Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Computing applications I
Course of study:
2015/2016
Code:
BGF-1-109-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Geophysics
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Łój Monika (mloj@geol.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Łój Monika (mloj@geol.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Rozumie potrzebę i zna możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych i osobistych GF1A_K05 Activity during classes
Skills
M_U001 Potrafi posługiwać się programami Matlab, Octave, Scilab do wizualizacji i przetwarzania GF1A_U14 Test
Knowledge
M_W001 Zna i rozumie metodykę podstawowych technik przetwarzania i interpretacji danych w programach Matlab, Octave, Scilab GF1A_W10 Test,
Execution of exercises
M_W002 Zna metody i narzędzia informatyczne niezbędne do wizualizacji,przetwarzania i interpretacji danych GF1A_W11 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Rozumie potrzebę i zna możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych i osobistych - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi posługiwać się programami Matlab, Octave, Scilab do wizualizacji i przetwarzania - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna i rozumie metodykę podstawowych technik przetwarzania i interpretacji danych w programach Matlab, Octave, Scilab - - + - - - - - - - -
M_W002 Zna metody i narzędzia informatyczne niezbędne do wizualizacji,przetwarzania i interpretacji danych - - + - - - - - - - -
Module content
Laboratory classes:

Programy komercyjne i darmowe do obliczeń naukowych – przegląd.
1. Pakiet Matlab: okno poleceń i środowisko programistyczne,
2. Pakiet Matlab: typy danych, instrukcje, funkcje, operacje na macierzach, techniki programowania z wykorzystaniem macierzy,
3. Pakiet Matlab: funkcje graficzne, funkcje statystyczne, całkowanie, różniczkowanie, interpolacja, aproksymacja, przetwarzanie sygnałów, inne metody numeryczne .

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 58 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in laboratory classes 28 h
Preparation for classes 10 h
Examination or Final test 5 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena z ćwiczeń

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

B.Mrozek, Z.Zbigniew. Matlab i Simulink – Poradnik użytkownika
S. Osowski, A. Cichocki, K. Siwek, Matlab w zastosowaniach do obliczeń obwodowych i przetwarzania sygnałów
www.scilab.org
www.octave.org

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None