Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Zarządzanie projektami badawczymi i promocja wyników badań naukowych
Course of study:
2015/2016
Code:
BGF-3-803-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Third-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Geophysics
Semester:
8
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Bajda Tomasz (bajda@geol.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Topolska Justyna (topolska@agh.edu.pl)
Module summary

Dzięki zrealizowaniu modułu student będzie posiadał wiedzę o tworzeniu projektów badawczych, ich zarządzaniem oraz promocją

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki prowadzenia projektów badawczych oraz ich promocji na forum krajowym i międzynarodowym Case study
Skills
M_U001 Student potrafi wykonać symulację przebiegu i ewaluacji projektu wraz z zarządzaniem budżetem Participation in a discussion
M_U002 Student potrafi przygotować plan, funkcje i harmonogram zadań w projekcie Case study
M_U003 Student potrafi zaprezentować metodologię promocji wyników badań i technologii Presentation
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę na temat marketingu badań naukowych i promocji projektu w poszczególnych fazach procesu komercjalizacji Case study
M_W002 Student ma wiedzę na temat kontroli i monitorowania przebiegu projektu oraz jego ewaluacja oraz na temat właściwego zakończenia i zamknięcia projektu. Case study
M_W003 Student ma wiedzę na temat funkcji i zadań w projekcie oraz jego zarządzaniem Case study
M_W004 Student ma wiedzę na temat sposobu zaplanowania zadań i harmonogramu w projekcie Participation in a discussion
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki prowadzenia projektów badawczych oraz ich promocji na forum krajowym i międzynarodowym - + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi wykonać symulację przebiegu i ewaluacji projektu wraz z zarządzaniem budżetem - + - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi przygotować plan, funkcje i harmonogram zadań w projekcie - + - - - - - - - - -
M_U003 Student potrafi zaprezentować metodologię promocji wyników badań i technologii - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę na temat marketingu badań naukowych i promocji projektu w poszczególnych fazach procesu komercjalizacji + - - - - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę na temat kontroli i monitorowania przebiegu projektu oraz jego ewaluacja oraz na temat właściwego zakończenia i zamknięcia projektu. + - - - - - - - - - -
M_W003 Student ma wiedzę na temat funkcji i zadań w projekcie oraz jego zarządzaniem + - - - - - - - - - -
M_W004 Student ma wiedzę na temat sposobu zaplanowania zadań i harmonogramu w projekcie + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Umiejętności, teoria i praktyka zarządzania projektami badawczymi
2. Definiowanie i planowanie projektu
3. Funkcje i zadania w projekcie
4. Zarządzanie projektem, wraz z zarządzaniem ryzykiem
5. Kontrola i monitorowanie przebiegu projektu oraz ewaluacja, wraz z zarządzaniem budżetem
6. Zakończenie i zamknięcie projektu
7. Marketing badań naukowych i nowych technologii
8. Odbiorca działań promocyjnych
9. Promocja w poszczególnych fazach procesu komercjalizacji
10. Promocja wyników badań i technologii na rynkach międzynarodowych

Auditorium classes:

Ćwiczenia praktyczne na przykładzie projektów realizowanych przez studentów w ramach pracy doktorskiej

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 15 h
Participation in auditorium classes 15 h
Preparation for classes 15 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Contact hours 5 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest równoważna ocenie z ćwiczeń audytoryjnych

Prerequisites and additional requirements:

Brak wymagań wstępnych

Recommended literature and teaching resources:

Downar W. 2012. Nauki o zarządzaniu – miejsce marketingu, W: Zarządzanie marketingowe, red. G. Rosa, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2012
Janasz K., Wiśniewska J. 2014. Zarządzanie projektami w organizacji, Difin, Warszawa 2014.
Kisielnicki J. 2013. Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi, Oficyna Wydawnicza Wolters Kluwer, Warszawa 2013.
Lock D. 2009. Podstawy zarządzania projektami, PWE, Warszawa 2009.
Newton R. 2010. Skuteczny kierownik projektu, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa 2010.
Nicholas J. M., Steyn H. 2012. Zarządzanie projektami. Zastosowania w biznesie, inżynierii i nowoczesnych technologiach, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012.
Wirkus M., Lis A. 2012. Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi, Difin, Warszawa 2012.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None