Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Modeling and graphics engineering using Petrel software
Course of study:
2015/2016
Code:
BEZ-1-407-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Ecological Sources of Energy
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Papiernik Bartosz (papiern@geol.agh.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K023 Student potrafi odpowiednio określić priorytety służące do wykonania map cyfrowych i przekrojów EZ1A_K02 Test,
Project
Skills
M_U069 Student umie przygotować dane do konstrukcji mapy cyfrowych i przekrojów EZ1A_U03, EZ1A_U01 Project
M_U070 Student potrafi posługując się programem Petrel skonstruować mapy cyfrowe i przekroje EZ1A_U03, EZ1A_U15, EZ1A_U01 Project
M_U071 Student umie zinterpretować wykonane przez siebie mapy i przekroje oraz zweryfikować poprawność ich wykonania EZ1A_U03 Project
Knowledge
M_W100 Student ma podstawową wiedze w zakresie oprogramowania wykorzystywanego w geologii stosowanej. kartografii ilościowej oraz geologicznych modelowań statycznych EZ1A_W02, EZ1A_W08 Test
M_W101 Student jest w stanie scharakteryzować i wytłumaczyć zasady konstruowania map cyfrowych i przekrojów EZ1A_W08 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K023 Student potrafi odpowiednio określić priorytety służące do wykonania map cyfrowych i przekrojów - - - + - - - - - - -
Skills
M_U069 Student umie przygotować dane do konstrukcji mapy cyfrowych i przekrojów - - - + - - - - - - -
M_U070 Student potrafi posługując się programem Petrel skonstruować mapy cyfrowe i przekroje - - - + - - - - - - -
M_U071 Student umie zinterpretować wykonane przez siebie mapy i przekroje oraz zweryfikować poprawność ich wykonania - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W100 Student ma podstawową wiedze w zakresie oprogramowania wykorzystywanego w geologii stosowanej. kartografii ilościowej oraz geologicznych modelowań statycznych - - - + - - - - - - -
M_W101 Student jest w stanie scharakteryzować i wytłumaczyć zasady konstruowania map cyfrowych i przekrojów - - - + - - - - - - -
Module content
Project classes:
  1. Podstawy wykorzystania kartograficznego oprogramowania interpretacyjnego (6h)
  2. Przygotowanie i podstawowa analiza statystyczna danych wejściowych do modelowań (3 h)
  3. Podstawy metodologiczne konstruowania komputerowych map ilościowych opartych na regularnych siatkach interpolacyjnych, formaty danych wejściowych i wyjściowych (6h)

  4. Konstruowanie map strukturalnych w oparciu o dane otworowe, sejsmiczne (9 h)
  5. Konstruowanie wgłębnych przekrojów strukturalnych na podstawie map wgłębnych, danych otworowych i danych sejsmicznych (6h)
  6. Operacje na siatkach interpolacyjnych i postprocessing (3 h)
  7. Graficzna obróbka map, przekrojów i modeli 3D (3 h)
  8. Realizowanie projektu w trakcie zajęć (9 h)
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in project classes 45 h
Preparation for classes 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa odpowiada ocenie z zaliczenia

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

• Kotański Z., 1990 – Geologiczna kartografia wgłębna. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa, 1-331 + 11 map geologicznych Polski.
• Introduction to Geological Data Analysis. SWAN A. R. H. & SANDILANDS M. 1996 — Blackwell Science.
• Statistics and data analysis in geology. DAVIS J. C. 1986 , John Wiley & Sons, New York, 2nd Ed.
• Zakrevsky K. E., 2011 – Geological 3D modeling. EAGE Publications. 3990 DB Houten, Netherlands, 1-261.
• Materiały pomocnicze na stronie http://www.geol.agh.edu.pl/~papiern/

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None