnych. EZ1A_U04, EZ1A_U05, EZ1A_U12 Examination,
Test
M_U003 Student potrafi zebrać i przeanalizować odpowiednie dane i na ich podstawie obliczyć parametry układu termodynamicznego EZ1A_U04, EZ1A_U05, EZ1A_U12 Examination,
Test
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę w zakresie parametrów termodynamicznych różnych stanów skupienia materii, bilansowania układów termodynamicznych i przemian gazowych EZ1A_W06 Examination,
Test
M_W002 Student ma wiedzę w zakresie obliczania ustalonego przepływu ciepła. EZ1A_W06 Examination,
Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Student potrafi określić zmianę parametrów czynnika podczas przemian termodynamicznych czynnika obiegowego - + + - - - - - - - -
M_U002 Student ma wiedzę w zakresie określania parametrów pracy maszyn cieplnych. - + + - - - - - - - -
M_U003 Student potrafi zebrać i przeanalizować odpowiednie dane i na ich podstawie obliczyć parametry układu termodynamicznego - + + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę w zakresie parametrów termodynamicznych różnych stanów skupienia materii, bilansowania układów termodynamicznych i przemian gazowych + - - - - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę w zakresie obliczania ustalonego przepływu ciepła. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Czynniki termodynamiczne. Miary ilości substancji. Podstawy bilansowania Parametry stanu termicznego czynnika.2h
2. Równanie stanu dla gazu doskonałego.2h
3. Pojemność cieplna. Ciepło właściwe gazów doskonałych . Gaz półdoskonały .Zależność ciepła właściwego od temperatury. Funkcje kaloryczne czynnika.3h.
4. Ciepło, praca i moc w maszynach cieplnych.2h
5. Pierwsza zasada termodynamiki dla układów zamkniętych i otwartych. Pojęcie entropii.2h
6. Modele przemian termodynamicznych czynnika politropa – aspekty praktyczne.4h
7. Roztwory gazów doskonałych. 1h
8. Ustalona wymiana ciepła (przewodzenie, przejmowanie i przenikanie oraz promieniowanie). 2h
9. Ustalona wymiana ciepła (zastosowanie techniczne: izolacje cieplne). 4h
10. II zasada termodynamiki 2h
11. Teoretyczny obieg termodynamiczny 2h
12. Termodynamiczne czynniki rzeczywiste 2h
13. Para wodna 2h

Auditorium classes:

1. Bilansowanie układów.
2. Określanie parametrów stanu czynnika zastosowania równania stanu.
3. Pojemność cieplna. Ciepło właściwe
4. Bilansowanie w oparciu o I zasadę termodynamiki . Obliczanie entropii
5. Podstawowe przemiany gazu doskonałego
6. Roztwory gazowe Przepływ ciepła -przewodzenie , przejmowanie i przenikanie ciepła .

Laboratory classes:

1. Bilansowanie układów.
2. Pojemność cieplna. Ciepło właściwe
3. Obiegi chłodnicze – pompy ciepła

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 90 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 15 h
Participation in auditorium classes 15 h
Participation in laboratory classes 15 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Preparation for classes 25 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = 0,5 * ocena z egzaminu + 0,2 * ocena ze z ćwiczeń audytoryjnych + 0,3 * ocena z laboratoriów

Prerequisites and additional requirements:

• Znajomość podstaw fizyki
• Znajomość podstaw chemii

Recommended literature and teaching resources:

1. Haupt T. Podstawy termodynamiki skryt AGH nr 743 Kraków 1980
2. Wiśniewski S. Termodynamika techniczna WNT W-wa
3. Domański R. i inni Wybrane zagadnienia z termodynamiki w ujęciu komputerowym PWN W-wa 2000
4. Szargut J. Programowany zbiór zadań z termodynamiki technicznej PWN W-wa 1986

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None