Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Gas networks and installations
Course of study:
2015/2016
Code:
BEZ-1-510-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Ecological Sources of Energy
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
mgr inż. Pełka Grzegorz (gpelka@geol.agh.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Student potrafi zaprojektować system energetyczny oparty na gazie ziemnym EZ1A_U17 Project
M_U002 Student potrafi okreslić założenia projektowe dla zadanej instalacji energetycznej opartej na gazie ziemnym EZ1A_U12 Project
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę w zakresie sposobów wykorzystania energetycznego gazu ziemnego EZ1A_W16 Test
M_W002 Student ma wiedzę w zakresie oddziaływania spalania gazu ziemnego na śrdodowisko EZ1A_W10 Test
M_W003 Student ma wiedze w zakresie projektowania i eksploatacji sieci gazowych EZ1A_W11 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Student potrafi zaprojektować system energetyczny oparty na gazie ziemnym - - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi okreslić założenia projektowe dla zadanej instalacji energetycznej opartej na gazie ziemnym - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę w zakresie sposobów wykorzystania energetycznego gazu ziemnego + - - - - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę w zakresie oddziaływania spalania gazu ziemnego na śrdodowisko + - - - - - - - - - -
M_W003 Student ma wiedze w zakresie projektowania i eksploatacji sieci gazowych + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Tematyka wykładów:
1. Układy zasilania gazem ziemnym.
2. Armatura gazowa.
3. Sporządzanie opracowan projektowych.
Wykonwyanie i użytkowanie instalacji gazowych.
4. Spalanie gazów, wentylacja pomieszczeń.
5. Kotły gazowe.
6. Układy kogeneracyjne.

Project classes:

Student musi przygotować szczegółowy projekt technologiczny kotłowni wykorzystującej gaz ziemny.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 58 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 14 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Participation in project classes 14 h
Completion of a project 20 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

ocena końcowa = 0,5 * ocena z kolokwium z wykładów + 0,5 * ocena z projektu

Prerequisites and additional requirements:

podstawy energetyki

Recommended literature and teaching resources:

1. Bąkowski K., Sieci i instalacje gazowe, WNT,
2. Recknagel, Sprenger, Schramek, Kompendium wiedzy. Ogrzewnictwo, klimatyzacja, Ciepła woda, Chłodnictwo.
3. Gassner A., Instalacje sanitarne. Poradnik dla projektantów i instalatorów, WNT.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Brak

Additional information:

Nie podano dodatkowych publikacji