Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
The water power industry.
Course of study:
2015/2016
Code:
BEZ-1-508-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Ecological Sources of Energy
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
Academic teachers:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U061 Student potrafi projektować elektrownie wodne, tak aby w jak najmniejszym stopniu ingerowały w środowisko naturalne EZ1A_W10, EZ1A_U13, EZ1A_K07, EZ1A_U03, EZ1A_W09 Examination,
Test
M_U062 Student potrafi wykonać obliczenia związane ze stratami przepływu oraz parametrami pracy elektrowni wodnej EZ1A_U12, EZ1A_W06, EZ1A_U16 Test
M_U087 Student potrafi samodzielnie dokonać pomiarów strumienia przepływu wody w rzece EZ1A_U05, EZ1A_U18 Report,
Execution of laboratory classes
Knowledge
M_W085 Student ma wiedzę w zakresie technologii i typów turbin stosowanych energetyce wodnej EZ1A_W16, EZ1A_W11 Examination,
Test
M_W086 Student ma wiedzę na temat zasobów wód i energii w nich zmagazynowanej EZ1A_W09 Examination,
Test
M_W097 Student ma wiedzę w zakresie projektowania elektrowni wodnych EZ1A_W11, EZ1A_U03, EZ1A_W09 Examination,
Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U061 Student potrafi projektować elektrownie wodne, tak aby w jak najmniejszym stopniu ingerowały w środowisko naturalne - + - - - - - - - - -
M_U062 Student potrafi wykonać obliczenia związane ze stratami przepływu oraz parametrami pracy elektrowni wodnej - - + - - - - - - - -
M_U087 Student potrafi samodzielnie dokonać pomiarów strumienia przepływu wody w rzece - - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W085 Student ma wiedzę w zakresie technologii i typów turbin stosowanych energetyce wodnej + + - - - - - - - - -
M_W086 Student ma wiedzę na temat zasobów wód i energii w nich zmagazynowanej + + - - - - - - - - -
M_W097 Student ma wiedzę w zakresie projektowania elektrowni wodnych - - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
 1. Podstawowe zagadnienia z zakresu energetyki wodnej (5 h)

  Zasoby wodne świata i kraju. Podział i zasada działania elektrowni wodnych. Pojęcia podstawowe. Spad, przełyk, moc i sprawność turbiny. Podstawowe równanie turbin wodnych. Zasada modelowania, kryteria podobieństwa. Wyróżnik szybkobieżności.

 2. Zagadnienia związane z turbinami wodnymi (4h)

  Podstawy obliczeń turbin Francisa, Kaplana, Deriaza, Banki, Peltona. Regulacja turbin. Problemy eksploatacji, kawitacja.

 3. Małe elektrownie wodne (3 h)

  Zasady projektowania małych elektrowni wodnych. Określenie warunków hydrologicznych rzek. Przepływy charakterystyczne. Hydrotechniczne rozwiązania małych elektrowni wodnych. Dobór turbin. Regulacja obrotów i mocy turbiny.

 4. Osprzęt stosowany w elektrowniach wodnych (4h)

  Prądnice elektryczne asynchroniczne i synchroniczne. Współpraca elektrowni z siecią energetyczną.

 5. Elektrownie szczytowo pompowe (2h)

  Specyfika pracy. Rozwiązania pompoturbin. Wyznaczenie parametrów pracy elektrowni wodnych.

 6. Efekt ekologiczny i ekonomiczny elektrowni wodnych (2h)

  Korzyści ekonomiczne i ekologiczne budowy małych elektrowni wodnych.

Auditorium classes:

Student wykonuje podstawowe obliczenia związane z:
• Wyznaczaniem strat przepływu
• Podstawowych parametrów pracy elektrowni wodnych
• Wyznaczeniem korzyści ekonomicznych i stopy zwrotu inwestycji

Laboratory classes:

Student podczas ćwiczeń laboratoryjnych zapozna się z metodami pomiarowymi parametrów charakteryzujących rzeki, takimi jak prędkość przepływu rzeki, objętość wody przepływającej w jednostce itp. W trakcie zajęć student dokona samodzielnie 3 pomiary różnych cieków, na podstawie których określi możliwość wybudowania elektrowni wodnej.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 100 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in lectures 20 h
Realization of independently performed tasks 28 h
Participation in auditorium classes 10 h
Preparation for classes 25 h
Participation in laboratory classes 15 h
Examination or Final test 2 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = 0,5*ocena z egzaminu + 0,2 * ocena z kolokwium + 0,3* ocena ze sprawozdań z zajęć laboratoryjnych

Prerequisites and additional requirements:

• Znajomość podstaw fizyki

Recommended literature and teaching resources:

1. Chmielniak T. Technologie energetyczne. WNT, 2008
2. Jackowski K. Elektrownie wodne. WNT, 1971
3 Krzyżanowski W. Turbiny wodne. WNT 1971
4. Hoffmann M. Małe elektrownie wodne. Wyd. Nabba W-wa 1991
5. Laudyn D.i inni Elektrownie WNT 1990
6. Gołębiowski s., Krzemień Z. Przewodnik inwestora MEW. Fundacja Poszanowania Energii W-wa 1998.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None