Semester 1, October 2015 - February 2016

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Engineering

 
EEL-1-104-s 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 2
-
EEL-1-108-s 14 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 42 4
-
EEL-1-109-s 14 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-

Mathematics

 
EEL-1-105-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 6
+
EEL-1-107-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 6
+

Physical Education

 
EEL-1-112-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 28 0
-

Physics

 
EEL-1-106-s 40 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 7
+

Przedmiot Humanistyczny (GO), semestr 1

The rules for selecting groups/modules: Jeden przedmiot z grupy

2
 
EEL-1-102-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
EEL-1-110-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
EEL-1-111-s 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-

Semester 2, March 2016 - September 2016

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Engineering

 
EEL-1-205-s 14 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-
EEL-1-206-s 42 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 6
+
EEL-1-207-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 3
-

Mathematics

 
EEL-1-202-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
EEL-1-203-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+

Physical Education

 
EEL-1-201-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 14 0
-

Physics

 
EEL-1-204-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+

Przedmiot Humanistyczny (GO), semestr 2

The rules for selecting groups/modules: Jeden przedmiot z grupy

3
 
EEL-1-209-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
EEL-1-210-s 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
EEL-1-211-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Semester 3, October 2016 - February 2017

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Engineering

 
EEL-1-305-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 6
+
EEL-1-307-s 42 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 98 7
+
EEL-1-308-s 42 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 6
+
EEL-1-309-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
-

Mathematics

 
EEL-1-304-s 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
EEL-1-306-s 28 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-

Physical Education

 
EEL-1-301-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 14 0
-

Język obcy (GO), semestr 3

The rules for selecting groups/modules: Jeden przedmiot z grupy

 
Expand/collapse content
EEL-1-302-s 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0
-
EEL-1-303-s 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0
-
EEL-1-310-s 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0
-
EEL-1-311-s 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0
-
EEL-1-312-s 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0
-

Semester 4, March 2017 - September 2017

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Engineering

 
EEL-1-402-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
EEL-1-403-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
EEL-1-404-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
-
EEL-1-405-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
-
EEL-1-406-s 28 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 84 6
+
EEL-1-407-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+

Język obcy (GO), semestr 4

The rules for selecting groups/modules: Jeden przedmiot z grupy

 
Expand/collapse content
EEL-1-401-s 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0
-
EEL-1-408-s 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0
-
EEL-1-409-s 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0
-
EEL-1-410-s 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0
-
EEL-1-412-s 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0
-

Semester 5, October 2017 - February 2018

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Język obcy (GO), semestr 5

The rules for selecting groups/modules: Jeden przedmiot z grupy

 
Expand/collapse content
EEL-1-502-s 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0
-
EEL-1-520-s 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0
-
EEL-1-521-s 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0
-
EEL-1-522-s 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0
-
EEL-1-525-s 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0
-

Blok obieralny Elektrotechnika, semestr 5

The rules for selecting groups/modules: Do wyboru jeden z bloków: A, B lub C

30
 

Blok obieralny A, semestr 5

The rules for selecting groups/modules: Wszystkie przedmioty w grupie

 
EEL-1-501-s 28 14 28 0 0 0 0 0 0 0 0 70 5
-
EEL-1-503-s 28 0 28 14 0 0 0 0 0 0 0 70 6
+
EEL-1-504-s 28 0 28 14 0 0 0 0 0 0 0 70 6
+
EEL-1-505-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
-
EEL-1-507-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 3
-
EEL-1-519-s 28 0 28 14 0 0 0 0 0 0 0 70 6
+

Blok obieralny B, semestr 5

The rules for selecting groups/modules: Wszystkie przedmioty w grupie

 
EEL-1-508-s 28 14 28 0 0 0 0 0 0 0 0 70 5
+
EEL-1-509-s 28 28 0 14 0 0 0 0 0 0 0 70 6
+
EEL-1-510-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
-
EEL-1-511-s 28 0 28 14 0 0 0 0 0 0 0 70 6
+
EEL-1-512-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
EEL-1-513-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
-

Blok obieralny C, semestr 5

The rules for selecting groups/modules: Wszystkie przedmioty w grupie

 
EEL-1-512-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
EEL-1-516-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
-
EEL-1-517-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
-
EEL-1-519-s 28 0 28 14 0 0 0 0 0 0 0 70 6
+
EEL-1-523-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
EEL-1-524-s 28 0 28 14 0 0 0 0 0 0 0 70 6
+

Semester 6, March 2018 - September 2018

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Other Basic

 
EEL-1-607-s 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1
-
EEL-1-608-s 0 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0 120 4
-

Język obcy (GO), semestr 6

The rules for selecting groups/modules: Jeden przedmiot z grupy

5
 
Expand/collapse content
EEL-1-601-s 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 5
+
EEL-1-622-s 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 5
+
EEL-1-623-s 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 5
+
EEL-1-624-s 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 5
+
EEL-1-625-s 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 5
+

Blok obieralny Elektrotechnika, semestr 6

The rules for selecting groups/modules: Wybór odpowiedniej ścieżki z bloku obieralnego jest kontynuacją wyboru dokonanego na piątym semestrze.

