Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Seismology And Seismometry
Course of study:
2015/2016
Code:
BGF-2-307-AG-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Applied Geophysics
Field of study:
Geophysics
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
English
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Leśniak Andrzej (lesniak@uci.agh.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Ma świadomość ważności i zrozumienia pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje GF2A_K04 Participation in a discussion
Skills
M_U001 Posiada umiejętność posługiwania się aparaturą pomiarową podczas badań terenowych i laboratoryjnych. GF2A_U05 Execution of laboratory classes
M_U002 Posiada umiejętność zastosowania podstawowych technik badawczych z zakresu sejsmologii inżynierskiej. GF2A_U06 Execution of laboratory classes
Knowledge
M_W001 Zna i rozumie metody matematyczne i statystyczne niezbędne do opisu podstawowych praw fizycznych w dziedzinie sejsmologii GF2A_W01 Test
M_W002 Zna i rozumie podstawy matematyczne, statystyczne i informatyczne niezbędne do przetwarzania i interpretacji danych sejsmologicznych GF2A_W09, GF2A_W11 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Ma świadomość ważności i zrozumienia pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje + - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Posiada umiejętność posługiwania się aparaturą pomiarową podczas badań terenowych i laboratoryjnych. + - + - - - - - - - -
M_U002 Posiada umiejętność zastosowania podstawowych technik badawczych z zakresu sejsmologii inżynierskiej. - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna i rozumie metody matematyczne i statystyczne niezbędne do opisu podstawowych praw fizycznych w dziedzinie sejsmologii + - + - - - - - - - -
M_W002 Zna i rozumie podstawy matematyczne, statystyczne i informatyczne niezbędne do przetwarzania i interpretacji danych sejsmologicznych + - + - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Seismic waves: body waves and surface waves,
Earth models.
Energy of seismic waves,
Wave attenuation,
Seismic phases and travel times,
Seismic sources,
Earthquake location,
Seismic source Parameters.
Fault plane solution.
Seismic arrays,
Volcano seismology.
Earthquake prediction,
Site characterization and site response,
Seismic vibration transfer to the surface objects,
Seismic hazard

Laboratory classes:

Seismic waves identification and picking on the seismogram.
Earthquake location,
Fault plane solution.
Determining of seismic source parameters.
Site parameters determination.
Characterization of the seismic vibration transfer.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 57 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 14 h
Preparation for classes 28 h
Examination or Final test 5 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Wartość średnia oceny z kolokwium i oceny z zaliczenia

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Bozorgnia Y., Earthquake engineering : from engineering seismology to performance-based engineering, 2004, Boca Raton
Gibowicz S., A. Kijko, An introduction to mining seismology, 1994, San Diego
Shearer P., Introduction to seismology, 1999, Cambridge

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None