Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Law in Mining and Geology
Course of study:
2015/2016
Code:
BGF-2-108-GS-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Applied Geophysics
Field of study:
Geophysics
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Sermet Edyta (sermet@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Sermet Edyta (sermet@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Jest świadomy odpowiedzialności prawnej za realizowane przez siebie zadania i swoich współpracowników GF2A_K03 Participation in a discussion
Skills
M_U001 Umie powiązać przepisy PG z przepisami innych ustaw wskazanych w ustawie PGG GF2A_U13, GF2A_W14, GF2A_W13 Test
M_U002 Potrafi sformułować tok procedur prawnych zmierzających do udokumentowania i zagospodarowania złoża GF2A_U13, GF2A_U14 Test
Knowledge
M_W001 Zna zakres stosowania przepisów prawa geologicznego i górniczego GF2A_W14, GF2A_W11 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Jest świadomy odpowiedzialności prawnej za realizowane przez siebie zadania i swoich współpracowników + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Umie powiązać przepisy PG z przepisami innych ustaw wskazanych w ustawie PGG + - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi sformułować tok procedur prawnych zmierzających do udokumentowania i zagospodarowania złoża + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna zakres stosowania przepisów prawa geologicznego i górniczego + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Zakres stosowania przepisów PGG
Podział złóż kopalin
Zasady podejmowania, wykonywania i zakańczania działalności określonej ustawą
Koncesje
Prace i roboty geologiczne
Dokumentacje geologiczne złóż
Ruch zakładu górniczego.
Opłaty eksploatacyjne.
Organy administracji geologicznej. Organy nadzoru górniczego.
Kwalifikacje zawodowe

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 30 h
Module ECTS credits 1 ECTS
Participation in lectures 25 h
Examination or Final test 5 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena z egzaminu.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Ustawa Prawo geologiczne i górnicze, Dz. U. Nr 2015.196 oraz prawa związane np. Prawo Ochrony Środowiska, Prawo wodne, Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych, Rozporządzenia wykonawcze

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None