Semester 1, October 2015 - February 2016

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Engineering

 
BEZ-1-106-s 6 0 28 0 0 0 0 0 0 0 8 42 2
-

Mathematics

 
BEZ-1-108-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 6
+

Non-technical

 
BEZ-1-107-s 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 1
-

Other Basic

 
BEZ-1-101-s 42 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 4
+
BEZ-1-102-s 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
BEZ-1-103-s 14 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
BEZ-1-105-s 14 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 42 2
-
BEZ-1-110-s 28 14 0 0 0 0 0 0 0 0 14 56 6
+

Przedmioty ekonomiczne

The rules for selecting groups/modules: Należy wybrać jeden moduł.

3
 
BEZ-1-109-s 28 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-
BEZ-1-112-s 28 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-

Przedmioty humanistyczne

The rules for selecting groups/modules: Należy wybrać jeden moduł.

2
 
BEZ-1-104-s 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
BEZ-1-113-s 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-

Semester 2, March 2016 - September 2016

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Mathematics

 
BEZ-1-201-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 6
+

Non-technical

 
BEZ-1-212-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Physical Education 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 28 0
-

Other Basic

 
BEZ-1-203-s 14 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
BEZ-1-205-s 28 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 56 4
-
BEZ-1-206-s 28 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
+
BEZ-1-208-s 28 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 42 3
+
BEZ-1-209-s 28 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-
BEZ-1-211-s 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 28 1
-

Physics

 
BEZ-1-202-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 6
+

Blok obieralny, semestr 2

The rules for selecting groups/modules: Należy wybrać jeden moduł.

2
 
BEZ-1-204-s 14 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
BEZ-1-207-s 14 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-

Semester 3, October 2016 - February 2017

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Mathematics

 
BEZ-1-303-s 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-

Non-technical

 
BEZ-1-313-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Physical Education 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 14 0
-

Other Basic

 
BEZ-1-301-s 28 0 14 14 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
BEZ-1-306-s 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
+
BEZ-1-307-s 28 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
+
BEZ-1-308-s 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
BEZ-1-309-s 28 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 56 4
+
BEZ-1-311-s 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-

Physics

 
BEZ-1-302-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 6
+

Blok obieralny, semestr 3

The rules for selecting groups/modules: Należy wybrać jeden moduł.

2
 
BEZ-1-304-s 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
BEZ-1-305-s 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-

Język obcy - zaliczenie

0
 
BEZ-1-310-s 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0
-

Semester 4, March 2017 - September 2017

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Engineering

 
BEZ-1-402-s 14 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
+

Non-technical

 
BEZ-1-413-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Physical Education 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 14 0
-

Other Basic

 
BEZ-1-401-s 14 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
+
BEZ-1-404-s 14 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-
BEZ-1-405-s 28 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
BEZ-1-408-s 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
BEZ-1-409-s 28 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
BEZ-1-412-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 3
-

Blok obieralny, semestr 4

The rules for selecting groups/modules: Należy wybrać jeden moduł oraz formę praktyk z energetyki konwencjonalnej.

6
 
BEZ-1-403-s 0 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-
BEZ-1-406-s 0 0 0 42 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-
BEZ-1-407-s 0 0 0 42 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-
BEZ-1-411-s 0 0 0 0 0 0 42 0 0 0 0 42 3
-
BEZ-1-415-s 28 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-

Język obcy - zaliczenie

0
 
BEZ-1-410-s 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0
-

Semester 5, October 2017 - February 2018

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Other Basic

 
BEZ-1-503-s 21 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 51 4
+
BEZ-1-504-s 21 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 51 4
+
BEZ-1-505-s 21 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 51 4
+
BEZ-1-506-s 21 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 51 4
+
BEZ-1-507-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 2
-
BEZ-1-508-s 21 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 51 4
+
BEZ-1-509-s 21 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 51 3
+

Blok obieralny, semestr 5

The rules for selecting groups/modules: Należy wybrać jeden przedmiot w języku polskim i jeden przedmiot w języku angielskim.

5
 
BEZ-1-502-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
BEZ-1-510-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
BEZ-1-511-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
BEZ-1-512-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
BEZ-1-514-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Język obcy - zaliczenie

0
 
BEZ-1-501-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-

Semester 6, March 2018 - September 2018

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Other Basic

 
BEZ-1-601-s 30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
BEZ-1-603-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
BEZ-1-613-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Blok obieralny, semestr 6

The rules for selecting groups/modules: Student musi zrealizować moduły obieralne za łączną wartość co najmniej 15 punktów ECTS (w tym moduł praktyki zawodowej za 4 ECTS).

15
 
BEZ-1-604-s 15 7 0 30 0 0 0 0 0 0 0 52 4
-
BEZ-1-605-s 15 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
BEZ-1-606-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
BEZ-1-607-s 30 0 15 0 0 0 15 0 0 0 0 60 5
-
BEZ-1-609-s 21 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 66 4
+
BEZ-1-610-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
BEZ-1-611-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
BEZ-1-612-s 0 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0 120 4
-
BEZ-1-614-s 15 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 30 2
-
BEZ-1-615-s 21 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 66 4
-

Język obcy - egzamin

5
 
BEZ-1-602-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 5
-

Semester 7, October 2018 - February 2019

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Other Basic

 
BEZ-1-710-s 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 1
-

Thesis

 
BEZ-1-707-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
+

Blok obieralny, semestr 7

The rules for selecting groups/modules: Student musi zrealizować moduły obieralne za łączną wartość co najmniej 14 punktów ECTS.

14
 
BEZ-1-701-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
BEZ-1-702-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
BEZ-1-703-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
BEZ-1-704-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
BEZ-1-705-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
BEZ-1-706-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
BEZ-1-708-s 0 0 0 15 0 15 0 0 0 0 0 30 2
-
BEZ-1-709-s 0 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
BEZ-1-711-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-