Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
PhD Seminar
Course of study:
2015/2016
Code:
BGF-3-202-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Third-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Geophysics
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polski i Angielski
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Dec Jerzy (geodec@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Dec Jerzy (geodec@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Posiada umiejętności definiowania i rozwiązywania różnorodnych i złożonych problemów naukowych. Ma umiejętności pozyskiwania aktualnych informacji naukowych w uprawianej dyscyplinie. GF3A_U01 Presentation,
Participation in a discussion
M_U002 Potrafi praktycznie wykorzystać i udoskonalać metody badawcze właściwe dla danej dyscypliny naukowej. Posiada umiejętności projektowania i wykonywania złożonych badań naukowych. GF3A_U03 Presentation,
Participation in a discussion
Knowledge
M_W001 Posiada poszerzoną, podbudowaną teoretycznie ogólną wiedzę na światowym poziomie związaną z reprezentowaną dyscypliną naukową, poszerzoną wiedzą na najbardziej zawansowanym, szczegółowym poziomie w zakresie tematyki prowadzonych badań. GF3A_W01 Presentation,
Participation in a discussion
M_W002 Posiada pogłębioną wiedzę na temat metodologii pracy naukowej, zasad i pojęć z dziedziny w której prowadzone są badania oraz wiedzę umożliwiającą tworzenie nowych teorii, przygotowanie publikacji, właściwej prezentacji wyników prowadzonych badań. GF3A_W02 Participation in a discussion,
Presentation
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Posiada umiejętności definiowania i rozwiązywania różnorodnych i złożonych problemów naukowych. Ma umiejętności pozyskiwania aktualnych informacji naukowych w uprawianej dyscyplinie. - - - - - + - - - - -
M_U002 Potrafi praktycznie wykorzystać i udoskonalać metody badawcze właściwe dla danej dyscypliny naukowej. Posiada umiejętności projektowania i wykonywania złożonych badań naukowych. - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Posiada poszerzoną, podbudowaną teoretycznie ogólną wiedzę na światowym poziomie związaną z reprezentowaną dyscypliną naukową, poszerzoną wiedzą na najbardziej zawansowanym, szczegółowym poziomie w zakresie tematyki prowadzonych badań. - - - - - + - - - - -
M_W002 Posiada pogłębioną wiedzę na temat metodologii pracy naukowej, zasad i pojęć z dziedziny w której prowadzone są badania oraz wiedzę umożliwiającą tworzenie nowych teorii, przygotowanie publikacji, właściwej prezentacji wyników prowadzonych badań. - - - - - + - - - - -
Module content
Seminar classes:

Referaty przedstawiające poziom wiedzy, cele badawcze, metodologię badań i zakres realizacji pracy doktorskiej

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 30 h
Module ECTS credits 1 ECTS
Participation in seminar classes 15 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 10 h
Preparation for classes 5 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena przedstawionych na seminarium efektów bieżącej pracy (prezentacja + abstrakt)

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Recommended literature and teaching resources not specified

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None