Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Microgravity
Course of study:
2015/2016
Code:
BGF-2-207-GS-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Applied Geophysics
Field of study:
Geophysics
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Madej Janusz (madej@geol.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Łój Monika (mloj@geol.agh.edu.pl)
dr hab. inż. Madej Janusz (madej@geol.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Samodzielnie uzupełnia wiedzę z wykorzystaniem różnych dostępnych źródeł polskich i anglojęzycznych GF2A_U03, GF2A_K05, GF2A_K01, GF2A_K07, GF2A_U09, GF2A_U17 Examination,
Test
Skills
M_U001 Zna zasady i potrafi samodzielnie wykonać wizualizację danych, w sposób składny opisać, zaprezentować i poddać pod dyskusję wyniki opracowanego przez siebie zadania inżynierskiego GF2A_U16, GF2A_W11, GF2A_U15, GF2A_U14 Examination,
Test
Knowledge
M_W001 Ma szeroką wiedzę na temat metody mikrograwimetrycznej, zna możliwości jej zastosowania do rozwiązania zadania inżynierskiego złożonego. GF2A_W02, GF2A_U06, GF2A_U07, GF2A_U01, GF2A_W07, GF2A_W11, GF2A_W01, GF2A_W03 Examination,
Test
M_W002 Zna i rozumie ponadpodstawowe techniki projektowania, akwizycji, przetwarzania i interpretacji danych. GF2A_W06, GF2A_U02, GF2A_W05, GF2A_U08, GF2A_U11, GF2A_W11, GF2A_W08, GF2A_W09, GF2A_U12, GF2A_U10, GF2A_W04 Examination,
Test
M_W003 Zna zasady działania urządzeń pomiarowych, potrafi poprawnie i ze zrozumieniem czytać ich instrukcje obsługi, potrafi zastosować je do rozwiązania złożonego zadania inżynierskiego GF2A_K02, GF2A_K03, GF2A_U05, GF2A_U09, GF2A_W08, GF2A_K06, GF2A_W14 Activity during classes,
Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Samodzielnie uzupełnia wiedzę z wykorzystaniem różnych dostępnych źródeł polskich i anglojęzycznych + - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Zna zasady i potrafi samodzielnie wykonać wizualizację danych, w sposób składny opisać, zaprezentować i poddać pod dyskusję wyniki opracowanego przez siebie zadania inżynierskiego - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma szeroką wiedzę na temat metody mikrograwimetrycznej, zna możliwości jej zastosowania do rozwiązania zadania inżynierskiego złożonego. + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna i rozumie ponadpodstawowe techniki projektowania, akwizycji, przetwarzania i interpretacji danych. + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna zasady działania urządzeń pomiarowych, potrafi poprawnie i ze zrozumieniem czytać ich instrukcje obsługi, potrafi zastosować je do rozwiązania złożonego zadania inżynierskiego + - + - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Gęstość skał – metody jej wyznaczania z mikrograwimetrycznych pomiarów powierzchniowych, podziemnych
i w otworach wiertniczych.
Metodyka prac grawimetrycznych i specyfika obliczania poprawek siły ciężkości.
Mikrograwimetryczne modele form geologicznych i antropogenicznych.
Badania mikrograwimetryczne metodą wieżowego gradientu pionowego siły ciężkości, metodyka prac pomiarowych, specyfika obliczania poprawek.
Udział metod mikrograwimetrycznych w badaniach górotworu górniczego i w ochronie środowiska.
Wykorzystanie badań mikrograwimetrycznych – przykłady praktyczne.

Laboratory classes:

Interpretacja zdjęć mikrograwimetrycznych, transformacja pól siły ciężkości.
Interpretacja ilościowa i jakościowa wyników badań mikrograwimetrycznych.
Planowanie i analiza wyników pionowych profilowań mikrograwimetryczne w szybach górniczych i otworach wiertniczych.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 87 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 28 h
Participation in laboratory classes 14 h
Examination or Final test 10 h
Realization of independently performed tasks 25 h
Contact hours 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena średnia z egzaminu i zaliczenia ćwiczeń.

Prerequisites and additional requirements:

pozytywne zaliczenie zajeć z grawimetrii na I stopniu studiów inżynierskich

Recommended literature and teaching resources:

Potential Theory in Gravity and Magnetic Apllications, Blakely R.J., Cambridge University Press, 1996.
Applied Geophysics, Telford W.M., Geldart L.P., Sheriff R.E., Cambridge University Press, 1990.
Environmental and engineering geophysics, Sharma P.V. Cambridge University Press, 1997
Grawimetria stosowana, Fajklewicz Z., Wydawnictwa AGH, 2007.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None