Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
-
Course of study:
2015/2016
Code:
BGF-3-403-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Third-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Geophysics
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Matyszkiewicz Jacek (jamat@geol.agh.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Rozumie potrzebę nieustannego rozwijania i pogłębiania kompetencji zawodowych i osobistych, a zwłaszcza pozyskiwania i analizowania najnowszych osiągnięć związanych z reprezentowaną dyscypliną GF3A_K01 Diploma thesis preparation,
Report
M_K002 Potrafi dostrzegać i charakteryzować dodatkowe aspekty (np. etyczne, środowiskowe) prowadzonych badań. Ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane decyzje GF3A_K02 Diploma thesis preparation,
Report
M_K003 Rozumie doniosłość zachowania w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej środowiska naukowego GF3A_K03 Diploma thesis preparation,
Report
Skills
M_U001 Posiada umiejętności definiowania i rozwiązywania różnorodnych i złożonych problemów naukowych GF3A_U01 Diploma thesis preparation,
Report
M_U002 Potrafi dokumentować wyniki prac badawczych i skutecznie je przekazywać różnym grupom odbiorców oraz przygotować pracę naukową do opublikowania GF3A_U02 Diploma thesis preparation,
Report
M_U003 Potrafi w pełni wykorzystać dostępne metody badawcze właściwe dla swojej dyscypliny GF3A_U03 Diploma thesis preparation,
Report
M_U004 Posiada umiejętności pracy w zespole GF3A_U04 Diploma thesis preparation,
Report
M_U005 Potrafi przygotować – z pomocą opiekuna/promotora – wniosek o grant badawczy GF3A_W01, GF3A_U01, GF3A_U03 Diploma thesis preparation,
Report
Knowledge
M_W001 Posiada poszerzoną, podbudowaną teoretycznie ogólną wiedzę na światowym poziomie związaną z reprezentowaną dyscypliną naukową GF3A_W01 Diploma thesis preparation,
Report
M_W002 Posiada pogłębioną wiedzę na temat metodologii pracy naukowej, zasad i pojęć z dziedziny w której prowadzi badania naukowe GF3A_W02 Diploma thesis preparation,
Report
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Rozumie potrzebę nieustannego rozwijania i pogłębiania kompetencji zawodowych i osobistych, a zwłaszcza pozyskiwania i analizowania najnowszych osiągnięć związanych z reprezentowaną dyscypliną - - - - - - - - - + -
M_K002 Potrafi dostrzegać i charakteryzować dodatkowe aspekty (np. etyczne, środowiskowe) prowadzonych badań. Ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane decyzje - - - - - - - - - + -
M_K003 Rozumie doniosłość zachowania w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej środowiska naukowego - - - - - - - - - + -
Skills
M_U001 Posiada umiejętności definiowania i rozwiązywania różnorodnych i złożonych problemów naukowych - - - - - - - - - + -
M_U002 Potrafi dokumentować wyniki prac badawczych i skutecznie je przekazywać różnym grupom odbiorców oraz przygotować pracę naukową do opublikowania - - - - - - - - - + -
M_U003 Potrafi w pełni wykorzystać dostępne metody badawcze właściwe dla swojej dyscypliny - - - - - - - - - + -
M_U004 Posiada umiejętności pracy w zespole - - - - - - - - - + -
M_U005 Potrafi przygotować – z pomocą opiekuna/promotora – wniosek o grant badawczy - - - - - - - - - + -
Knowledge
M_W001 Posiada poszerzoną, podbudowaną teoretycznie ogólną wiedzę na światowym poziomie związaną z reprezentowaną dyscypliną naukową - - - - - - - - - + -
M_W002 Posiada pogłębioną wiedzę na temat metodologii pracy naukowej, zasad i pojęć z dziedziny w której prowadzi badania naukowe - - - - - - - - - + -
Module content
Others:

Treść dobierana jest zgodnie z dyscypliną i tematyką prowadzonych badań. Efektem pracy z opiekunem/promotorem jest przygotowanie rozprawy doktorskiej. Podczas pracy doktorant nabiera kompetencji do samodzielnej pracy naukowej w przyszłości. Pod opieką opiekuna/promotora doktorant przygotowuje pracę doktorską, a także prace do druku, wystąpienia na konferencje naukowe i seminaria a także różnego rodzaju wnioski grantowe.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 15 h
Module ECTS credits 0 ECTS
Contact hours 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Zaliczenie wystawiane przez opiekuna/promotora na podstawie całokształtu postępów doktoranta danym roku akademickim

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Literatura dobierana zgodnie z dyscypliną naukową i tematyką prowadzonych badań

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None