Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Alternative sources of energy
Course of study:
2015/2016
Code:
BEZ-1-708-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Ecological Sources of Energy
Semester:
7
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Kaczmarczyk Michał (mkz@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Kaczmarczyk Michał (mkz@agh.edu.pl)
Module summary

Moduł ma na celu zapoznanie się z niekonwencjonalnymi rozwiązaniami wykorzystującymi alternatywne źródła energii oraz samodzielną analizę i przedstawienie wybranej technologii.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Student potrafi wykonać pomiary w laboratorium i zebrać właściwe dane urządzeń wykorzystujących alternatywne źródła energii. EZ1A_U18 Report
M_U002 Student potrafi przygotować prezentację poświęconą innym alternatywnym źródłom energii. EZ1A_U08 Presentation
M_U003 Student potrafi przeanalizować dane dotyczące procesów zachodzących w przyrodzie pod kątem pozyskania energii z alternatywnych źródeł energii. EZ1A_U03 Presentation
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę w zakresie ekologicznych i ekonomicznych uwarunkowań wykorzystania alternatywnych źródeł energii. EZ1A_W15 Presentation
M_W002 Student ma wiedzę z zakresu możliwości zastosowania różnych procesów przemiany energii w celu uzyskania energii ze źródeł odnawialnych. EZ1A_W07, EZ1A_W16, EZ1A_W06
M_W003 Student ma wiedzę w zakresie urządzeń wykorzystujących alternatywne źródła energii. EZ1A_W11 Presentation,
Report
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Student potrafi wykonać pomiary w laboratorium i zebrać właściwe dane urządzeń wykorzystujących alternatywne źródła energii. - - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi przygotować prezentację poświęconą innym alternatywnym źródłom energii. - - - - - + - - - - -
M_U003 Student potrafi przeanalizować dane dotyczące procesów zachodzących w przyrodzie pod kątem pozyskania energii z alternatywnych źródeł energii. - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę w zakresie ekologicznych i ekonomicznych uwarunkowań wykorzystania alternatywnych źródeł energii. - - - - - + - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę z zakresu możliwości zastosowania różnych procesów przemiany energii w celu uzyskania energii ze źródeł odnawialnych. - - - - - + - - - - -
M_W003 Student ma wiedzę w zakresie urządzeń wykorzystujących alternatywne źródła energii. - - - + - + - - - - -
Module content
Project classes:

1. Zapoznanie się z budową urządzeń oraz pracą instalacji wykorzystujących alternatywne źródła energii.
2. Zebranie właściwych danych i ocenienie podstawowych parametrów technicznych instalacji wykorzystujących alternatywne źródła energii

Seminar classes:

1. Podział zasobów alternatywnych źródeł energii. Procesy przemiany energii. Pierwotne źródła energii. Możliwości zastosowania procesów przemiany energii.
2. Zasoby alternatywnych źródeł energii na świecie. Potencjał teoretyczny, techniczny, ekonomiczny i praktyczny zasobów energii alternatywnej. Stan obecny wykorzystania alternatywnych źródeł energii.
3. Perspektywy wykorzystania energii ze źródeł alternatywnych.
4. Technologie wykorzystania energii alternatywnej. Aktywne systemy konwersji energii słonecznej.Pasywne systemy wykorzystania energii słonecznej. Morskie farmy wiatrowe. Energia termiczna mórz i oceanów. Energia pływów, fal i prądów morskich. Urządzania hybrydowe – ogniwo fotowoltaiczne – kolektor słoneczny. Wykorzystanie ciepła suchych gorących skał (HDR, EGS). Najnowsze koncepcje pozyskania energii z alternatywnych źródeł.
5. Aspekt ekologiczny i ekonomiczny alternatywnych źródeł energii.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 56 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in seminar classes 14 h
Participation in project classes 14 h
Completion of a project 20 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 8 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = średnia ważona z ocen z zajęć seminaryjnych i projektowych

Prerequisites and additional requirements:

Znajmość podstaw termodynamiki
Znajomość podstaw energetyki

Recommended literature and teaching resources:

1. Lewandowski W.M. (2007) – Proekologiczne odnawialne źródła energii. Wydawnictwo Naukowo – Techniczne
2. Merkisz J., Pielecha I. (2004) – Alternatywne paliwa i układy napędowe pojazdów

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Analysis of thermal parameters of Triassic, Permian and Carboniferous sedimentary rocks in central Poland / Anna SOWIŻDŻAŁ, Michał KACZMARCZYK // Geological Journal; ISSN 0072-1050. — 2016 vol. 51 iss. 1, s. 65–76. — Bibliogr. s.75–76.
2. Efektywne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii — Effective use of renewable energy sources: monograph /2.Wojciech GÓRECKI, Elżbieta HAŁAJ, Jarosław KOTYZA, Anna SOWIŻDŻAŁ, Wojciech LUBOŃ, Grzegorz PEŁKA, DominikaWOŚ, Magda KACZMARCZYK, Marek HAJTO, Michał KACZMARCZYK, Paweł Lachman. — Kraków: SOLGEN Sp. z o. o., 2015.— 144 s.. — Bibliogr. s. 136–140. — ISBN: 978-83-64339-06-6. — Publikacja wydana również w j. angielskim. — 145 s. —Bibliogr. s. 138–145
3. Wykorzystanie energii geotermalnej do produkcji prądu elektrycznego z zastosowaniem Obiegu Organicznego Rankine’a3.lub Cyklu Kaliny – przegląd instalacji działających na świecie — Binary power plants in the world – a review / MichałKACZMARCZYK // Technika Poszukiwań Geologicznych. Geotermia, Zrównoważony Rozwój; ISSN 0304-520X. — 2011 R.50 z. 1–2, s. 131–144. — Bibliogr. s. 143–144.
4. Zwiększanie energooszczędności i wykorzystanie niekonwencjonalnych źródeł kluczem do efektywnego wykorzystania4.energii: monografia — Increasing energy savings and use of unconventional sources as a key to effective energy use:monograph / Wojciech GÓRECKI, Jarosław KOTYZA, Anna SOWIŻDŻAŁ, Wojciech LUBOŃ, Grzegorz PEŁKA, Elżbieta HAŁAJ,Magda KACZMARCZYK, Dominika WOŚ, Marek HAJTO, Michał KACZMARCZYK, Marek CAPIK, Paweł POPRAWA, MariaGOŁĘBIOWSKA, [et al.]. — Kraków: SOLGEN Sp. z o. o., 2015. — 172 s.. — Bibliogr. s. 166–168. — ISBN:978-83-64339-07-3. — Publikacja wydana również w j. angielskim. — 177 s. — Bibliogr. s. 172–177

Additional information:

None