Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Interpretation Of Seismic Data
Course of study:
2015/2016
Code:
BGF-2-206-AG-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Applied Geophysics
Field of study:
Geophysics
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
English
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Marzec Paweł (marzec@geol.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Marzec Paweł (marzec@geol.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Potrafi w sposób kompetentny i odpowiedzialny określić ważność i kolejność wykonywanych zadań w realizowanym projekcie GF2A_K04 Execution of a project,
Participation in a discussion
Skills
M_U001 Posługuje się nowoczesnymi systemami do interpretacji danych geofizycznych. Potrafi założyć projekt w systemie interpretacyjnym, wczytać dane sejsmiczne i geofizyki wiertniczej. W oparciu o geologiczne materiały źródłowe z rejonu badań i przy użyciu narzędzi i procedur systemowych potrafi zinterpretować zapis sejsmiczny w celu uzyskania mapy strukturalnej wybranego horyzontu sejsmicznego GF2A_U09, GF2A_U03, GF2A_U14 Examination,
Execution of a project
Knowledge
M_W001 Student posiada wiedzę o współczesnych technikach interpretacyjnych. zna przeznaczenie, budowę i możliwości wybranych systemów do interpretacji danych sejsmicznych. GF2A_W06 Examination,
Execution of a project
M_W002 Student rozumie na czym polega zintegrowana interpretacja danych sejsmicznych i geofizyki wiertniczej. Zna podstawowe formaty danych i geodezyjne systemy odniesienia obowiązujące przy pracach interpretacyjnych, wie jakie są kolejne etapy prac interpretacyjnych. GF2A_W06, GF2A_W10 Examination,
Execution of a project
M_W003 Student wie do czego służą wybrane zaawansowane procedury interpretacji danych sejsmicznych GF2A_W05, GF2A_W06, GF2A_W10, GF2A_W04 Examination,
Execution of a project
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Potrafi w sposób kompetentny i odpowiedzialny określić ważność i kolejność wykonywanych zadań w realizowanym projekcie - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Posługuje się nowoczesnymi systemami do interpretacji danych geofizycznych. Potrafi założyć projekt w systemie interpretacyjnym, wczytać dane sejsmiczne i geofizyki wiertniczej. W oparciu o geologiczne materiały źródłowe z rejonu badań i przy użyciu narzędzi i procedur systemowych potrafi zinterpretować zapis sejsmiczny w celu uzyskania mapy strukturalnej wybranego horyzontu sejsmicznego - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student posiada wiedzę o współczesnych technikach interpretacyjnych. zna przeznaczenie, budowę i możliwości wybranych systemów do interpretacji danych sejsmicznych. - - + - - - - - - - -
M_W002 Student rozumie na czym polega zintegrowana interpretacja danych sejsmicznych i geofizyki wiertniczej. Zna podstawowe formaty danych i geodezyjne systemy odniesienia obowiązujące przy pracach interpretacyjnych, wie jakie są kolejne etapy prac interpretacyjnych. - - + - - - - - - - -
M_W003 Student wie do czego służą wybrane zaawansowane procedury interpretacji danych sejsmicznych - - + - - - - - - - -
Module content
Laboratory classes:

1. Interpretation of seismic data – specific seismic data (surface data with limited vertical and horizontal resolution) connection with well logging data (a snapshot of high resolution vertical data).
2. Demonstration of the interpretation seismic system (f. ex.:, Hampson-Russell, OpendTect, Petrel). The system design and job workflows, required input data, purpose and results examples.
3. Seismic and well data file formats, geodetic reference systems. Creating a project, import data, creation and work with a database.
4. Editing and interpretation of well log data: editing of well log curves, inserting stratigraphic markers.
5. Seismic to well tie: interactive checkshot calibration of the sonic log, wavelet extraction, calculation of synthetic seismograms.
6. Integration well data with seismic section, well to well stratigraphic correlation
7. The geological interpretation of seismic data: picking identified seismic boundaries with the use of autopicker, interpretation of faults. Seismic attributes and wave field processing useful for structural, stratigraphic and reservoir interpretation of seismic data.
8. Spatial 3D visualization of seismic data and results of the interpretation.
9. The design of a structural map: gridding in the time domain, velocity model building, time to depth conversion methods, contouring and final editing of structural map.
10. Advanced seismic interpretation procedures f.ex..: seismic inversion or spectral decomposition.
11. Finishing the project and consultation with the teacher .

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 146 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Participation in project classes 56 h
Examination or Final test 15 h
Realization of independently performed tasks 35 h
Preparation for classes 20 h
Completion of a project 20 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

The average of the grade from exam and the project

Prerequisites and additional requirements:

Basic knowledge of processing and interpretation of seismic data

Recommended literature and teaching resources:

1. Sheriff R.E. and Geldart L.P., 1995, Exploration Seismology, Cambrige University Press.
2. Hardage B.E., 1987, Seismic Stratigraphy, Elsevier, Amsterdam.
4. Waters K. H., 1987 – Reflection seismology. New York, Wiley – Interscience.
5. W. Ashcroft, A petroleum geologist’s guide to seismic reflection
6. Z. Kasina, Metodyka badań sejsmicznych

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None