Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Heat pump - project
Course of study:
2015/2016
Code:
BEZ-1-703-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Ecological Sources of Energy
Semester:
7
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
Academic teachers:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K006 Student potrafi dobrać system grzewczy i grzewczo - chłodzący oparty na pompach, aby w jak najmniejszym stopniu ingerował w środowisko ciepła EZ1A_K02, EZ1A_K03 Project
Skills
M_U024 Student w oparciu o postawione wymagania, korzystając z różnych źródeł wiedzy, potrafi zaprojektować system grzewczy z pompą ciepła, również współpracującą z innymi źródłami energii EZ1A_U05, EZ1A_U10, EZ1A_U16, EZ1A_U07 Project
M_U025 Student potrafi obliczyć uzysk energii z poszczególnych dolnych źródeł oraz oszacować moc wymiennika ciepła i na jego podstawie dobrać odpowiednią pompę ciepła EZ1A_U11, EZ1A_U17, EZ1A_U09 Project
Knowledge
M_W036 Student ma wiedzę w zakresie projektowania instalacji grzewczych z pompami ciepła – również współpracującymi z innymi źródłami ciepła EZ1A_W16, EZ1A_W15, EZ1A_W11 Project
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K006 Student potrafi dobrać system grzewczy i grzewczo - chłodzący oparty na pompach, aby w jak najmniejszym stopniu ingerował w środowisko ciepła - - - + - - - - - - -
Skills
M_U024 Student w oparciu o postawione wymagania, korzystając z różnych źródeł wiedzy, potrafi zaprojektować system grzewczy z pompą ciepła, również współpracującą z innymi źródłami energii - - - + - - - - - - -
M_U025 Student potrafi obliczyć uzysk energii z poszczególnych dolnych źródeł oraz oszacować moc wymiennika ciepła i na jego podstawie dobrać odpowiednią pompę ciepła - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W036 Student ma wiedzę w zakresie projektowania instalacji grzewczych z pompami ciepła – również współpracującymi z innymi źródłami ciepła + - - + - - - - - - -
Module content
Lectures:
Projektowanie kotłowni z pompami ciepła (4 godz.)

Warunki techniczne projektowania kotłowni z pompami ciepła, typy pomp ciepła, technologie pozyskiwania energii z dolnych źródeł ciepła.

Project classes:

Student wykonuje dwa projekty. Pierwszy projekt polega na doborze odpowiedniej pompy ciepła dla zadanych warunków geologicznych, klimatycznych i zapotrzebowania na ciepło w budynku. Dysponując wycinkiem mapy geologicznej i hydrologicznej, a także danymi na temat zapotrzebowania na ciepło na cele co i cwu dla budynku, student dokonuje doboru odpowiedniego urządzenia grzewczego. Rozpatruje warunki terenowe działki i decyduje o typie dolnego źródła ciepła. Oblicza efekt ekologiczny zaistniały przy porównaniu ze źródłem ciepła węglowym, gazowym i olejowym. Student dobierając odpowiednią taryfą energii elektrycznej szacuje koszty ogrzewania budynku, porównuje je do innych źródeł ciepła. Dodatkowo student szacuje koszty inwestycyjne związane z zastosowaniem pompy ciepła i porównuje je z innymi źródłami ciepła.
Drugi projekt jest projektem wykonywanym przy pomocy programu symulacyjnego WP-OPT. Na podstawie zadanych danych student dobiera odpowiednie urządzenia grzewcze. Dzięki oprogramowaniu student będzie przeprowadzał symulację współczynnika SPF w zależności od dobranej pompy ciepła, konfiguracji grzejników, dobranych pomp obiegowych i sposobu przygotowania ciepłej wody użytkowej, a także możliwości pracy pompy ciepła z innymi urządzeniami grzewczymi. Kolejnym zadaniem będzie porównanie parametrów temperaturowych dolnego źródła ciepła w zależności od jego długości/powierzchni i konfiguracji, a także jego wpływ na SPF. W programie student wyliczy również roczne koszty eksploatacyjne biorąc pod uwagę warunki uzyskane w symulacji. Oprócz raportu wygenerowanego w programie student powinien przygotować również odpowiednie komentarze do zastosowanych rozwiązań.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 120 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in lectures 15 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Participation in project classes 45 h
Preparation for classes 30 h
Contact hours 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = * średnia ważona z ocen z wykonanych projektów

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość zagadnień z przedmiotu Pompy ciepła

Recommended literature and teaching resources:

1. M. Rubik, 2006, Pompy ciepła: poradnik
2. W. Zalewski, 2001, Pompy ciepła sprężarkowe, sorpcyjne i termoelektryczne
3 M. Zawadzki (red), 2003, Kolektory słoneczne, pompy ciepła – na tak
4. D. Banks, 2008, An introduction to thermogeology: Grodnu Skurce heating and cooling
5. H. Recknagel, E. Sprenger, E. Schramek, 2008 Kompendium wiedzy: Ogrzewnictwo, Klimatyzacja, Ciepła woda, Chłodnictwo
6. GEOTRAINET, 2011, Geotrainet training manual for designers of shallow geothermal systems
7. GEOTRAINET, 2011, Geotrainet training manual for drillers of shallow geothermal systems

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None