Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Hydro-elektric power stations - project
Course of study:
2015/2016
Code:
BEZ-1-706-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Ecological Sources of Energy
Semester:
7
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
Academic teachers:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Student potrafi wykonać operat wodno prawny dla elektrowni wodnej EZ1A_U01, EZ1A_U10 Project
M_U002 Student potrafi odczytać i stworzyć dokumentację techniczną elektrowni wodnej w języku polskim i angielskim EZ1A_U07, EZ1A_U12, EZ1A_U08 Project
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę w zakresie warunków doboru turbin wodnych EZ1A_W13, EZ1A_W11 Project
M_W002 Student ma wiedzę w zakresie wykonywania operatów wodno prawnych EZ1A_W10, EZ1A_W15 Project
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Student potrafi wykonać operat wodno prawny dla elektrowni wodnej - - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi odczytać i stworzyć dokumentację techniczną elektrowni wodnej w języku polskim i angielskim - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę w zakresie warunków doboru turbin wodnych + - - + - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę w zakresie wykonywania operatów wodno prawnych + - - + - - - - - - -
Module content
Lectures:
  1. Dobór turbin wodnych (5 h)

    Zasady doboru turbin wodnych w zależności od parametrów charakteryzujących dany ciek wodny

  2. Uwarunkowania prawne związane z projektowaniem elektrowni wodnych (5h)
  3. Warunki terenowe i środowiskowe sprzyjające budowaniu elektrowni wodnej (5 h)
Project classes:

Student w trakcie ćwiczeń projektowych wykonuje operaty wodno – prawne. Poznaje zasady doboru turbin i wykonywania dokumentacji technicznej korzystając z literatury polskiej i obcojęzycznej.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 120 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in lectures 15 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Participation in project classes 45 h
Completion of a project 30 h
Contact hours 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = średnia ważona z ocen z wykonanych projektów

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość podstaw fizyki

Recommended literature and teaching resources:

1. Chmielniak T. Technologie energetyczne. WNT, 2008
2. Jackowski K. Elektrownie wodne. WNT, 1971
3 Krzyżanowski W. Turbiny wodne. WNT 1971
4. Hoffmann M. Małe elektrownie wodne. Wyd. Nabba W-wa 1991
5. Laudyn D.i inni Elektrownie WNT 1990
6. Gołębiowski s., Krzemień Z. Przewodnik inwestora MEW. Fundacja Poszanowania Energii W-wa 1998.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None