Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
-
Course of study:
2015/2016
Code:
BGF-3-201-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Third-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Geophysics
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab, prof. AGH Cichy Adam (cichy@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab, prof. AGH Cichy Adam (cichy@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student posiada umiejętność współpracy i posiada zdolność do samokształcenia GF3A_K01 Project
Skills
M_U001 Dobiera odpowiednie elementy języka HTML na potrzeby tworzonej strony WWW. GF3A_U03 Project
M_U002 Dobiera odpowiednie elementy języka JavaScript na potrzeby tworzonej strony WWW. GF3A_U03 Project
M_U004 Potrafi stworzyć stronę WWW przy użyciu elementów języków HTML oraz JavaScript GF3A_U01 Project
M_U006 Potrafi stworzyć proste funkcje w języku JavaScript na potrzeby tworzonej strony WWW GF3A_U01 Project
Knowledge
M_W001 Ma wiedzę na temat możliwości języka HTML w zastosowaniu do tworzenia stron WWW. GF3A_W01 Project
M_W002 Ma wiedzę na temat możliwości języka JavaScript w zastosowaniu do tworzenia stron WWW. GF3A_W01 Project
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student posiada umiejętność współpracy i posiada zdolność do samokształcenia - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Dobiera odpowiednie elementy języka HTML na potrzeby tworzonej strony WWW. - - + - - - - - - - -
M_U002 Dobiera odpowiednie elementy języka JavaScript na potrzeby tworzonej strony WWW. - - + - - - - - - - -
M_U004 Potrafi stworzyć stronę WWW przy użyciu elementów języków HTML oraz JavaScript - - + - - - - - - - -
M_U006 Potrafi stworzyć proste funkcje w języku JavaScript na potrzeby tworzonej strony WWW - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma wiedzę na temat możliwości języka HTML w zastosowaniu do tworzenia stron WWW. + - + - - - - - - - -
M_W002 Ma wiedzę na temat możliwości języka JavaScript w zastosowaniu do tworzenia stron WWW. + - + - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. HTML jako język znaczników
2. Struktura dokumentu HTML
3. Elementy blokowe (nagłówki, akapity, cytaty, znacznik DIV)
4. Listy
5. Grafika na stronie WWW
6. Hiperłącza
7. Tabele
8. Formularze
9. Ramki
10. CSS – kaskadowe arkusze stylów (selektory, klasy, pseudoklasy, formatowanie tekstu, formatowanie wyglądu czcionki, formatowanie list, marginesy, obramowania)
11. JavaScript jako rozszerzenie możliwości HTML
12. Zmienne
13. Operatory arytmetyczne
14. Operatory relacji i operatory logiczne
15. Instrukcje warunkowe
16. Pętle
17. Tablice
18. Funkcje
18. Okna dialogowe
19. Procedury obsługi zdarzeń
20. Animacje
21. Obiekty Math, Date, Array
22. Publikacja strony na serwerze

Laboratorium
W ramach laboratorium studenci testują poznane na wykładzie elementy języków HTML oraz JavaScript pod kątem zastosowania ich w tworzeniu własnej strony WWW, która będzie podstawą zaliczenia przedmiotu.

Laboratory classes:
-
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 120 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in lectures 30 h
Participation in laboratory classes 30 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Preparation for classes 10 h
Completion of a project 40 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

100% ocena stworzonej własnej strony WWW

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

1. B. Danowski – ABC tworzenia stron WWW – Helion 2003
2. P. McBride – JavaScript to proste – Wydawnictwo RM 2002

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None