Semester 1, October 2015 - February 2016

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Engineering

 
JFT-1-101-s 14 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
-

Mathematics

 
JFT-1-102-s 42 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 8
+
JFT-1-103-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+

Non-technical

 
JFT-1-107-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Physical Education

 
JFT-1-106-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Physical Education 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 28 0
-

Physics

 
JFT-1-104-s 42 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 9
+

Semester 2, March 2016 - September 2016

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Engineering

 
JFT-1-201-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
-

Mathematics

 
JFT-1-202-s 42 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 7
+
JFT-1-205-s 28 0 14 14 0 0 0 0 0 0 0 56 4
-

Non-technical

 
JFT-1-207-s 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-

Other Basic

 
JFT-1-204-s 28 14 28 0 0 0 0 0 0 0 0 70 6
+

Physical Education

 
JFT-1-206-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Physical Education 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 14 0
-

Physics

 
JFT-1-203-s 56 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98 7
+

Semester 3, October 2016 - February 2017

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Engineering

 
JFT-1-303-s 14 0 20 8 0 0 0 0 0 0 0 42 4
-
JFT-1-306-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
JFT-1-308-s 14 0 14 14 0 0 0 0 0 0 0 42 4
-

Mathematics

 
JFT-1-301-s 28 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 6
+

Physical Education

 
JFT-1-309-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Physical Education 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 14 0
-

Physics

 
JFT-1-302-s 42 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 7
+
JFT-1-305-s 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 28 4
-

Foreign language

The rules for selecting groups/modules: Jeden przedmiot z grupy

 
Expand/collapse content
JFT-1-307-s 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0
-
JFT-1-310-s 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0
-
JFT-1-311-s 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0
-
JFT-1-312-s 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0
-
JFT-1-313-s 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0
-

Semester 4, March 2017 - September 2017

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Engineering

 
JFT-1-401-s 28 28 0 14 0 0 0 0 0 0 0 70 5
+
JFT-1-404-s 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
JFT-1-407-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+

Mathematics

 
JFT-1-402-s 28 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 5
-

Physics

 
JFT-1-405-s 28 0 0 14 0 14 0 0 0 0 0 56 4
+
JFT-1-406-s 28 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
+

Foreign language

The rules for selecting groups/modules: Jeden przedmiot z grupy

 
Expand/collapse content
JFT-1-408-s 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0
-
JFT-1-409-s 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0
-
JFT-1-410-s 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0
-
JFT-1-411-s 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0
-
JFT-1-412-s 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0
-

Moduły obieralne FT1 - sem. 4

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera dowolną liczbę godzin modułów obieralnych o sumarycznym wymiarze ECTS nie mniejszym niż 5.

5
 

Semester 5, October 2017 - February 2018

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Engineering

 
JFT-1-503-s 30 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 75 5
+

Physics

 
JFT-1-504-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
JFT-1-505-s 30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
JFT-1-506-s 30 16 12 0 0 0 0 0 0 0 0 58 4
+

Foreign language

The rules for selecting groups/modules: Jeden przedmiot z grupy

 
Expand/collapse content
JFT-1-502-s 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0
-
JFT-1-507-s 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0
-
JFT-1-508-s 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0
-
JFT-1-509-s 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0
-
JFT-1-510-s 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0
-

Moduły obieralne FT1 - sem. 5

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera dowolną liczbę godzin modułów obieralnych o sumarycznym wymiarze ECTS nie mniejszym niż 14.

Jednym z obranych modułów jest moduł prowadzony w języku obcym z oferty wydziału bądź Uczelnianej Bazy Przedmiotów w Językach Obcych.

14
 

Semester 6, March 2018 - September 2018

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Elective

 
JFT-1-605-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
-

Engineering

 
JFT-1-602-s 30 15 0 6 0 0 0 0 0 0 0 51 5
+

Foreign language

The rules for selecting groups/modules: Jeden przedmiot z grupy

5
 
Expand/collapse content
JFT-1-601-s 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 5
+
JFT-1-612-s 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 5
+
JFT-1-613-s 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 5
+
JFT-1-614-s 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 5
+
JFT-1-615-s 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 5
+

Blok tematyczny BT6

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera dwa z czterech bloków tematycznych:

  • Badania i monitoring środowiska
  • Oddziaływania i detekcja cząstek
  • Nowoczesne materiały i technolgie
  • Symulacjie komputerowe w fizyce i technice
16
 

Badania i monitoring środowiska (sem.6)

 
JFT-1-603-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
JFT-1-606-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+

Nowoczesne materiały i technologie (sem.6)

 
JFT-1-609-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
JFT-1-616-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+

Oddziaływania i detekcja cząstek (sem.6)

 
JFT-1-607-s 18 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 42 4
+
JFT-1-608-s 0 0 30 15 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-

Symulacje komputerowe w fizyce i technice (sem.6)

 
JFT-1-610-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
JFT-1-611-s 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-

Semester 7, October 2018 - February 2019

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Thesis

 
JFT-1-702-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
-

Blok tematyczny BT7

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera dwa z czterech bloków tematycznych, będące kontynuacją bloków z semestru szóstego.

16
 

Badania i monitoring środowiska (sem.7)

 
JFT-1-703-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
JFT-1-704-s 15 0 20 10 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-

Nowoczesne materiały i technologie (sem.7)

 
JFT-1-707-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
JFT-1-708-s 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-

Oddziaływania i detekcja cząstek (sem.7)

 
JFT-1-705-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
JFT-1-706-s 30 6 0 8 0 0 0 0 0 0 0 44 4
+

Symulacje komputerowe w fizyce i technice (sem.7)

 
JFT-1-701-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
JFT-1-709-s 18 0 15 10 0 0 0 0 0 0 0 43 4
+

Completion of modules in any semester

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Engineering

 
JFT-1-001-s 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
JFT-1-002-s 15 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
JFT-1-005-s 30 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
JFT-1-006-s 15 0 18 10 0 0 0 0 0 0 0 43 4
-
JFT-1-007-s 15 0 18 10 0 0 0 0 0 0 0 43 4
-
JFT-1-009-s 10 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
JFT-1-010-s 30 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-
JFT-1-012-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
JFT-1-014-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
JFT-1-015-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
JFT-1-016-s 20 0 22 15 0 0 0 0 0 0 0 57 6
-
JFT-1-017-s 30 0 45 0 15 0 0 0 0 0 0 90 7
-
JFT-1-018-s 30 0 30 15 0 0 0 0 0 0 0 75 5
-
JFT-1-019-s 20 0 22 15 0 0 0 0 0 0 0 57 5
-
JFT-1-021-s 15 0 15 0 0 15 0 0 0 0 0 45 4
-

Mathematics

 
JFT-1-008-s 30 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 45 3
+

Physics

 
JFT-1-003-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
JFT-1-004-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
JFT-1-011-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
JFT-1-013-s 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
JFT-1-020-s 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10 1
-
JFT-1-022-s
The module has not been published by the person responsible for it.
CP Violation in Heavy Flavour Physics
16 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 28 4
-
JFT-1-023-s 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 5
+