Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
English in Earth Sciences
Course of study:
2015/2016
Code:
BGF-3-401-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Third-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Geophysics
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
English
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Wendorff Marek (wendorff@agh.edu.pl)
Academic teachers:
prof. dr hab. inż. Wendorff Marek (wendorff@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Potrafi przeprowadzić krytyczne studia materiałów źródłowych i badawczych - artykułów, dokumentacji, raportów technicznych itp. reprezentujących zarówno badania podstawowe jak i zastosowania - w zakresie Nauk o Ziemi GF3A_U01 Project,
Participation in a discussion
M_U002 Potrafi dokonać właściwego wyboru materiału do celów prowadzonego przez siebie studium GF3A_U02, GF3A_U01 Project,
Participation in a discussion
M_U003 Potrafi udokumentować wyniki prac badawczych w swojej dziedzinie i zaprezentować w formie artykułu badawczego, okresowego raportu z grantu lub raportu technicznego GF3A_U02 Project,
Participation in a discussion
M_U004 Potrafi zaprezentować wyniki swojej pracy w formie abstraktu lub rozszerzonego abstraktu GF3A_U02, GF3A_U03 Project,
Participation in a discussion
M_U005 Poszerzył zasób słownictwa w zakresie Nauk o Ziemi GF3A_U02, GF3A_U04 Project,
Participation in a discussion
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Potrafi przeprowadzić krytyczne studia materiałów źródłowych i badawczych - artykułów, dokumentacji, raportów technicznych itp. reprezentujących zarówno badania podstawowe jak i zastosowania - w zakresie Nauk o Ziemi - + - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi dokonać właściwego wyboru materiału do celów prowadzonego przez siebie studium - + - - - - - - - - -
M_U003 Potrafi udokumentować wyniki prac badawczych w swojej dziedzinie i zaprezentować w formie artykułu badawczego, okresowego raportu z grantu lub raportu technicznego - + - - - - - - - - -
M_U004 Potrafi zaprezentować wyniki swojej pracy w formie abstraktu lub rozszerzonego abstraktu - + - - - - - - - - -
M_U005 Poszerzył zasób słownictwa w zakresie Nauk o Ziemi - + - - - - - - - - -
Module content
Auditorium classes:
-
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in auditorium classes 30 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 20 h
Preparation for classes 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Zaliczenie z oceną: na podstawie aktywności na zajęciach, pisemnych sprawozdań, udziału w dyskusjach

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Recommended literature and teaching resources not specified

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None