Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Multifaceted analysis of RES investments
Course of study:
2015/2016
Code:
BEZ-1-610-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Ecological Sources of Energy
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Sowiżdżał Anna (ansow@agh.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Knowledge
M_W001 Student potrafi korzystać z materiałów instruktażowych EZ1A_U12 Project
M_W002 Student potrafi obliczyć efekt ekologiczny inwestycji EZ1A_W10, EZ1A_W09, EZ1A_W15, EZ1A_W03, EZ1A_W04, EZ1A_U13, EZ1A_U02, EZ1A_U03 Project
M_W003 Student umie wskazać aspekty formalno-prawne i ekonomiczne inwestycji OZE EZ1A_W03, EZ1A_W04, EZ1A_K07 Test
M_W004 Student potrafi określić wpływ poszczególnych źródeł energii odnawialnych na środowisko EZ1A_W09, EZ1A_K07 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Knowledge
M_W001 Student potrafi korzystać z materiałów instruktażowych - - - + - - - - - - -
M_W002 Student potrafi obliczyć efekt ekologiczny inwestycji - - - + - - - - - - -
M_W003 Student umie wskazać aspekty formalno-prawne i ekonomiczne inwestycji OZE + - - - - - - - - - -
M_W004 Student potrafi określić wpływ poszczególnych źródeł energii odnawialnych na środowisko + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Zjawiska meteorologiczne i hydrogeologiczne związane z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii-2 godz.
Ekonomiczne aspekty wykorzystania OZE-2 godz.
Otoczenie formalno-prawne projektowania instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii (Polska, świat)- 2 godz.
Wpływ energetyki odnawialnej na środowisko-4 godz.
Przykłady projektów OZE w Polsce i na świecie – szczegółowa analiza aspektów prawnych, ekonomicznych i ekologicznych – 3 godz.
Metodyka wyznaczania efektu ekologicznego-2 godz.

Project classes:

Student wykonuje projekt polegający na ekologicznej analizie inwestycji OZE:
Efekty kształcenia:
-student potrafi korzystać z materiałów instruktażowych
-student potrafi przeliczać podstawowe jednostki miar
-student potrafi obliczyć efekt ekologiczny inwestycji

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 25 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Participation in project classes 15 h
Preparation for classes 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = 0,6*ocena z kolokwium + 0,4 * ocena z projektu

Prerequisites and additional requirements:

• Znajomość podstawowych zasad przeliczania jednostek miar
• Znajomość specyfiki wykorzystania poszczególnych odnawialnych źródeł energii

Recommended literature and teaching resources:

„Materiały informacyjno – instruktażowe – seria 1/96” wydane przez Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w dniu 30 kwietnia 1996 roku – WSKAŹNIKI EMISJI SUBSTANCJI ZANIECZYSZCZAJĄCYCH WPR0WADZANYCH DO POWIETRZA Z PROCESÓW ENERGETYCZNEGO SPALANIA PALIW

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None