Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
-
Course of study:
2015/2016
Code:
BGF-3-702-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Third-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Geophysics
Semester:
7
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Matyszkiewicz Jacek (jamat@geol.agh.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K002 Doktorant ma świadomość odpowiedzialności za nietyczne działania w pracy naukowej GF3A_K03, GF3A_W02 Presentation,
Participation in a discussion
M_K003 Doktorant potrafi wyrażać opinię na temat cudzych prac i dorobku naukowego w sposób bezstronny i konkretny GF3A_W01, GF3A_K03, GF3A_U04 Participation in a discussion
Skills
M_U003 Doktorant potrafi prowadzić badania naukowe zgodnie z zasadami etyki GF3A_U03 Presentation,
Participation in a discussion
Knowledge
M_W002 Doktorant zna ogólne zasady etyki i dobre obyczaje panujące w nauce GF3A_U02, GF3A_W01 Presentation,
Participation in a discussion
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K002 Doktorant ma świadomość odpowiedzialności za nietyczne działania w pracy naukowej + - - - - + - - - - -
M_K003 Doktorant potrafi wyrażać opinię na temat cudzych prac i dorobku naukowego w sposób bezstronny i konkretny + - - - - - - - - - -
Skills
M_U003 Doktorant potrafi prowadzić badania naukowe zgodnie z zasadami etyki + - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W002 Doktorant zna ogólne zasady etyki i dobre obyczaje panujące w nauce + - - - - + - - - - -
Module content
Lectures:

1. Uniwersalne zasady i wartości etyczne w pracy naukowej.
2. Dobre praktyki w badaniach naukowych.
3. Nierzetelność w badaniach naukowych.
4. Plagiaty w badaniach naukowych, odpowiedzialność prawna.
5. Pracownik naukowy jako nauczyciel akademicki.
6. Przeciwdziałanie złym praktykom stosowanym w pracy naukowej.

Seminar classes:
-
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in seminar classes 15 h
Participation in lectures 15 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 15 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

ocena prezentacji (0,6)+ ocena z dyskusji (0,4)

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Kodeks Pracownika Naukowego
Kodeks Dobre Praktyki w Szkołach Wyższych
Dobre obyczaje w nauce. Zbiór zasad i wytycznych. (1994) Broszura Komitetu Etyki w Nauce PAN

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None