Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Energia biomasy - projekt
Course of study:
2015/2016
Code:
BEZ-1-701-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Ecological Sources of Energy
Semester:
7
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
Academic teachers:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K005 Potrafi odpowiednio określić priorytety służące do przygotowania projektów oraz potrafi pracować w grupie EZ1A_K02, EZ1A_K03 Project
Skills
M_U016 Student potrafi efektywnie wykorzystać wiedzę zdobytą na wykładzie i z innych źródeł do zrealizowania projektów EZ1A_U07, EZ1A_W11, EZ1A_U10 Project
M_U017 Student potrafi stworzyć opracowanie porównawcze dla różnych technologii biomasowych EZ1A_U11, EZ1A_U17, EZ1A_U05, EZ1A_U09 Project
Knowledge
M_W025 Student ma wiedzę w zakresie projektowania urządzeń technologicznych do produkcji i wykorzystania biopaliw EZ1A_W16, EZ1A_W11 Project
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K005 Potrafi odpowiednio określić priorytety służące do przygotowania projektów oraz potrafi pracować w grupie + - - + - - - - - - -
Skills
M_U016 Student potrafi efektywnie wykorzystać wiedzę zdobytą na wykładzie i z innych źródeł do zrealizowania projektów - - - + - - - - - - -
M_U017 Student potrafi stworzyć opracowanie porównawcze dla różnych technologii biomasowych + - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W025 Student ma wiedzę w zakresie projektowania urządzeń technologicznych do produkcji i wykorzystania biopaliw + - - + - - - - - - -
Module content
Lectures:
  1. Projektowanie kotłowni biomasowych (4 godz.)

    Warunki techniczne projektowania kotłowni na biopaliwa stałe, rodzaje kotłów, technologie spalania.

  2. Szczegółowe informacje związane z pozyskiwaniem energii z różnych roślin energetyczny. Możliwości produkcji energii z biomasy (5h)
  3. Charakterystyka linii technologicznych do kompaktowania biomasy (6h)

    Szczegółowe technologie produkcji biopaliw stałych (brykiety, pelety, drewno kawałkowe, i in.). Zagadnienia związane z przygotowaniem biomasy do przetworzenia na biopaliwa stałe (suszenie, rozdrabnianie, kondycjonowanie). Zagadnienia związane z przetwarzaniem biomasy na biopaliwa stałe (brykietowanie, peletowanie) oraz ze składowanie biopaliw stałych (pakowanie, magazynowanie, itp.)

Project classes:

Student wykonuje trzy projekty. Pierwszy indywidualny projekt polega na doborze odpowiedniego kotła na dane biopaliwo dla zadanych warunków wraz z wyliczeniem ilości zużytego paliwa, kosztów paliwa i efektu ekologicznego. Drugi projekt jest wykonywany w grupach dwuosobowych i polega na wyliczeniu efektywności danej biomasy w zależności od sposobu jej wykorzystania. Trzeci indywidualny projekt polega na stworzeniu projektu technologicznego linii do produkcji biopaliw kompaktowanych.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 120 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in lectures 15 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Participation in project classes 45 h
Preparation for classes 30 h
Contact hours 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = średnia ważona z ocen z wykonanych projektów

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość zagadnień z przedmiotu Energia biomasy

Recommended literature and teaching resources:

1. E. Głodek, 2007, Pozyskanie i energetyczne wykorzystanie biogazu rolniczego
2. W. Kordylewski, 2008, Spalanie i paliwa
3. I. Jackowska, 2009, Biomasa jako źródło energii
4. J. Frączek (red), 2010, Przetwarzanie biomasy na cele energetyczne
5. J. Wandrasz, A. Wandrasz, 2006, Paliwa Formowane, biopaliwa i paliwaz odpadów w procesach termicznych
6. T. Juliszewski, T. Zając, Biopaliwo rzepakowe
7. T. Juliszewski, Ogrzewanie biomasą
8. W. Rybak, Spalanie i współspalanie biopaliw stałych

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None