Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Field practice of fossil fuels end renewable energy
Course of study:
2015/2016
Code:
BEZ-1-411-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Ecological Sources of Energy
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
Academic teachers:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Rozumie potrzebę dbania o środowisko naturalne EZ1A_K07, EZ1A_W10 Report on completion of a practical placement
Skills
M_U001 Potrafi samodzielnie zdobywać informacje na temat instalacji wykorzystujących paliwa kopalne EZ1A_U07 Report on completion of a practical placement
Knowledge
M_W001 Potrafi określić stopień oddziaływania instalacji wykorzystujących paliwa kopalne na środowisko naturalne EZ1A_W10 Report on completion of a practical placement
M_W002 Potrafi opisać i scharakteryzować zasadę działania instalacji wykorzystujących paliwa konwencjonalne EZ1A_W16 Report on completion of a practical placement
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Rozumie potrzebę dbania o środowisko naturalne - - - - - - + - - - -
Skills
M_U001 Potrafi samodzielnie zdobywać informacje na temat instalacji wykorzystujących paliwa kopalne - - - - - - + - - - -
Knowledge
M_W001 Potrafi określić stopień oddziaływania instalacji wykorzystujących paliwa kopalne na środowisko naturalne - - - - - - + - - - -
M_W002 Potrafi opisać i scharakteryzować zasadę działania instalacji wykorzystujących paliwa konwencjonalne - - - - - - + - - - -
Module content
Practical classes:

Praktyka o charakterze objazdowym odbywa się na terenie Polski. W trakcie jej trwania student zapoznaje się z zasadą działania instalacji grzewczych wykorzystujących paliwa kopalne. Student zapoznaje się z urządzeniami stosowanymi elektrowniach konwencjonalnych. Ma możliwość poznania sposobów ochrony środowiska przed negatywnymi skutkami spalania paliw kopalnych.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 50 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in practical classes 45 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 5 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = ocena ze sprawozdań

Prerequisites and additional requirements:

Ukończone moduły:
Przemysł energetyczny a ochrona środowiska
Termodynamika techniczna
Podstawy energetyki

Recommended literature and teaching resources:

Recommended literature and teaching resources not specified

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None