Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Diploma Training
Course of study:
2015/2016
Code:
BGF-2-110-GS-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Applied Geophysics
Field of study:
Geophysics
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Madej Janusz (madej@geol.agh.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Potrafi pracować w zespole w sposób odpowiedzialny. Wie jak opracować i zrealizować zaplanowany harmonogram prac. Potrafi przygotować dokumentację dotyczącą rozwiązywanego zadania inżynierskiego. GF2A_K03, GF2A_K04, GF2A_U17, GF2A_W12 Work done within the framework of a practical placement
Skills
M_U001 Posiada wiedzę o współczesnych technikach geofizycznych i oprogramowaniu specjalistycznych i potrafi go wykorzystać w analizie danych geofizycznych. GF2A_U09, GF2A_U03, GF2A_W06, GF2A_W09 Work done within the framework of a practical placement
M_U002 Posiada wiedzę z zakresu projektowania, wykonania i analizy złożonego zadania inżynierskiego i umie ją zastosować w praktyce GF2A_U09, GF2A_W08, GF2A_U02, GF2A_U07, GF2A_U05, GF2A_U10, GF2A_U08, GF2A_W07 Work done within the framework of a practical placement
Knowledge
M_W001 Zna zastosowanie metod geofizycznych dla różnych dziedzin gospodarki i potrafi je zastosować. GF2A_U09, GF2A_W08, GF2A_W05, GF2A_U07, GF2A_U13, GF2A_W04, GF2A_U08, GF2A_U04 Work done within the framework of a practical placement
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Potrafi pracować w zespole w sposób odpowiedzialny. Wie jak opracować i zrealizować zaplanowany harmonogram prac. Potrafi przygotować dokumentację dotyczącą rozwiązywanego zadania inżynierskiego. - - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Posiada wiedzę o współczesnych technikach geofizycznych i oprogramowaniu specjalistycznych i potrafi go wykorzystać w analizie danych geofizycznych. - - - - - - - - - - -
M_U002 Posiada wiedzę z zakresu projektowania, wykonania i analizy złożonego zadania inżynierskiego i umie ją zastosować w praktyce - - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna zastosowanie metod geofizycznych dla różnych dziedzin gospodarki i potrafi je zastosować. - - - - - - - - - - -
Module content
Fieldwork classes:
-
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Completion of practical placements 60 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena pracy wykonanej w ramach praktyki przez promotora pracy magisterskiej

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

1. Applied Geophysics, Telford W.M., Geldart L.P., Sheriff R.E., Cambridge University Press, 1990.
2. Environmental and engineering geophysics, Sharma P.V. Cambridge University Press, 1997
3. Literatura zalecona przez promotora pracy magisterskiej

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None