Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Numercial Calculations
Course of study:
2015/2016
Code:
BGF-2-104-GS-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Applied Geophysics
Field of study:
Geophysics
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Zych Marcin (zych@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Zych Marcin (zych@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania, związane z pracą zespołową GF2A_K03 Execution of a project,
Execution of exercises,
Involvement in teamwork
Skills
M_U001 Posiada umiejętność zastosowania technik badawczych z zakresu metod numerycznych GF2A_U06, GF2A_U03, GF2A_U12 Execution of exercises
M_U002 Uzupełnia wiedzę, potrafi pozyskiwać informacje z literatury oraz źródeł elektronicznych wyciągać wnioski i formułować opinie GF2A_U01 Execution of exercises
Knowledge
M_W001 Zna i rozumie metody matematyczne opisu i przetwarzania danych numerycznych GF2A_W02, GF2A_W09, GF2A_W10 Test
M_W002 Zna narzędzia informatyczne do przetwarzania danych numerycznych GF2A_W10 Execution of exercises
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania, związane z pracą zespołową - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Posiada umiejętność zastosowania technik badawczych z zakresu metod numerycznych + - + - - - - - - - -
M_U002 Uzupełnia wiedzę, potrafi pozyskiwać informacje z literatury oraz źródeł elektronicznych wyciągać wnioski i formułować opinie + - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna i rozumie metody matematyczne opisu i przetwarzania danych numerycznych + - + - - - - - - - -
M_W002 Zna narzędzia informatyczne do przetwarzania danych numerycznych - - + - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Zapis zmiennopozycyjny i błędy obliczeń numerycznych.
2. Zagadnienie interpolacji: interpolacja za pomocą wielomianów, wzór interpolacyjny Lagrange’a, wzór interpolacyjny Newtona, funkcje sklejane.
3. Zagadnienie aproksymacji: aproksymacja średniokwadratowa, wielomianowa i trygonometryczna, aproksymacja jednostajna.
4. Przybliżone rozwiązywanie równań i układów równań nieliniowych.
5. Całkowanie numeryczne: kwadratury z ustalonymi węzłami i kwadratury Gaussa.
6. Metody rozwiązywania układów algebraicznych równań liniowych: metody dokładne i iteracyjne.
7. Zagadnienia początkowe dla równań różniczkowych zwyczajnych i metody ich rozwiązywania.
8. Metody numeryczne w przetwarzaniu i analizie sygnałów cyfrowych.

Laboratory classes:

1. Dokładność obliczeń numerycznych.
2. Numeryczne algorytmy interpolacyjne, metody aproksymacji, rozwiązywanie równań i układów równań nieliniowych, całkowanie numerycznego, rozwiązywania układów algebraicznych równań liniowych.
3. Metody rozwiązywania zagadnień początkowych dla równań różniczkowych zwyczajnych.
4. Metody numeryczne w przetwarzaniu i analizie sygnałów cyfrowych.
5. Elementy symulacji w graficznych środowiskach programowania.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 116 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in lectures 28 h
Participation in laboratory classes 28 h
Realization of independently performed tasks 60 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Wartość średnia oceny z ćwiczeń, wykonanego projektu i obecności.

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość środowiska obliczeniowego MATLAB, Simulink, języka programowania C lub LabView

Recommended literature and teaching resources:

Z. Fortuna, B. Macukow, J. Wąsowski, Metody numeryczne, WNT, Warszawa, 2005
P. Krzyżanowski, Obliczenia inżynierskie i naukowe. Szybkie, skuteczne, efektowne, Wydawnictwo Naukowe PWN S.A., Warszawa, 2012
A. Brozi, Scilab w przykładach, Wydawnictwo Nakom, Poznań, 2007
J. T. Białasiewicz, Falki i aproksymacje, WNT, Warszawa, 2004
T. P. Zieliński, Cyfrowe przetwarzanie sygnałów. Od teorii do zastosowań, WKiŁ Sp. z o. o., Warszawa, 2009

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None