Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Wind Investments - project
Course of study:
2015/2016
Code:
BEZ-1-705-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Ecological Sources of Energy
Semester:
7
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Sowiżdżał Anna (ansow@agh.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U035 Student potrafi ocenić zasoby wiatru na danym terenie EZ1A_W09, EZ1A_W03, EZ1A_U15, EZ1A_U03 Project
M_U036 Student potrafi przeprowadzić analizę ekonomiczną dla inwestycji wiatrowej EZ1A_U13, EZ1A_K07 Project
M_U037 Student potrafi obliczyć efekt ekologiczny inwestycji wiatrowej EZ1A_U13, EZ1A_K07 Project
Knowledge
M_W044 Student potrafi zaprojektować inwestycje wiatrową EZ1A_U11, EZ1A_U17, EZ1A_W09, EZ1A_W03, EZ1A_U15, EZ1A_W11, EZ1A_U03 Project
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U035 Student potrafi ocenić zasoby wiatru na danym terenie - - - + - - - - - - -
M_U036 Student potrafi przeprowadzić analizę ekonomiczną dla inwestycji wiatrowej + - - + - - - - - - -
M_U037 Student potrafi obliczyć efekt ekologiczny inwestycji wiatrowej + - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W044 Student potrafi zaprojektować inwestycje wiatrową + - - + - - - - - - -
Module content
Lectures:

Podstawy projektowania inwestycji wiatrowych
Regulacje prawne związane z projektowaniem inwestycji wiatrowych
Aspekt środowiskowy projektowania inwestycji wiatrowych
Efektywność ekonomiczna przedsięwzięć wiatrowych
Analiza ryzyka i wrażliwości projektów wiatrowych
Problemy spotykane przy projektowaniu instalacji wiatrowych
Szczegółowa analiza toku postępowania przy projektowaniu inwestycji wiatrowych na wybranych przykładach

Project classes:

Student wykonuje projekt instalacji wiatrowej dla konkretnej lokalizacji. Gromadzi niezbędne dane wejściowe oraz analizuje wszystkie aspekty budowy elektrowni wiatrowej (środowiskowe, prawne, ekologiczne, energetyczne). Do realizacji projektu wykorzystuje poznane wcześniej narzędzia (np. programy Retscreen, Wasp).

Efekty kształcenia:
- student potrafi zaprojektować inwestycje wiatrową
- student potrafi ocenić zasoby wiatru na danym terenie
- student potrafi przeprowadzić analizę ekonomiczną dla inwestycji wiatrowej
- student potrafi obliczyć efekt ekologiczny inwestycji wiatrowej

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 120 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in lectures 15 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Completion of a project 30 h
Participation in project classes 45 h
Contact hours 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = 0,5*ocena z kolokwium+0,5*ocena z projektu

Prerequisites and additional requirements:

•Znajomość podstawowych zasad wykorzystania energii wiatru, zaliczenie przedmiotu Energetyka wiatrowa.

Recommended literature and teaching resources:

1. Pawlikowski W.- Elektrownie wiatrowe Know-how
2. Pawlikowski W.– Wymogi techniczne, prawne i podatkowe dotyczące budowy i eksploatacji siłowni wiatrowych w warunkach polskich
3. Rudnicki M.S. – Budowa małych elektrowni wiatrowych
4. Soliński I.-Energetyczne i ekonomiczne aspekty wykorzystania energii wiatrowej
5. Szumanowska M., Szumanowski A. –Fotoogniwa i turbiny wiatrowe w systemach energetycznych
6. Soliński I.- Energia wiatru

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None