Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Modelowanie parametryczne w środowisku DecisionSpaceDesktop
Course of study:
2015/2016
Code:
BEZ-1-406-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Ecological Sources of Energy
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
Academic teachers:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U079 Student potrafi zbudować bazę danych geologiczno - geofizycznych w bazie OpenWorks wraz z weryfikacją jej zasobów EZ1A_U03, EZ1A_U01 Project
M_U080 Student potrafi określić podstawowe zależności pomiędzy parametrami złożowymi oceniając ich poprawność EZ1A_U04, EZ1A_U01 Project
M_U081 Student potrafi zbudować trójwymiarowy model parametryczny wykorzystując podstawowe narzędzia do analiz geostatystycznych w pakiecie DecisionSpaceDesktop EZ1A_U15, EZ1A_U01 Project
Knowledge
M_W110 Student ma wiedze w zakresie podstawowych typów danych wykorzystywanych w analizach złożowych EZ1A_W02 Test
M_W111 Student ma wiedzę w zakresie architektury bazy danych geologiczno - geofizycznych EZ1A_W08 Test
M_W113 Student ma wiedzę w zakresie podstawowych analiz złożowych z wykorzystaniem narzędzi statystycznych wchodzących w skład pakietu DecisionSpaceDesktop EZ1A_W08 Test,
Project
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U079 Student potrafi zbudować bazę danych geologiczno - geofizycznych w bazie OpenWorks wraz z weryfikacją jej zasobów - - - + - - - - - - -
M_U080 Student potrafi określić podstawowe zależności pomiędzy parametrami złożowymi oceniając ich poprawność - - - + - - - - - - -
M_U081 Student potrafi zbudować trójwymiarowy model parametryczny wykorzystując podstawowe narzędzia do analiz geostatystycznych w pakiecie DecisionSpaceDesktop - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W110 Student ma wiedze w zakresie podstawowych typów danych wykorzystywanych w analizach złożowych - - - + - - - - - - -
M_W111 Student ma wiedzę w zakresie architektury bazy danych geologiczno - geofizycznych - - - + - - - - - - -
M_W113 Student ma wiedzę w zakresie podstawowych analiz złożowych z wykorzystaniem narzędzi statystycznych wchodzących w skład pakietu DecisionSpaceDesktop - - - + - - - - - - -
Module content
Project classes:

Przygotowanie i import podstawowych typów danych wykorzystywanych w eksploatacji złóż kopalin płynnych do bazy systemu OpenWorks (dane otworowe, krzywe geofizyczne, interpretacje profili sejsmicznych, profile sejsmiczne, pomiary laboratoryjne na rdzeniach). Weryfikacja zebranych danych. Przeprowadzenie analizy statystycznej danych petrofizycznych z wykorzystaniem modułu DataAnalysis. Wykorzystując podstawowe zależności pomiędzy poszczególnymi parametrami geofizyczno – złożowymi wyznaczenie dodatkowych parametrów takich jak stopień zailenia czy porowatość w module LogCalculator. Określenie błędu zastosowanej metody obliczeniowej. Konstrukcja i weryfikacja rozkładu trójwymiarowego parametrów zbiornikowych w programie DecisionSpaceDesktop – Earth Modeling, z zastosowaniem algorytmów stochastycznych i deterministycznych – porównanie wyników. Wykorzystując skonstruowany model parametrów zbiornikowych określenie stref perspektywicznych dla lokalizowania projektów geotermicznych, oraz potencjalnych pułapek złożowych dla gazu ziemnego.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in project classes 45 h
Preparation for classes 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Średnia ocen ze sprawozdań oraz kolokwium

Prerequisites and additional requirements:

• Znajomość podstawowych metod geofizycznych i analiz statystycznych
• Umiejętność obsługi komputera
• Podstawowa znajomość języka angielskiego

Recommended literature and teaching resources:

1. Poradnik górnika naftowego, TomIB – SITPNiG Kraków 2010,
2. Geostatystyka: teoria i zastosowania, B Namysłowska – Wilczyńska, Politechnika Wrocławska 2006
3. Geostatistics in Petroleum Geology – O. Dubrule, AAPG 1998,
4. Materiały szkoleniowe – Landmark 2011,
5. Seismic stratighraphy, basin analysis and reservoir characterization – P.C.H. Veeken, Vol. 37 Handbook of Geophysical Exploration SEG, Elsevier 2007,
6. The Rock Physics Handbook , tool for seismic analysis in porous media – G. Mavko, T. Mukerji, J. Dvorkin, Cambridge University Press 2003.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None