Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Mining Geophysics
Course of study:
2015/2016
Code:
BGF-2-203-AG-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Applied Geophysics
Field of study:
Geophysics
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
English
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Takuska-Węgrzyn Ewa (xenia@geolog.geol.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Takuska-Węgrzyn Ewa (xenia@geolog.geol.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Posiada wiedzę matematyczno-fizyczną i informatyczną w stopniu pozwalającym na kreatywną pracę. GF2A_K05, GF2A_K01, GF2A_K07 Test
Skills
M_U001 Zaprojektuje i wykona badania geofizyczne dla oceny zagrożeń naturalnych i indukowanych działalnością człowieka, w szczególności zagrożeń związanych z pozyskiwaniem energii i surowców. Potrafi zaplanować i wykonać geofizyczny monitoring stanu środowiska w czasie i przestrzeni. GF2A_W11, GF2A_W08, GF2A_W06, GF2A_U07, GF2A_K07, GF2A_K06, GF2A_U10, GF2A_U08, GF2A_U04 Test
Knowledge
M_W001 Posiada wiedzę teoretyczną i umiejętność opisu oraz analizy parametrów geofizycznych mierzonych w różnorodnych metodach w aspekcie zróżnicowania własności fizycznych skał i dynamiki zachodzących procesów fizycznych. GF2A_U06, GF2A_U11, GF2A_W06, GF2A_U02, GF2A_W05, GF2A_K01, GF2A_W01, GF2A_U01, GF2A_K02, GF2A_W07 Test
M_W002 Jest przygotowany do rozwiązywania problemów poszukiwawczych w skomplikowanych warunkach geologicznych oraz przy wtórnym odzyskiwaniu surowców GF2A_U06, GF2A_K05, GF2A_W08, GF2A_W06, GF2A_K04, GF2A_U04, GF2A_W07, GF2A_U09 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Posiada wiedzę matematyczno-fizyczną i informatyczną w stopniu pozwalającym na kreatywną pracę. - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Zaprojektuje i wykona badania geofizyczne dla oceny zagrożeń naturalnych i indukowanych działalnością człowieka, w szczególności zagrożeń związanych z pozyskiwaniem energii i surowców. Potrafi zaplanować i wykonać geofizyczny monitoring stanu środowiska w czasie i przestrzeni. - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Posiada wiedzę teoretyczną i umiejętność opisu oraz analizy parametrów geofizycznych mierzonych w różnorodnych metodach w aspekcie zróżnicowania własności fizycznych skał i dynamiki zachodzących procesów fizycznych. - - - - - + - - - - -
M_W002 Jest przygotowany do rozwiązywania problemów poszukiwawczych w skomplikowanych warunkach geologicznych oraz przy wtórnym odzyskiwaniu surowców - - - - - + - - - - -
Module content
Seminar classes:

1. Goals of geophysical methods applied to mining problems:
2. Investigation of different types of coal bed disturbances,
3. Prediction of mine tremors, rockbursts and outbursts,
4. Eestimation of the efficiency of the active prevention methods.
5. Selected geophysical methods used to study problems in mines: microgravimetry, electrical methods, seismic investigations, mining seismology, seismoacoustic techniques.
6. Basis of rock mechanics.
7. Stress and deformation analysis around mining excavations, construction of Mohr’s stress circules.
8. Rockbursts and outbursts phenomena.
9. Geophysical models of rock failure.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 53 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in seminar classes 28 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 10 h
Examination or Final test 5 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Średnia z ocen

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

1. Parasnis D.S. 1973 –Mining Geophysics. Elsevier Amsterdam/Oxford/New York/ Tokio
2. Sharma P.V. 1986 –Geophysical Methods In Geology, Elsevier Amsterdam/Oxford/New York/ Tokio
3. Reynolds J.M. 2011 –An Introduction to Applied and Environmental Geophysics. Wiley-Blackwell, London

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None