Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Inżynieria elektryczna
Course of study:
2015/2016
Code:
BEZ-1-504-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Ecological Sources of Energy
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Benesz Mariusz (mariusz.benesz@agh.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Student potrafi stworzyć modele elektryczne wybranych elementów systemu elektroenergetycznego EZ1A_U04, EZ1A_U07 Test
M_U002 Student ma umiejętności w zakresie doboru odpowiednich przyrządów i metod pomiarowych przy pomiarach wielkości elektrycznych EZ1A_U18, EZ1A_U05, EZ1A_U12 Test
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę w zakresie analizy układów elektrycznych prądu stałego i sinusoidalnego EZ1A_W06 Test
M_W002 Student ma wiedzę w zakresie budowy podstawowych przetworników elektromechanicznych EZ1A_W06 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Student potrafi stworzyć modele elektryczne wybranych elementów systemu elektroenergetycznego + + + - - - - - - - -
M_U002 Student ma umiejętności w zakresie doboru odpowiednich przyrządów i metod pomiarowych przy pomiarach wielkości elektrycznych + + + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę w zakresie analizy układów elektrycznych prądu stałego i sinusoidalnego + + + - - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę w zakresie budowy podstawowych przetworników elektromechanicznych + + + - - - - - - - -
Module content
Lectures:
  1. Omówienie podstawowych typów przetworników elektromechanicznych (6 h)

    Transformatory, maszyny synchroniczne, maszyny indukcyjne i maszyny komutatorowe

  2. Analiza obwodów elektrycznych (18 h)

    Definicja obwodu elektrycznego i jego parametrów, prawa Kirchhoffa, obwody prądu stałego i sinusoidalnego, metody analizy obwodów elektrycznych, wykresy wektorowe, modele rzeczywistych elementów systemu elektroenergetycznego.

  3. Metody pomiarów wielkości elektrycznych (6h)

    Omówienie pomiarów napięć, prądów, rezystancji, indukcyjności i pojemności wybranych rzeczywistych obiektów elektrycznych

Auditorium classes:

Student w trakcie ćwiczeń audytoryjnych dokonuje obliczeń związanych z analizą obwodów elektrycznych prądu stałego i sinusoidalnego, parametrów schematów zastępczych oraz podstawowych parametrów opisujących właściwości przetworników elektromechanicznych.

Laboratory classes:

Student w trakcie ćwiczeń laboratoryjnych zapoznaje się z podstawowymi technikami pomiarowymi wybranych wielkości elektrycznych w obwodach prądu stałego i sinusoidalnego.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 130 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in lectures 30 h
Realization of independently performed tasks 30 h
Participation in laboratory classes 15 h
Preparation for classes 40 h
Participation in auditorium classes 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = średnia ważona z ocen

Prerequisites and additional requirements:

• Znajomość podstaw fizyki

Recommended literature and teaching resources:

Recommended literature and teaching resources not specified

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None