Uwagi:

 1. Zajęcia dydaktyczne
  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szk. Wyższego oraz uchwałą Rady Wydziału Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej na doktorancie nie pobierającym stypendium doktorskiego spoczywa obowiązek 15 godzin dydaktyki w ciągu roku akademickiego. Doktoranci pobierający stypendium zobowiązani są do 60 godzin dydaktyki rocznie + 30 godzin prac związanych z wsparciem i rozwojem dydaktyki Wydziału
 2. Przedmioty i kredyty
  Zgodnie z Regulaminem Studiów Doktoranckich AGH rozdział 1: „Przedmioty kursowe mogą zostać zastąpione przez inne przedmioty, na prośbę przez opiekuna naukowego, za zgodą kierownika studiów doktoranckich.” Decyzję o takiej zamianie podejmuje każdorazowo Kierownik SD, analizując między innymi zgodność liczby kredytów ECTS oraz kwestię osiągnięcia efektów kształcenia.
 3. Praktyka zawodowa I i II
  W ramach samodzielnych zajęć dydaktycznych – semestry 5. lub 6. (15 godzin łącznie) Na seminariach doktoranckich studenci składają raporty z prowadzonych zajęć – informując o napotkanych problemach
 4. Język studiów
  Przedmioty, których nazwy podane są w języku angielskim są prowadzone w tym języku

Semester 1, October 2015 - February 2016

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Non-technical

 
JFI-3-102-s 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 14 1
-
JFI-3-103-s 14 0 0 0 0 42 0 0 0 0 0 56 5
-

Physics

 
JFI-3-101-s 28 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 42 3
-

Semester 2, March 2016 - September 2016

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Non-technical

 
JFI-3-202-s 10 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-

Physics

 
JFI-3-201-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
+

Semester 3, October 2016 - February 2017

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Physics

 
JFI-3-301-s 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 2
-

Thesis

 
JFI-3-303-s 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 1
-

Elective sem. 3, PhD

The rules for selecting groups/modules: Za zgodą Opiekuna student może wybrać dowolne inne przedmioty niż proponowane w grupie.

8
 
JFI-3-302-s 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-

Semester 4, March 2017 - September 2017

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Non-technical

 
JFI-3-402-s 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 14 1
-

Physics

 
JFI-3-401-s 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 14 2
-

Thesis

 
JFI-3-403-s 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 1
-

Elective sem. 4, PhD

The rules for selecting groups/modules: Za zgodą Opiekuna student może wybrać dowolne inne przedmioty niż proponowane w grupie.

4
 
JFI-3-404-s 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 4
+

Semester 5, October 2017 - February 2018

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Non-technical

 
JFI-3-503-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7 0
-

Physics

 
JFI-3-505-s 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 30 2
-

Thesis

 
JFI-3-504-s 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 1
-

Elective sem. 5, PhD

The rules for selecting groups/modules: Student powinien wybrać jeden z dwóch proponowanych przedmiotów.

5
 
JFI-3-501-s 28 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 42 5
-
JFI-3-502-s 28 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 42 5
-

Semester 6, March 2018 - September 2018

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Non-technical

 
JFI-3-601-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 8 0
-

Physics

 
JFI-3-603-s 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 30 1
-

Thesis

 
JFI-3-602-s 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 1
-

Semester 7, October 2018 - February 2019

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Physics

 
JFI-3-702-s 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 30 2
-

Thesis

 
JFI-3-701-s 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 1
-

Semester 8, March 2019 - September 2019

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Physics

 
JFI-3-802-s 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 30 1
-

Thesis

 
JFI-3-801-s 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 1
-