Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Sanitary systems
Course of study:
2015/2016
Code:
BEZ-1-409-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Ecological Sources of Energy
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
Academic teachers:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Student potrafi zaprojektować instalację gazową, wodną i kanalizacyjną EZ1A_U11 Examination,
Test,
Project
M_U002 Student potrafi przygotować dokumentację techniczą odnośnie sieci i urzadzeń sanitarnych. EZ1A_U09 Project
M_U003 Student potrafi okreslić założenia projektowe dla okreslonej instalacji EZ1A_U12 Test,
Project
M_U004 Student potrafi posługiwać się oprogramowanie do projektowania instalacji ciepłej wody użytkowej EZ1A_U15 Project
Knowledge
M_W001 Student zna podstawy projektowania, wykonawstwa i eksploatacji systemów instalacyjnych EZ1A_W11 Examination,
Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Student potrafi zaprojektować instalację gazową, wodną i kanalizacyjną + + - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi przygotować dokumentację techniczą odnośnie sieci i urzadzeń sanitarnych. + + - + - - - - - - -
M_U003 Student potrafi okreslić założenia projektowe dla okreslonej instalacji - + - + - - - - - - -
M_U004 Student potrafi posługiwać się oprogramowanie do projektowania instalacji ciepłej wody użytkowej - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna podstawy projektowania, wykonawstwa i eksploatacji systemów instalacyjnych + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Zagadnienia omawaine na wykładzie:
1. Zaopatrzenie budynków w wodę – zasady projektowani instalacji.
2. Armatura.
3. Odprowadzenie scieków.
4. Instalacji kanalizacyjne w budynkach.
5. Odwadnianie dachów – systemy wykorzystania wody deszczowej.
6. Instalacjie gazowe w budynkach.

Auditorium classes:

Student wykonuje szereg ćwiczeń w celu zapoznani się z zasadami wymiarowania i projektowani instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych.

Project classes:

Student wykonuje projekt wewnętrznej instalacji wodociagowej i kanalizacyjnej dla domu jednorodzinnego.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 125 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Participation in lectures 30 h
Realization of independently performed tasks 25 h
Participation in auditorium classes 20 h
Preparation for classes 16 h
Participation in project classes 10 h
Completion of a project 20 h
Contact hours 2 h
Examination or Final test 2 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

ocena końcowa = 0,5 * ocena z egzaminu + 0,2 * ocena z kolokwium + 0,3 * ocena z projektu

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość podstaw termodynamiki i energetyki

Recommended literature and teaching resources:

1. Bąkowski K., Sieci i instalacje gazowe, WNT, Warszawa 2007
2. Chudzicki J., Sosnowski S. Instalacje wodociagowe. Wyd. Seidel-Przywecki, Warszawa 2005
3. Chudzicki J., Sosnowski S. Instalacje kanalizacyjne. Wyd. Seidel-Przywecki, Warszawa
2004
4. Gassner A., Instalacje sanitarne. Poradnik dla projektantów i instalatorów, WNT, Warszawa, 2008

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None