Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Unix
Course of study:
2015/2016
Code:
BGF-1-103-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Geophysics
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Karczewski Jerzy (karcz@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Karczewski Jerzy (karcz@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Samodzielnie uzupełnia wiedzę z wykorzystaniem różnych dostępnych źródeł polskich i anglojęzycznych (również sieci Internet) GF1A_U17, GF1A_K07, GF1A_U21, GF1A_K01, GF1A_K05, GF1A_U03, GF1A_W01
Skills
M_U001 Potrafi wykorzystać mechanizmy przekierowań i potoków do konstrukcji zaawansowanych poleceń systemu Unix GF1A_W06, GF1A_W04, GF1A_W05, GF1A_U10, GF1A_U08, GF1A_U02, GF1A_U12, GF1A_W08
M_U002 Potrafi samodzielnie napisać skrypty w języku programowania powłoki sh, potrafi wykorzystać język awk i język sed do zastosowań inżynierskich GF1A_U15, GF1A_W11, GF1A_U14, GF1A_U16, GF1A_U20, GF1A_W01
Knowledge
M_W001 Jest w stanie zainstalować system Linux na swoim komputerze, Ma opanowane podstawowe operacje na plikach i katalogach. GF1A_W02, GF1A_W11, GF1A_W07, GF1A_U07, GF1A_U06, GF1A_U01, GF1A_W01
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Samodzielnie uzupełnia wiedzę z wykorzystaniem różnych dostępnych źródeł polskich i anglojęzycznych (również sieci Internet) - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi wykorzystać mechanizmy przekierowań i potoków do konstrukcji zaawansowanych poleceń systemu Unix - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi samodzielnie napisać skrypty w języku programowania powłoki sh, potrafi wykorzystać język awk i język sed do zastosowań inżynierskich - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Jest w stanie zainstalować system Linux na swoim komputerze, Ma opanowane podstawowe operacje na plikach i katalogach. - - + - - - - - - - -
Module content
Laboratory classes:

Zapoznanie się z różnymi dystrybucjami UNIXA (ze szczególnym uwzględnieniem systemu Linux) instalacja Linuxa na platformie PC (wymagania sprzętowe, podział dysku na partycje, wybór pakietów), konfiguracja wielosystemowa (Linux – MS-Windows), omówienie budowy systemu, zapoznanie się z interpreterem poleceń, opis podstawowych powłok, struktura plików, uprawnienia plików, operacje na plikach (wyświetlanie treści pliku, kopiowanie plików, kasowanie plików) i katalogach (zakładanie, zmiana, kasowanie), procesy i ich atrybuty, zarządzanie procesami, omówienie zmiennych środowiskowych i zmiennych powłoki, standardowe wejście, wyjście oraz wyjście błędu, potoki i przekierowania, podstawy obsługi edytora vi, programowanie w języku powłoki sh, język przetwarzania tekstu awk, język przetwarzania tekstu sed.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 53 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in laboratory classes 28 h
Preparation for classes 15 h
Realization of independently performed tasks 5 h
Contact hours 5 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = indywidualne zaliczenie przy komputerze + ocena z aktywności na zajęciach (kolokwium w połowie semestru)

Prerequisites and additional requirements:

Wpis na semestr I

Recommended literature and teaching resources:

Marczyński J., UNIX użytkowanie i administrowanie, wyd. Helion, 2000
Robbins A., Beebe N., Programowanie skryptów powłoki, wyd. Helion , 2005
Southerton A., Perkins E.C., Słownik poleceń systemów UNIX i X, WNT, 1995.
C. Albing, J.P. Vossen, C. Newham, Bash – receptury, wyd. O’Reilly, 2008

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None