Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Technologie energooszczędne w budownictwie
Course of study:
2015/2016
Code:
BEZ-1-603-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Ecological Sources of Energy
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
Academic teachers:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U057 Student potrafi posługiwać się oprogramowaniem specjalistycznym w języku polskim i angielskim EZ1A_W08, EZ1A_U15 Test,
Project
M_U058 Student potrafi czytać dokumentację techniczną i normy charakteryzujące parametry przegród zewnętrznych EZ1A_U10 Test,
Project
Knowledge
M_W079 Student ma wiedzę w zakresie urządzeń wykorzystujących OZE, stosowanych w budownictwie energooszczędnym EZ1A_W04 Test
M_W080 Student potrafi scharakteryzować technologie energooszczędne stosowane w budownictwie EZ1A_W10, EZ1A_W16 Test
M_W081 Student ma wiedzę na temat wypływu budownictwa na środowisko naturalne EZ1A_W15 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U057 Student potrafi posługiwać się oprogramowaniem specjalistycznym w języku polskim i angielskim - - - + - - - - - - -
M_U058 Student potrafi czytać dokumentację techniczną i normy charakteryzujące parametry przegród zewnętrznych - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W079 Student ma wiedzę w zakresie urządzeń wykorzystujących OZE, stosowanych w budownictwie energooszczędnym + - - - - - - - - - -
M_W080 Student potrafi scharakteryzować technologie energooszczędne stosowane w budownictwie + - - - - - - - - - -
M_W081 Student ma wiedzę na temat wypływu budownictwa na środowisko naturalne + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
 1. Odnawialne źródła energii w budownictwie (4h)

  Stosowanie odnawialnych źródeł energii do zwiększenia efektywności energetycznej budynków

 2. Odzysk ciepła z powietrza wentylacyjnego (2h)

  Wykorzystywanie rekuperacji do ograniczenia strat ciepła budynku. Rodzaje rekuperatorów i central wentylacyjnych stosowanych w budownictwie.

 3. Modele odzysku i wykorzystywania wody (2h)

  Sposoby gospodarowania wody deszczowej. Urządzenia wykorzystywane do optymalizacji zużycia wody.

 4. Systemy zarządzania budynkiem (BMS – Building Managent System) (2h)
 5. Wybrane technologie energooszczędne w budownictwie (5 godz.)

  Minimalizacja strat ciepła poprzez zmniejszanie współczynnika przewodności cieplnej przegród. Stosowanie nowych materiałów w budownictwie. Wykorzystywanie przegród szklanych o dużej oporności cieplnej.

Project classes:

Student potrafi zaprojektować przegrody budynków aby spełniały normy odpowiadające budynkom niskoenergetycznym oraz budynkom pasywnym. Umie czytać dokumentację techniczną. Potrafi wykorzystywać specjalistyczne oprogramowanie zarówno w języku polskim jak i angielskim.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 15 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Participation in project classes 30 h
Completion of a project 20 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = 0,5 * ocena z kolokwium + 0,5* ocena z projektu

Prerequisites and additional requirements:

Ukończone moduły:
Podstawy budownictwa

Recommended literature and teaching resources:

1. P. Markiewicz, 2007, Budownictwo ogólne dla architektów
2. Praca zbiorowa, Poradnik majstra budowlanego
3. Praca zbiorowa, Budownictwo ogólne tom 1: Materiały i wyroby budowlane
4. Praca zbiorowa, Budownictwo ogólne tom 2: fizyka budowli

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None