Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Pompy ciepła
Course of study:
2015/2016
Code:
BEZ-1-509-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Ecological Sources of Energy
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
Academic teachers:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U018 Student potrafi dobrać elementy systemu grzewczego i grzewczo - chłodzącego opartego na pompach ciepła, aby w jak najmniejszym stopniu ingerował w środowisko EZ1A_K07, EZ1A_U11, EZ1A_W10, EZ1A_U13 Examination,
Test
M_U059 Student w oparciu o postawione wymagania potrafi wykonać obliczenia związane z doborem pomp ciepła EZ1A_U11, EZ1A_U05, EZ1A_U09 Test
M_U060 Student potrafi zebrać i przeanalizować odpowiednie dane i na ich podstawie obliczyć współczynniki efektywności COP i SPF dla pracujących pomp ciepła EZ1A_U05, EZ1A_U09 Report
Knowledge
M_W082 Student ma wiedzę w zakresie technologii i typów pomp ciepła oraz stosowanych dolnych źródeł EZ1A_W11 Examination
M_W083 Student ma wiedzę w zakresie projektowania instalacji grzewczych i grzewczo – chłodzących z pompami ciepła EZ1A_W11 Examination,
Test
M_W084 Student ma wiedzę na temat aspektów środowiskowych wykorzystania pomp ciepła EZ1A_W15 Examination,
Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U018 Student potrafi dobrać elementy systemu grzewczego i grzewczo - chłodzącego opartego na pompach ciepła, aby w jak najmniejszym stopniu ingerował w środowisko - - - - - - - - - - -
M_U059 Student w oparciu o postawione wymagania potrafi wykonać obliczenia związane z doborem pomp ciepła - + - - - - - - - - -
M_U060 Student potrafi zebrać i przeanalizować odpowiednie dane i na ich podstawie obliczyć współczynniki efektywności COP i SPF dla pracujących pomp ciepła - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W082 Student ma wiedzę w zakresie technologii i typów pomp ciepła oraz stosowanych dolnych źródeł + - - - - - - - - - -
M_W083 Student ma wiedzę w zakresie projektowania instalacji grzewczych i grzewczo – chłodzących z pompami ciepła + + - - - - - - - - -
M_W084 Student ma wiedzę na temat aspektów środowiskowych wykorzystania pomp ciepła + + - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
 1. Rozwój rynku i technologii pomp ciepła w kraju i na świecie (2h)

  Statystyki charakteryzujące rynek pomp ciepła na świecie, w Europie i kraju. Nowe technologie w pompach ciepła. Próby zwiększenia efektywności pomp ciepła. Przykłady nieszablonowych instalacji z pompą ciepła.

 2. Konstrukcja pomp ciepła (5h)

  Zapoznanie z typami sprężarek stosowanych w pompach ciepła. Rodzaje wymienników ciepła, urządzenia regulacyjne i sterujące oraz inne (np. pompy obiegowe). Zapoznanie z budowa absorpcyjnych i termoelektrycznych pomp ciepła. Efektywność pomp ciepła.

 3. Efekt ekologiczny i ekonomiczny stosowania pomp ciepła (2h)

  Zagadnienia związane z obliczaniem efektu ekologicznego uzyskanego z zastąpienia urządzeń grzewczych spalających paliwa konwencjonalnych pompami ciepła. Ekonomia stosowania pomp ciepła w porównaniu z innymi źródłami ciepła.

 4. Podstawowe zagadnienia z zakresu pomp ciepła (3 godz.)

  Zasada działania pomp ciepła. Podstawy termodynamiczne. Podział pomp ciepła ze względu na technologię (sprężarkowa, absorpcyjna, termoelektryczna), dolne i górne źródło ciepła. Aspekty prawne i warunki techniczne związane ze stosowaniem różnych pomp ciepła.

 5. Dolne źródła ciepła (4h)

  Zapoznanie z rodzajami dolnych źródeł ciepła (powietrze, woda, grunt, słońce, ciepło odpadowe) i technologiami pozyskiwania ciepła z poszczególnych źródeł.

 6. Górne źródła stosowane w instalacjach z pompami ciepła (4h)

  Zasady stosowania grzejników konwekcyjnych i klimakonwektorów w instalacjach z pompami ciepła. Ogrzewanie płaszczyznowe (podłogowe, ścienne, itp.), i powietrzne. Chłodzenie pompami ciepła.

Auditorium classes:

Student wykonuje podstawowe obliczenia związane z:
• efektywnością pomp ciepła,
• projektowaniem dolnych źródeł ciepła,
• zależnościami pomiędzy temperaturą dolnego i górnego źródła ciepła i ich wpływem na efektywność pomp ciepła,
• projektowaniem górnego źródła ciepła,
• efektem ekologicznym i ekonomicznym dla instalacji z pompą ciepła.

Laboratory classes:

Student podczas ćwiczeń laboratoryjnych zapozna się z pracującą instalacją grzewczą z pompami ciepła. Student zapozna się z podstawami sterowania pompami ciepła, zapozna się z panelem sterowniczym urządzenia. Student nauczy się zbierania właściwych danych w celu obliczenia współczynników efektywności pomp ciepła COP i SPF. Podczas zajęć student zaznajomi się z budową różnych typów pomp ciepła. Podczas zajęć student będzie miał możliwość zapoznania się ze zarchiwizowanymi danymi dotyczącymi temperatur dolnych i górnych źródeł ciepła pracujących układów.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 90 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 20 h
Realization of independently performed tasks 18 h
Participation in auditorium classes 10 h
Preparation for classes 25 h
Participation in laboratory classes 15 h
Examination or Final test 2 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = 0,5*ocena z egzaminu + 0,2 * ocena z kolokwium + 0,3* ocena ze sprawozdań z zajęć laboratoryjnych

Prerequisites and additional requirements:

• Znajomość podstawowych zasad w obliczeń cieplnych
• Znajomość podstaw techniki grzewczej

Recommended literature and teaching resources:

1. M. Rubik, 2006, Pompy ciepła: poradnik
2. W. Zalewski, 2001, Pompy ciepła sprężarkowe, sorpcyjne i termoelektryczne
3 M. Zawadzki (red), 2003, Kolektory słoneczne, pompy ciepła – na tak
4. D. Banks, 2008, An introduction to thermogeology: Grodnu Skurce heating and cooling
5. H. Recknagel, E. Sprenger, E. Schramek, 2008 Kompendium wiedzy: Ogrzewnictwo, Klimatyzacja, Ciepła woda, Chłodnictwo
6. GEOTRAINET, 2011, Geotrainet training manual for designers of shallow geothermal systems
7. GEOTRAINET, 2011, Geotrainet training manual for drillers of shallow geothermal systems

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None