Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Seismic stratigraphy
Course of study:
2015/2016
Code:
BGF-2-301-AG-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Applied Geophysics
Field of study:
Geophysics
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
English
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Marzec Paweł (marzec@geol.agh.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student potrafi w sposób kompetentny i odpowiedzialny określić ważność i kolejność wykonywanych zadań w realizowanym projekcie GF2A_K04, GF2A_K07 Execution of a project
Skills
M_U001 Student potrafi dowiązać dane otworowe do danych sejsmicznych i wykonać chronostratygraficzną korelację danych geofizyki wiertniczej GF2A_U04, GF2A_U06, GF2A_U03, GF2A_U18 Execution of a project,
Test
M_U002 Student potrafi wykonać interpretację chronostratygraficzną danych sejsmicznych z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania której celem jest wydzielenie sekwencji depozycyjnych i ich transformacja do domeny Whelera GF2A_U04, GF2A_U09, GF2A_U03, GF2A_U18, GF2A_U12 Execution of a project,
Test
Knowledge
M_W001 Student zna geologiczne podstawy stratygrafii sekwencji depozycyjnych w utworach klastycznych GF2A_W01, GF2A_W03 Execution of a project,
Test
M_W002 Student wie jak wydzielać w zapisie sejsmicznym podstawowe facje sejsmiczne i identyfikować środowiska depozycyjne. Zna sygnatury sejsmiczne kontaktów niezgodnych i odwzorowanie sejsmiczne ciągów depozycyjnych GF2A_W06, GF2A_W04, GF2A_W05, GF2A_W01, GF2A_W03 Execution of a project,
Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student potrafi w sposób kompetentny i odpowiedzialny określić ważność i kolejność wykonywanych zadań w realizowanym projekcie - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi dowiązać dane otworowe do danych sejsmicznych i wykonać chronostratygraficzną korelację danych geofizyki wiertniczej - - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi wykonać interpretację chronostratygraficzną danych sejsmicznych z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania której celem jest wydzielenie sekwencji depozycyjnych i ich transformacja do domeny Whelera - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna geologiczne podstawy stratygrafii sekwencji depozycyjnych w utworach klastycznych + - + - - - - - - - -
M_W002 Student wie jak wydzielać w zapisie sejsmicznym podstawowe facje sejsmiczne i identyfikować środowiska depozycyjne. Zna sygnatury sejsmiczne kontaktów niezgodnych i odwzorowanie sejsmiczne ciągów depozycyjnych + - + - - - - - - - -
Module content
Lectures:
 1. The basics of sequence stratigraphy of clastic facies

  1. Sequence stratigraphy in comparison with other stratigraphic classification systems, the relationship between the main factors controlling stratigraphic set.
  2. Basic terms of sequence stratigraphy: accommodation space, relative sea level, diachronizm and types of sediment accretion …
  3. Walther’s Law, transgression, normal and forced regression
  4. Parasequence, parasequence sets, types of unconformities
  5.System tracks, sequence and sequence stratigraphic surfaces, types of sequence
  6. Hierarchy in sequence stratigraphy: time scale and cycles of relative sea-level changes

 2. Seismic facies analysis

  1. Facies, lithofacies, lithosom, depositional environment
  2. Seismic facies and common characteristics of seismic reflections, isochronous and diachronic reflections
  3. Signatures of depositional facies and environments in the seismic record
  4. Seismic attributes and techniques useful during facies analysis

 3. Depositional sequences analysis on the seismic data

  1. The use of well data to sequence stratigraphy interpretation. System tracks – patterns in the well logs record and chronostratigraphic well to well correlation
  2. Well to seismic tie workflow – the role of wavelet shape and phase
  3. Seismic signatures of different types of unconformities, seismic
  stratigraphic modeling.
  4. Interpretation of stratigraphic surfaces on the seismic data: sequence boundaries, maximum flooding surface, maximum regressive surface and other flooding surfaces, parasequence boundaries)
  5. Construction of chronostratigraphic chart and transformation seismic section to the Wheeler domain.
  6. Seismic facies and environmental analysis in the Wheeler domain

Laboratory classes:
Stratigraphic interpretation of the 3D seismic data

1. Well to seismic tie workflow
2. Interpretation of stratigraphic surfaces on the seismic data: sequence boundaries, maximum flooding surface, maximum regressive surface
3. Automatic interpretation of flooding surfaces between sequence boundaries
4. Chronostratigraphic well to well correlation
5. Transformation the 3D seismic data to the Wheeler domain, system track analysis
6. Seismic facies and environmental analysis in the Wheeler domain, stratigraphic traps search

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 57 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 28 h
Participation in laboratory classes 14 h
Completion of a project 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Average rating of the test and pass the project

Prerequisites and additional requirements:

Completed subjects (courses): “Processing of seismic data” and “Interpretation of seismic data”

Recommended literature and teaching resources:

B.A Hardage 1987 Seismic Stratigraphy;
Paul C.H Veeken and Bruno van Moerkerken 2013 Seismic Stratigraphy and Deposional Facies Models;
Szczepan Porębski 1996. Podstawy stratygrafii sekwencji w sukcesjach klastycznych, Przegląd Geologiczny, vol. 44, nr 10, 995-1006
Piotr Krzywiec 1993 Stratygrafia sekwencyjna,Przegląd Geologiczny, vol. 41, nr 10, 681-687
Piotr Krzywiec 1993 Stratygrafia sekwencyjna, Przegląd Geologiczny, vol. 41, nr 11, 745-751

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None