Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Instalacje solarne termiczne - projekt
Course of study:
2015/2016
Code:
BEZ-1-711-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Ecological Sources of Energy
Semester:
7
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Janowski Mirosław (janowski@agh.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Student potrafi wykonać projekt systemu solarnego wykorzystującego zjawiska konwersji energii promieniowania słonecznego na ciepło. EZ1A_U17, EZ1A_U05, EZ1A_U12, EZ1A_U16, EZ1A_U03, EZ1A_U15 Project
M_U002 Student potrafi określić zmianę parametrów czynnika obiegowego podczas przemian termodynamicznych w instalacji EZ1A_U11, EZ1A_W10, EZ1A_U12, EZ1A_W04, EZ1A_W11, EZ1A_W06, EZ1A_U13 Project
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę w zakresie doboru parametrów termodynamicznych, optycznych, hydraulicznych i mechanicznych różnych podzespołów systemów termosolarnych dla konkretnych zastosowań. EZ1A_W16, EZ1A_U12, EZ1A_U09, EZ1A_U02 Project
M_W002 Student ma wiedzę w zakresie parametrów termodynamicznych, optycznych, hydraulicznych i mechanicznych różnych systemów termosolarnych EZ1A_U11, EZ1A_W09, EZ1A_W11, EZ1A_W06 Project
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Student potrafi wykonać projekt systemu solarnego wykorzystującego zjawiska konwersji energii promieniowania słonecznego na ciepło. + - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi określić zmianę parametrów czynnika obiegowego podczas przemian termodynamicznych w instalacji + - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę w zakresie doboru parametrów termodynamicznych, optycznych, hydraulicznych i mechanicznych różnych podzespołów systemów termosolarnych dla konkretnych zastosowań. + - - + - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę w zakresie parametrów termodynamicznych, optycznych, hydraulicznych i mechanicznych różnych systemów termosolarnych + - - + - - - - - - -
Module content
Lectures:

Student poznaje zjawiska rządzące konwersją energii promieniowania słonecznego na ciepło, aby na podstawie uzyskanych danych o warunkach nasłonecznienia, terenowych , klimatycznych oraz o charakterze i parametrach zapotrzebowania cieplnego obiektu wykonać projekt. instalacji solarnej.
Poznaje zasady wymiany ciepła oraz jego transportu w instalacjach solarnych.

Project classes:

Student na podstawie uzyskanych danych o warunkach nasłonecznienia, terenowych , klimatycznych oraz o charakterze i parametrach zapotrzebowania cieplnego obiektu wykonyje projekt. instalacji solarnej.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 105 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in lectures 15 h
Participation in project classes 30 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Completion of a project 30 h
Preparation for classes 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

100% ocena projektu

Prerequisites and additional requirements:

• Znajomość podstawowych zasad w obliczeń cieplnych
• Znajomość podstaw techniki grzewczej i sanitarnej

Recommended literature and teaching resources:

1. Pluta Z.; Podstawy teoretyczne fototermicznej konwersji energii słonecznej, Oficyna Wyd. PW, Warszawa 2000.
2. Kaiser H.; Wykorzystanie energii słonecznej, AGH 1995.
3. Kotarska K. Kotarski Z.; Ogrzewanie energią słoneczną: systemy pasywne,
4. Zawadzki M. (red); 2003, Kolektory słoneczne, pompy ciepła – na tak
5. Recknagel H., Sprenger E., Schramek E.; Poradnik – Ogrzewnictwo, Klimatyzacja, Ciepła woda, Chłodnictwo,2008.
6. Korner W., Kirhoff W., Schabbach T.; Schulung Sloartermie , Baratung Planung Installation 1997 Verlag Forderverein fur Neue Technik Photovoltaik und Regenerative Energien im Handwerk e. V. Handwerkskammer Kassel.`
7. Gruss B., Damm G.; Schulung Photovoltaik, Baratung Planung Installation 1997 Verlag Forderverein fur Neue Technik Photovoltaik und Regenerative Energien im Handwerk e. V. Handwerkskammer Kassel.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

zaliczenie w terminie semestralnym na podstawie wyników pracy oraz dwa terminy poprawkowe w sesji