20
 

Blok obieralny A, semestr 6

The rules for selecting groups/modules: Wszystkie przedmioty w grupie

 
EEL-1-602-s 28 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 2
-
EEL-1-603-s 28 0 28 14 0 0 0 0 0 0 0 70 4
+
EEL-1-604-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 3
-
EEL-1-605-s 28 0 28 14 0 0 0 0 0 0 0 70 4
+
EEL-1-606-s 28 0 28 14 0 0 0 0 0 0 0 70 3
-
EEL-1-626-s 28 0 28 14 0 0 0 0 0 0 0 70 4
+

Blok obieralny B, semestr 6

The rules for selecting groups/modules: Wszystkie przedmioty w grupie

 
EEL-1-609-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 3
+
EEL-1-610-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
+
EEL-1-611-s 42 14 28 14 0 0 0 0 0 0 0 98 4
+
EEL-1-612-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 3
-
EEL-1-613-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 3
-
EEL-1-614-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 3
-

Blok obieralny C, semestr 6

The rules for selecting groups/modules: Wszystkie przedmioty w grupie

 
EEL-1-615-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
+
EEL-1-616-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 2
-
EEL-1-617-s 28 0 28 14 0 0 0 0 0 0 0 70 3
-
EEL-1-618-s 28 0 14 14 0 0 0 0 0 0 0 56 3
+
EEL-1-619-s 28 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-
EEL-1-620-s 28 0 28 14 0 0 0 0 0 0 0 70 3
-
EEL-1-621-s 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-

Semester 7, October 2018 - February 2019

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Thesis

 
EEL-1-702-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 410 15
+

Blok obieralny Elektrotechnika, semestr 7

The rules for selecting groups/modules: Wybór odpowiedniej ścieżki z bloku obieralnego jest kontynuacją wyboru dokonanego na piątym semestrze.

15
 

Blok obieralny A, semestr 7

The rules for selecting groups/modules: Obowiązkowo Seminarium i do wyboru trzy przedmioty w grupie, w tym jeden w jęz. obcym

 
EEL-1-701-s 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-

Przedmioty obieralne moduł A

 
EEL-1-001-s 28 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 48 4
-
EEL-1-703-s 28 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 48 4
-
EEL-1-706-s 28 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 48 4
-
EEL-1-714-s 28 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 48 4
-
EEL-1-715-s 28 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 48 4
-
EEL-1-716-s 28 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 48 4
-
EEL-1-717-s 28 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 48 4
-
EEL-1-727-s 28 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 48 4
-
EEL-1-730-s 28 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 48 4
-
EEL-1-731-s 28 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 48 4
-

Blok obieralny B, semestr 7

The rules for selecting groups/modules: Obowiązkowo Seminarium i do wyboru trzy przedmioty w grupie, w tym jeden w jęz. obcym

 
EEL-1-712-s 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-

Przedmioty obieralne moduł B

 
EEL-1-704-s 28 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 48 4
-
EEL-1-705-s 28 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 48 4
-
EEL-1-707-s 28 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 48 4
-
EEL-1-711-s 28 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 48 4
-
EEL-1-718-s 28 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 48 4
-
EEL-1-719-s 28 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 48 4
-
EEL-1-720-s 28 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 48 4
-
EEL-1-728-s 28 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 48 4
-
EEL-1-732-s 28 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 48 4
-

Blok obieralny C, semestr 7

The rules for selecting groups/modules: Obowiązkowo Seminarium i do wyboru trzy przedmioty w grupie, w tym jeden w jęz. obcym

 
EEL-1-713-s 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-

Przedmioty obieralne moduł C

 
EEL-1-708-s 28 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 48 4
-
EEL-1-709-s 28 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 48 4
-
EEL-1-710-s 28 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 48 4
-
EEL-1-721-s 28 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 48 4
-
EEL-1-722-s 28 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 48 4
-
EEL-1-724-s 28 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 48 4
-
EEL-1-725-s 28 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 48 4
-
EEL-1-726-s 28 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 48 4
-
EEL-1-729-s 28 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 48 4
-