Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Instalacje fotowoltaiczne
Course of study:
2015/2016
Code:
BEZ-1-702-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Ecological Sources of Energy
Semester:
7
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Marszałek Konstanty (marszale@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Małek Anna (amalek@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student zna korzyści środowiskowe płynące ze stosowania instalacji fotowoltaicznych. EZ1A_K07 Project
Skills
M_U001 Student potrafi zaprojektować instalację fotowoltaiczną. EZ1A_U16, EZ1A_U12, EZ1A_U13 Project
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę w zakresie projektowania instalacji fotowoltaicznych typu on-grid i off-grid. EZ1A_W16, EZ1A_W17 Test
M_W002 Student ma wiedzę w zakresie parametrów elektrycznych, optycznych i środowiskowych dla różnych systemów fotowoltaicznych. EZ1A_W09, EZ1A_W03 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student zna korzyści środowiskowe płynące ze stosowania instalacji fotowoltaicznych. - - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi zaprojektować instalację fotowoltaiczną. - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę w zakresie projektowania instalacji fotowoltaicznych typu on-grid i off-grid. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę w zakresie parametrów elektrycznych, optycznych i środowiskowych dla różnych systemów fotowoltaicznych. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Student poznaje zjawiska rządzące konwersją energii promieniowania słonecznego na prąd elektryczny, aby na podstawie uzyskanych danych o warunkach nasłonecznienia, terenowych , klimatycznych oraz o charakterze i parametrach zapotrzebowania na energię elektryczną obiektu wykonać projekt instalacji fotowoltaicznej on-grid i/lub off-grid.
Poznaje aspekty prawne dotyczące przyłączania instalacji fotowoltaicznych do sieci.

Project classes:

Student na podstawie uzyskanych danych o warunkach nasłonecznienia, terenowych , klimatycznych oraz o charakterze i parametrach zapotrzebowania na energię elektryczną dla obiektu wykonuje projekt instalacji fotowltaicznej.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 100 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in lectures 15 h
Participation in project classes 30 h
Completion of a project 35 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocenę z modułu jest ocena z wykonanego projektu.

Prerequisites and additional requirements:

Podstawy fizyki.

Recommended literature and teaching resources:

B. Szymański, Instalacje fotowoltaiczne;
E. Klugman-Radziemska, Fotowoltaika w teorii i praktyce;
Ustawa prawo energetyczne.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None