Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Processing And Interpretation Of Well Logging Data
Course of study:
2015/2016
Code:
BGF-2-205-AG-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Applied Geophysics
Field of study:
Geophysics
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
English
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Jarzyna Jadwiga (jarzyna@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Wawrzyniak-Guz Kamila (wawrzyni@agh.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Jarzyna Jadwiga (jarzyna@agh.edu.pl)
dr inż. Zorski Tomasz (zorski@geol.agh.edu.pl)
dr inż. Puskarczyk Edyta (puskar@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Jest przygotowany do podjęcia pracy wszędzie tam, gdzie wymagana jest znajomość zagadnień geofizyki otworowej na poziomie podstawowej wiedzy i umiejętności inżynierskich, w szczególności w przedsiębiorstwach geofizycznych i geologicznych GF2A_K08, GF2A_K04, GF2A_U14, GF2A_U12 Test,
Execution of laboratory classes
Skills
M_U001 Potrafi w sposób kompetentny i odpowiedzialny określić ważności i kolejność wykonywanych zadań w realizowanym projekcie GF2A_U14 Test,
Execution of laboratory classes
Knowledge
M_W001 Zna i rozumie konieczność oraz umie zastosować sekwencję przetwarzania w geofizyce otworowej: dopasowanie głębokościowe, korekta sztucznych anomalii, właściwe dopasowanie sekcji poszczególnych profilowań, uzupełnianie brakujących sekcji profilowań, zmiana kroku próbkowania GF2A_W09, GF2A_W06, GF2A_U14, GF2A_W10 Test,
Execution of laboratory classes
M_W002 Zna i rozumie konieczność oraz umie zastosować poprawki na środowisko pomiarowe w geofizyce otworowej, ocenić parametry pozorne w geofizyce otworowej - wpływ otworu – średnicy i parametrów płuczki (oporności i gęstości oraz naturalnej promieniotwórczości), wpływ ciśnienia i temperatury GF2A_W09, GF2A_W06, GF2A_U14, GF2A_U12, GF2A_W10 Test,
Execution of laboratory classes
M_W003 Zna pomiar upadomierzem i rozumie możliwość jego wykorzystania jako źródła danych o oporności skał o wysokiej rozdzielczości, umie samodzielnie wykonać interpretację PUW w tym celu GF2A_W09, GF2A_W06, GF2A_U14, GF2A_U12, GF2A_W10 Test,
Execution of laboratory classes
M_W004 Zna podstawy teoretyczne oraz umie samodzielnie wykonać procedurę dekonwolucji w celu podniesienia pionowej rozdzielczości profilowań geofizyki otworowej GF2A_W09, GF2A_W06, GF2A_U14, GF2A_U12, GF2A_W10 Test,
Execution of laboratory classes
M_W005 Zna i rozumie przydatność oraz umie zastosować wykresy krzyżowe w celu uzyskania wstępnej informacji na temat składu mineralnego i nasycenia skał; zna i umie wykorzystać zasady normalizacji jako metody szybkiej analizy profilowań geofizyki otworowej, umie zastosować do wyznaczania stref produktywnych GF2A_W09, GF2A_W06, GF2A_U14, GF2A_U12, GF2A_W10 Test,
Execution of laboratory classes
M_W006 Rozumie zasady i umie stosować przetwarzanie oraz interpretację danych geofizyki otworowej z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania we wszystkich aplikacjach systemu GeoWin i systemu TechLog GF2A_W09, GF2A_W06, GF2A_U14, GF2A_U12, GF2A_W10 Test,
Execution of laboratory classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Jest przygotowany do podjęcia pracy wszędzie tam, gdzie wymagana jest znajomość zagadnień geofizyki otworowej na poziomie podstawowej wiedzy i umiejętności inżynierskich, w szczególności w przedsiębiorstwach geofizycznych i geologicznych - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi w sposób kompetentny i odpowiedzialny określić ważności i kolejność wykonywanych zadań w realizowanym projekcie - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna i rozumie konieczność oraz umie zastosować sekwencję przetwarzania w geofizyce otworowej: dopasowanie głębokościowe, korekta sztucznych anomalii, właściwe dopasowanie sekcji poszczególnych profilowań, uzupełnianie brakujących sekcji profilowań, zmiana kroku próbkowania - - + - - - - - - - -
M_W002 Zna i rozumie konieczność oraz umie zastosować poprawki na środowisko pomiarowe w geofizyce otworowej, ocenić parametry pozorne w geofizyce otworowej - wpływ otworu – średnicy i parametrów płuczki (oporności i gęstości oraz naturalnej promieniotwórczości), wpływ ciśnienia i temperatury - - + - - - - - - - -
M_W003 Zna pomiar upadomierzem i rozumie możliwość jego wykorzystania jako źródła danych o oporności skał o wysokiej rozdzielczości, umie samodzielnie wykonać interpretację PUW w tym celu - - + - - - - - - - -
M_W004 Zna podstawy teoretyczne oraz umie samodzielnie wykonać procedurę dekonwolucji w celu podniesienia pionowej rozdzielczości profilowań geofizyki otworowej - - + - - - - - - - -
M_W005 Zna i rozumie przydatność oraz umie zastosować wykresy krzyżowe w celu uzyskania wstępnej informacji na temat składu mineralnego i nasycenia skał; zna i umie wykorzystać zasady normalizacji jako metody szybkiej analizy profilowań geofizyki otworowej, umie zastosować do wyznaczania stref produktywnych - - + - - - - - - - -
M_W006 Rozumie zasady i umie stosować przetwarzanie oraz interpretację danych geofizyki otworowej z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania we wszystkich aplikacjach systemu GeoWin i systemu TechLog - - + - - - - - - - -
Module content
Laboratory classes:

