Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Reservoir Geophysics
Course of study:
2015/2016
Code:
BGF-2-306-AG-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Applied Geophysics
Field of study:
Geophysics
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
English
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Jarzyna Jadwiga (jarzyna@agh.edu.pl)
Academic teachers:
prof. dr hab. inż. Jarzyna Jadwiga (jarzyna@agh.edu.pl)
dr inż. Puskarczyk Edyta (puskar@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Wykazuje potrzebę ciągłego aktualizowania wiedzy z zakresu geofizyki, nauk o Ziemi i nauk matematyczno-przyrodniczych GF2A_K07 Participation in a discussion
Skills
M_U001 Zna , rozumie i potrafi wykorzystać zależność między prędkością fal sprężystych z profilowania akustycznego, profilowania prędkości średnich i pionowego profilowania sejsmicznego oraz prędkością w sejsmice; umie uwzględnić wpływ niejednorodności ośrodka skalnego, dyspersji i tłumienia na prędkość fal sejsmicznych GF2A_U04, GF2A_W07, GF2A_U11, GF2A_U02, GF2A_W10, GF2A_W05 Scientific paper,
Participation in a discussion,
Execution of exercises
Knowledge
M_W001 Zna i rozumie definicję geofizyki złożowej w zakresie poszukiwania węglowodorów i wody oraz innych bogactw naturalnych; zna i rozumie różnice między geofizyką poszukiwawczą i złożową, wie na czym polega planowanie prac poszukiwawczych oraz działań w zakresie złożowej dla różnych typów złóż GF2A_W07, GF2A_U09, GF2A_W10, GF2A_W04, GF2A_W05 Scientific paper,
Participation in a discussion,
Execution of exercises
M_W002 Wie na czym polegają i potrafi zaplanować kompleksowe badania łączące wyniki geologii strukturalnej i sedymentologii oraz sejsmiki i geofizyki otworowej w celu rozpoznawania różnego typu pułapek dla węglowodorów i wody GF2A_U04, GF2A_W07, GF2A_U09, GF2A_U02, GF2A_W10, GF2A_W05 Scientific paper,
Participation in a discussion,
Execution of exercises
M_W003 Zna zestawy pomiarowe, sposób wykonania badań i umie wykonać interpretację w zakresie geofizyki otworowej w otworach produkcyjnych GF2A_U04, GF2A_W07, GF2A_U09, GF2A_U11, GF2A_W10, GF2A_W05 Scientific paper,
Participation in a discussion,
Execution of exercises
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Wykazuje potrzebę ciągłego aktualizowania wiedzy z zakresu geofizyki, nauk o Ziemi i nauk matematyczno-przyrodniczych + - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Zna , rozumie i potrafi wykorzystać zależność między prędkością fal sprężystych z profilowania akustycznego, profilowania prędkości średnich i pionowego profilowania sejsmicznego oraz prędkością w sejsmice; umie uwzględnić wpływ niejednorodności ośrodka skalnego, dyspersji i tłumienia na prędkość fal sejsmicznych + - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna i rozumie definicję geofizyki złożowej w zakresie poszukiwania węglowodorów i wody oraz innych bogactw naturalnych; zna i rozumie różnice między geofizyką poszukiwawczą i złożową, wie na czym polega planowanie prac poszukiwawczych oraz działań w zakresie złożowej dla różnych typów złóż + - - + - - - - - - -
M_W002 Wie na czym polegają i potrafi zaplanować kompleksowe badania łączące wyniki geologii strukturalnej i sedymentologii oraz sejsmiki i geofizyki otworowej w celu rozpoznawania różnego typu pułapek dla węglowodorów i wody + - - + - - - - - - -
M_W003 Zna zestawy pomiarowe, sposób wykonania badań i umie wykonać interpretację w zakresie geofizyki otworowej w otworach produkcyjnych + - - + - - - - - - -
Module content
Lectures:

Definition of reservoir geophysics as regards to hydrocarbon deposits and water deposits and the others, differences between reservoir geophysics and prospecting geophysics (1), planning geological recognition and geophysical prospecting for various deposits (2). Relation between structural geology, sedimentology vs. seismic and well logging ability to recognize hydrocarbon traps of different types (3). Relation between velocity from sonic log and Vertical Seismic Profiling or Check Shots, dispersion and attenuation influence (2). Petrophysical and structural basis for fluid flow modeling in reservoir, Flow Zone Index, Hydraulic Units (3). Production Logging, equipment, measured parameters, interpretation (2). 4D seismics and fluid flow modeling for hydrocarbon production control (1). Passive seismic control (1).
Maps of porosity in the exemplary deposits based on lab data (porosimeter and NMR), well logging (sonic, neutron and density) and seismic inversion, comparison of results and discussion of discrepancies (4). Calculation of Q factor on the basis of acoustic full waveforms, velocity changes due to attenuation of elastic waves (2). Calibration of velocity from sonic log or acoustic full waveforms on the basis of results of Vertical Seismic Profiling or Check Shots (3). Data sets (petrophysical and structural) and grids for fluid flow modeling in gas reservoirs (3). Analysis of formation tester examples (2). Summary (1).

Project classes:

Determination of quality factor Q for attenuation analysis on the basis of Vp and Vs from acoustic full waveforms.
Well log data preparation for flow fluid modeling in reservoir.
Analysis of formation tester data.
Projects summary.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 57 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 14 h
Participation in project classes 28 h
Completion of a project 5 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

zaliczenie ćwiczeń, ocena końcowa jest średnią z oceny z ćwiczeń oraz oceny wynikającej z obecności na wykładach oraz ocen przygotowanych i wygłoszonych referatów tematycznych w razie nieobecności na wykładach

Prerequisites and additional requirements:

zaliczenie modułów sejsmicznych i geofizyki otworowej oraz petrofizyki

Recommended literature and teaching resources:

Sheriff R.E., 1992, Reservoir Geophysics, in Investigations in Geophysics, v. 7, SEG
Cooper R., Uden R., 2005, Reservoir Geophysics: what went wrong?, First Break, v. 23, June, 1005 – 1008
Bieżące artykuły pojawiające się w czasopismach specjalistycznych

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None