Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Fizyczne podstawy konwersji energii
Course of study:
2015/2016
Code:
BEZ-1-415-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Ecological Sources of Energy
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Marszałek Konstanty (marszale@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Małek Anna (amalek@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Student potrafi zaprojektować lub zmodernizować dowolną instalacje w oparciu o pakiety symulacyjne MolyFlower oraz Multicalc EZ1A_U04, EZ1A_U05 Report
M_U002 Student dokonuje pomiarow charakterystyk zrodel, paneli słonecznych ukladow zawierających konwerter energii EZ1A_U18, EZ1A_U15 Report
Knowledge
M_W001 Student nabywa szeroką wiedzę na temat zjawisk fizycznych wykorzystywanych w procesach konwersji energii EZ1A_W06 Test
M_W002 Student ma wiedzę na temat techniki próżniowej i technologii cienkowarstwowej niezbędnych do zrozumienia procesow wytwarzania ogniw i paneli fotowoltaicznych EZ1A_W17 Test
M_W003 Student zna budowę zrodel, konstrukcje systemow, sposoby instalacji, powiazania pomiędzy prawami przyrody a stosowanymi urzadzeniami EZ1A_U02 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Student potrafi zaprojektować lub zmodernizować dowolną instalacje w oparciu o pakiety symulacyjne MolyFlower oraz Multicalc - - + - - - - - - - -
M_U002 Student dokonuje pomiarow charakterystyk zrodel, paneli słonecznych ukladow zawierających konwerter energii - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student nabywa szeroką wiedzę na temat zjawisk fizycznych wykorzystywanych w procesach konwersji energii + - - - - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę na temat techniki próżniowej i technologii cienkowarstwowej niezbędnych do zrozumienia procesow wytwarzania ogniw i paneli fotowoltaicznych + - - - - - - - - - -
M_W003 Student zna budowę zrodel, konstrukcje systemow, sposoby instalacji, powiazania pomiędzy prawami przyrody a stosowanymi urzadzeniami + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Półprzewodniki, struktura energetyczna, diody, Od piasku do diody krzemowej
2. Prawo Bernouliego. Dlaczego wiatrak się kreci
3. Ciepło – transfer energii
4. Przechowywanie i dysypacja energii
5. Technika Próżni
6. Technologia cienkowarstwowa
7. Metody pomiarowe stosowane w obszarze konwersji energii
8. Metody matematyczne stosowane do projektowania i badan

Laboratory classes:

1. Badanie charakterystyk prądowo napięciowych baterii słonecznej (4)
2.Zapoznanie się z urządzeniami do generacji ( pompy próżni niskiej, i wysokiej: dyfuzyjne, turbomolekularne, kriogeniczne sorpcyjne i in) i pomiarów próżni (próżniomierze różnych typów oparte na różnych zjawiskach adekwatnych do zakresu mierzonych ciśnien)(3+3)
3. Naniesienie cienkiej warstwy lub układu warstwowego w prostym urządzeniu próżniowym(4)
4 Badania urzadzen zawierających konwerter energii (4)
5.Badanie kątowych charakterystyk elementów typu bateryjka kalkulatora, fotodetektora (2)

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 30 h
Participation in laboratory classes 15 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 20 h
Contact hours 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = 0,5*ocena z kolokwium+ 0,5* ocena z ćwiczeń wykonywanych podczas zajęć

Prerequisites and additional requirements:

• Ukonczony kurs fizyki i matematyki
• Znajomość oprogramowania Windows

Recommended literature and teaching resources:

1. Fizyka
2. MolyFlower
3. Multicalc

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None