Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Metody GIS w OZE
Course of study:
2015/2016
Code:
BEZ-1-403-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Ecological Sources of Energy
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Papiernik Bartosz (papiern@geol.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Kania Jarosław (jkania@agh.edu.pl)
dr inż. Papiernik Bartosz (papiern@geol.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Student umie opracować i zintrepretowac projekt GIS pod katem EZE
M_U002 Potrafi zastosować pakiet GIS w ocenie przydatności obszaru dla celów EZE
M_U003 Zna pojęcie topologii i jej znaczenie dla analizy danych Completion of laboratory classes
M_U004 Ma podstawową wiedzę o analizach przestrzennych i analizach atrybutowych Completion of laboratory classes
M_U005 Student zna strukturę projektu GIS i typy danych wykorzystywanych przez systemy GIS Completion of laboratory classes
M_U006 Student zna podstawowe typy programów GIS oraz zasady ich obsługi Completion of laboratory classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Student umie opracować i zintrepretowac projekt GIS pod katem EZE - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi zastosować pakiet GIS w ocenie przydatności obszaru dla celów EZE - - + - - - - - - - -
M_U003 Zna pojęcie topologii i jej znaczenie dla analizy danych - - + - - - - - - - -
M_U004 Ma podstawową wiedzę o analizach przestrzennych i analizach atrybutowych - - + - - - - - - - -
M_U005 Student zna strukturę projektu GIS i typy danych wykorzystywanych przez systemy GIS - - + - - - - - - - -
M_U006 Student zna podstawowe typy programów GIS oraz zasady ich obsługi - - + - - - - - - - -
Module content
Laboratory classes:

W ramach wstępnych zajęć studenci zapoznają się z różnymi programami komercyjnymi i freewerowymi z zakresu GIS. Zapoznanie się ze strukturą projektu GIS oraz typami danych.Charakterystyka pakietu ArcGIS. Bazy danych przestrzennych, odwzorowania danych przestrzennych. Tworzenie nowych warstw, edycja i aktualizacja.
Analizy przestrzenne danych wektorowych i gridowych, analizy atrybutowe w systemach GIS.. Wykorzystanie warstwy GIS w ilościowych systemach interpretacyjnych na przykładzie programu Petrel

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in laboratory classes 43 h
Examination or Final test 2 h
Realization of independently performed tasks 3 h
Completion of a project 7 h
Preparation for classes 5 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Zaliczenie projektów laboratoryjnych 60%, wynik kolokwium 40%

Prerequisites and additional requirements:

Brak

Recommended literature and teaching resources:

Longley P.A., Goodchild M.F., Maguire D.J., Rhind D.W., 2006 – GIS: Teoria i praktyka. PWN Warszawa
Urbański J., 2008 – GIS w badaniach przyrodniczych. WUG Gdańsk
ArcGIS Help
Introduction to Geological Data Analysis. SWAN A. R. H. & SANDILANDS M. 1996 — Blackwell Science.
Kuśmierek J., Machowski G., Papiernik B., 2012 – Elementy wgłębnej kartografii naftowej. W:Poradnik górnika naftowego. Tom 1A: Geologia naftowa. Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego, Kraków.
Materiały pomocnicze na stronie http://www.geol.agh.edu.pl/~papiern/
Statistics and data analysis in geology. DAVIS J. C. 1986 , John Wiley & Sons, New York, 2nd Ed.
Zakrevsky K. E., 2011 – Geological 3D modeling. EAGE Publications. 3990 DB Houten, Netherlands, 1-261.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Podstawowym terminem uzyskania zaliczenia z zajęć praktycznych jest koniec zajęć w danym semestrze. Studentowi przysługują dwa terminy poprawkowe zaliczenia zajęć.