Sequence of preprocessing of raw log data: depth matching, canceling of artificial anomalies, proper joining of log sections, changes of sample interval, environmental corrections for logs: apparent parameters in well logging, influence of borehole – diameter of borehole, resistivity and density of mud, radioactivity of mud, influence of temperature and pressure. Dipmeter as a source of high resolution resistivity data, individual processing of parameters recorded by near and far detectors in litho-density tool and in neutron tools. Deconvolution. Cross-plots as a preliminary recognition of rock mineral components and saturation. GeoWin software for processing and interpretation of well logs – idea of construction: set of applications, geophysical data base, GBD, import from and export to LAS and LIS standard files. Edition of logs, depth matching. Mathematical functions applied to processing of logs – basic arithmetical and logical functions, special functions for well logging, linear interpolation, step functions, core data as a log. Environmental corrections applied to GR, density, neutron and acoustics, application of sets of corrections to logs according to an individual correction program of interpreter. Cross-plots in shaly-sandstones and carbonates. Interlog – application of GeoWin for a comprehensive interpretation of well logs for calculating mineral composition, porosity and saturation, table of parameters, methods of solving minimization problem in comprehensive interpretation. Satun – program dedicated to water saturation determination in thinly-bedded gas-bearing formation including special approach to clay minerals influence on petrophysical parameters of formation. Introduction to TechLog system, creating database. Calculation of petrophysical parameters on the basis of single logs in Quanti module; comprehensive interpretation in Quanti Elan module. Comparison of shaliness, porosity and water saturation obtained from different methods.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 148 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Participation in laboratory classes 56 h
Examination or Final test 5 h
Realization of independently performed tasks 45 h
Preparation for classes 30 h
Contact hours 12 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

zaliczenie ćwiczeń, zdanie egzaminu, ocena końcowa jest średnią arytmetyczną obu ocen cząstkowych

Prerequisites and additional requirements:

wpis na semestr II studiów II stopnia, posiadanie podstawowej wiedzy z zakresu geofizyki otworowej i petrofizyki, zaliczenie modułu Współczesne metody geofizyczne

Recommended literature and teaching resources:

Alberty, M., and K. Hashmy-1984, Application of ULTRA to log analysis. In: 25th Annual Symp. SPWLA, 10-13 June 1984, New Orleans, paper Z; 2. Menke, W.-1984, Geophysical data analysis: Discrete inverse theory, Academic Press Inc., New York; 3. Jarzyna J. (Red.) 2002 i 2007 – Przetwarzanie i interpretacja profilowań geofizyki otworowej, system GeoWin, cz, I i II., 4. Sen, M., and P. L. Stoffa-1997, Global optimization methods in geophysical inversion. In: Seismic Exploration, Elsevier Science, 33, chpt. 4; 5. Serra O.-2003, Well Logging and Geology

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None