Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Information technology
Course of study:
2015/2016
Code:
BGF-1-104-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Geophysics
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Wojas Anna Bożena (awojas@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Wojas Anna Bożena (awojas@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy na temat nowoczesnego oprogramowania służącego do wykonywania obliczeń inżynierskich, możliwości ich opisu i prezentacji GF1A_K01, GF1A_K07 Participation in a discussion
Skills
M_U001 Student potrafi wykorzystać dostępne oprogramowanie informatyczne w celu: tworzenie tekstów i sprawozdań z badań geofizycznych, wykonywanie obliczeń inżynierskich i przedstawianie ich w postaci prezentacji GF1A_U14, GF1A_U16 Test,
Execution of a project
Knowledge
M_W001 Student ma podstawową wiedzę narzędzi (programach) informatycznych umożliwiających wykonywanie obliczeń matematycznych, tworzenia tekstów i grafiki oraz prezentacji danych GF1A_W11, GF1A_W09 Test,
Execution of a project
M_W002 Student zna podstawowe techniki wykonywania obliczeń, tworzenia tekstów, grafiki i prezentacji z wykorzystaniem dostępnego oprogramowania informatycznego. GF1A_W11, GF1A_W09, GF1A_W10 Test,
Execution of a project
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy na temat nowoczesnego oprogramowania służącego do wykonywania obliczeń inżynierskich, możliwości ich opisu i prezentacji - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi wykorzystać dostępne oprogramowanie informatyczne w celu: tworzenie tekstów i sprawozdań z badań geofizycznych, wykonywanie obliczeń inżynierskich i przedstawianie ich w postaci prezentacji - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma podstawową wiedzę narzędzi (programach) informatycznych umożliwiających wykonywanie obliczeń matematycznych, tworzenia tekstów i grafiki oraz prezentacji danych - - + - - - - - - - -
M_W002 Student zna podstawowe techniki wykonywania obliczeń, tworzenia tekstów, grafiki i prezentacji z wykorzystaniem dostępnego oprogramowania informatycznego. - - + - - - - - - - -
Module content
Laboratory classes:

Omówienie, na przykładach, poszczególnych programów ze zwróceniem szczególnej uwagi na ich wykorzystanie w dalszych latach nauki akademickiej, jak również w późniejszej pracy zawodowej, w celach opracowywania projektów inżynierskich, tworzenia prac i publikacji naukowych, tworzenia oprawy graficznej i obliczeniowej tych prac.

Zajęcia laboratoryjne obejmują następujące zagadnienia:
Obsługa procesorów tekstu na przykładzie programów Microsoft Word i OpenOffice Writer (profesjonalne formatowanie tekstu, wprowadzanie automatycznych spisów treści, barwy tła, wstawianie danych tabelarycznych, równań, wykresów, itp.).
Arkusze kalkulacyjne w obliczeniach inżynierskich z wykorzystaniem programów Microsoft Excel i OpenOffice Calc (zaawansowane obliczenia inżynierskie, rozwiązywanie równań, rysowanie wykresów, tworzenie tabel i wykresów przestawnych, analiza statystyczna danych).
Tworzenie profesjonalnie przygotowanych prezentacji multimedialnych w oparciu o programy Microsoft PowerPoint i OpenOffice Impress.
Tworzenie i obróbka grafiki bitowej i wektorowej przy wykorzystaniu specjalistycznych programów komputerowych.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 58 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in laboratory classes 28 h
Preparation for classes 15 h
Realization of independently performed tasks 5 h
Contact hours 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = ocena z ćwiczeń laboratoryjnych. Na ocenę ćwiczeń składają się: poprawne wykonanie ćwiczeń w trakcie prowadzonych zajęć 30%, ocena z kolokwium zaliczeniowego 70%.

Prerequisites and additional requirements:

Wpis na semestr I

Recommended literature and teaching resources:

Microsoft office. Word 2007, Bremer A., videograf edukacja, 2008.
Word 2007, Ćwiczenia Kopertowska-Tomczak M., Wyd. PWN, 2009.
Excel 2007 pl, analiza danych, wykresy, tabele przestawne, Etheridge D., Wyd. Helion, 2009.
Excel w nauce i technice. Receptury, Bourg D.M., Wyd. Helion, 2007.
Zen prezentacji proste pomysły i ważne zasady, Reynolds G., Wyd. Helion, 2009.
Coreldraw x3. Ćwiczenia praktyczne, Zimek R., Wyd. Helion, 2007.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None