Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja
Course of study:
2015/2016
Code:
BEZ-1-609-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Ecological Sources of Energy
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
Academic teachers:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U043 Student potrafi zebrać i przeanalizować odpowiednie dane i na ich podstawie obliczyć parametry instalacji grzewczych stosowanych w obiektach o różnym przeznaczeniu. EZ1A_U05, EZ1A_U12 Examination,
Test
M_U044 Student potrafi zebrać i przeanalizować odpowiednie dane i na ich podstawie obliczyć parametry instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych stosowanych w obiektach o różnym przeznaczeniu EZ1A_U05, EZ1A_U12 Examination,
Test
Knowledge
M_W051 Student ma wiedzę w zakresie technologii i typów systemów grzewczych stosowanych w obiektach o różnym przeznaczeniu. EZ1A_W11, EZ1A_W06 Examination,
Test
M_W053 Student ma wiedzę w zakresie projektowania instalacji grzewczych stosowanych w obiektach o różnym przeznaczeniu. EZ1A_W11, EZ1A_W06 Examination,
Project
M_W054 Student ma wiedzę w zakresie technologii i typów systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych stosowanych w obiektach o różnym przeznaczeniu. EZ1A_W06 Examination,
Test
M_W055 Student ma wiedzę w zakresie projektowania instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych stosowanych w obiektach o różnym przeznaczeniu. EZ1A_W11, EZ1A_W06 Examination,
Project
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U043 Student potrafi zebrać i przeanalizować odpowiednie dane i na ich podstawie obliczyć parametry instalacji grzewczych stosowanych w obiektach o różnym przeznaczeniu. - + - + - - - - - - -
M_U044 Student potrafi zebrać i przeanalizować odpowiednie dane i na ich podstawie obliczyć parametry instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych stosowanych w obiektach o różnym przeznaczeniu - + - + - - - - - - -
Knowledge
M_W051 Student ma wiedzę w zakresie technologii i typów systemów grzewczych stosowanych w obiektach o różnym przeznaczeniu. + + - - - - - - - - -
M_W053 Student ma wiedzę w zakresie projektowania instalacji grzewczych stosowanych w obiektach o różnym przeznaczeniu. + + - - - - - - - - -
M_W054 Student ma wiedzę w zakresie technologii i typów systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych stosowanych w obiektach o różnym przeznaczeniu. + + - - - - - - - - -
M_W055 Student ma wiedzę w zakresie projektowania instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych stosowanych w obiektach o różnym przeznaczeniu. + + - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
 1. Przybliżone i dokładne obliczenia zapotrzebowania mocy cieplnej dla celów grzewczych dla produkcji ciepłej wody użytkowej.2h
 2. Urządzenia grzewcze charakterystyka techniczna, zasady doboru. Grzejniki w instalacjach centralnego ogrzewania.4h.
 3. Podstawy projektowania: nowoczesnych instalacji wewnętrznych centralnego ogrzewania, małych kotłowni na paliwa gazowe lub płynne .5h
 4. Stosowane systemy grzewcze indywidualne i zcentralizowane.(1h)
 5. Zcentralizowane źródła ciepła. Zasady przesyłu i regulacji sieci cieplnych .2h
 6. Możliwości oszczędzania energii w ogrzewnictwie. Podstawy audytu energetycznego.2h
 7. Wentylacja ogólna i miejscowa. Dobór parametrów powietrza wewnątrz pomieszczeń. Metodyka obliczania ilości powietrza wentylacyjnego, wielokrotność wymiany powietrza. 2h

 8. Wentylacja naturalna i mechaniczna. 2h
 9. Urządzenia i sieci wentylacyjne. Nagrzewnice. 2h
 10. Zasady projektowania wentylacji nawiewnej i wywiewnej ogólnej oraz miejscowej. 2h
 11. Rekuperacja ciepła w układach wentylacyjnych. 2h
 12. . Klimatyzacja – podstawowe problemy termodynamiczne.2h
 13. Systemy i urządzenia klimatyzacyjne. Podstawy doboru klimatyzatorów.2h
Auditorium classes:

1.Prognozowanie zapotrzebowania ciepłej wody użytkowej dla obiektów o różnym przeznaczeniu. Dobór zasobników akumulujących oraz wymienników ciepła.2h
2. Obliczenia hydrauliczne i energetyczne sieci cieplnych .2h
3. Dobór podstawowych urządzeń i elementów wewnętrznych instalacji grzewczych (orurowanie, armatura, grzejniki, urządzenia pomocnicze itd.) dla systemów jedno i dwururowych, podłogowych, ściennych, sufitowych.6h
4. Dobór podstawowych elementów i urządzeń dla systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych (przewody, nagrzewnice , chłodnice, rekuperatory).3
5. Analiza efektywności energetycznej rozwiązań wariantowych.2h

Project classes:

1.Projekt termomodernizacji małego obiektu, określenie zapotrzebowania mocy cieplnej wg obowiązujących norm i przepisów PN, PN-EN wraz z analizą możliwości poprawy izolacyjności przegród, dobór grzejników i kotła.4h
2.Projekt wewnętrznej instalacji grzewczej CO dla obiektu .3h
3.Projekt wymiennikowego węzła cieplnego CO/CWU.2h
4.Projekt kotłowni wbudowanej mieszkaniowej lub obiektowej dla różnych rodzajów paliw. 4h
5.Projekt wstępny wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej dla pomieszczeń.2h

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 120 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in lectures 20 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Participation in auditorium classes 10 h
Preparation for classes 15 h
Participation in project classes 30 h
Completion of a project 20 h
Contact hours 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = 0,5*ocena z egzaminu + 0,2 * ocena z kolokwium + 0,3 * ocena ze z zajęć projektowych

Prerequisites and additional requirements:

• Znajomość podstawowych zasad w obliczeń cieplnych
• Znajomość podstaw techniki grzewczej i sanitarnej
• Znajomość podstaw mechaniki płynów

Recommended literature and teaching resources:

1. Malicki M.: Wentylacja i klimatyzacja. PWN W-wa 1980.
2. Praca zbiorowa: Energooszczędne układy zaopatrzenia budynków w ciepło. ENWIROTECH Poznań 1994.
3. Krygier K.: Ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja. WSiP, W-wa 2005.
4. Recknagel: Poradnik ogrzewanie i klimatyzacja EWFE Gdańsk 1994.
5. Poradnik. Wentylacja użytkowa. IPPU Masta Gdańsk 1999.
odpowiednie PN-EN.
6. Recknagel H., Sprenger E., Schramek E.; Poradnik – Ogrzewnictwo, Klimatyzacja, Ciepła woda, Chłodnictwo,2008.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None