Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Basics of computer graphics
Course of study:
2015/2016
Code:
BGF-1-205-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Geophysics
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
dr inż. Łój Monika (mloj@geol.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Łój Monika (mloj@geol.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy na temat nowoczesnego oprogramowania służącego do wykonywania obliczeń inżynierskich, możliwości ich opisu i prezentacji GF1A_K01, GF1A_K07 Participation in a discussion
Skills
M_U001 Student potrafi wykorzystać dostępne oprogramowanie informatyczne w celu:tworzenia prostych obiektów i rysunków technicznych GF1A_U14, GF1A_U16 Test,
Execution of a project
Knowledge
M_W001 Student ma podstawową wiedzę w obejmującą podstawy geometrii wykreślnej GF1A_W11, GF1A_W09 Test,
Execution of a project
M_W002 Student zna podstawowe wiedzę w zakresie komputerowego oprogramowania wspomagającego projektowanie GF1A_W11, GF1A_W09, GF1A_W10 Test,
Execution of a project
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy na temat nowoczesnego oprogramowania służącego do wykonywania obliczeń inżynierskich, możliwości ich opisu i prezentacji + - + - - - - - - - +
Skills
M_U001 Student potrafi wykorzystać dostępne oprogramowanie informatyczne w celu:tworzenia prostych obiektów i rysunków technicznych + - + - - - - - - - +
Knowledge
M_W001 Student ma podstawową wiedzę w obejmującą podstawy geometrii wykreślnej + - + - - - - - - - +
M_W002 Student zna podstawowe wiedzę w zakresie komputerowego oprogramowania wspomagającego projektowanie + - + - - - - - - - +
Module content
Lectures:

Płaskie odwzorowanie obiektu przestrzennego, rodzaje odwzorowań i zasady ich sporządzania.
Rzut cechowany. Odwzorowanie i odtwarzanie punktu,
odcinka, prostej, długość odcinka i jego nachylenie względem rzutni, odwzorowanie pary prostych, płaszczyzny, odwzorowanie elementów przynależnych i konstrukcja elementów wspólnych.
Powierzchnia topograficzna: odwzorowanie powierzchni topograficznej, profil terenu, elementy wspólne prostej i płaszczyzny z powierzchnią topograficzną.
Rzut cechowany w projektowaniu robót ziemnych.
Podstawy programu AutoCAD.

Laboratory classes:

Płaskie odwzorowanie obiektu przestrzennego, rodzaje odwzorowań i zasady ich sporządzania.
Rzut cechowany. Odwzorowanie i odtwarzanie punktu,
odcinka, prostej, długość odcinka i jego nachylenie względem rzutni, odwzorowanie pary prostych, płaszczyzny, odwzorowanie elementów przynależnych i konstrukcja elementów wspólnych.
Powierzchnia topograficzna: odwzorowanie powierzchni topograficznej, profil terenu, elementy wspólne prostej i płaszczyzny z powierzchnią topograficzną.
Rzut cechowany w projektowaniu robót ziemnych.
Podstawy programu AutoCAD.

E-learning:

Płaskie odwzorowanie obiektu przestrzennego, rodzaje odwzorowań i zasady ich sporządzania.
Rzut cechowany. Odwzorowanie i odtwarzanie punktu,
odcinka, prostej, długość odcinka i jego nachylenie względem rzutni, odwzorowanie pary prostych, płaszczyzny, odwzorowanie elementów przynależnych i konstrukcja elementów wspólnych.
Powierzchnia topograficzna: odwzorowanie powierzchni topograficznej, profil terenu, elementy wspólne prostej i płaszczyzny z powierzchnią topograficzną.
Rzut cechowany w projektowaniu robót ziemnych.
Podstawy programu AutoCAD.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in laboratory classes 14 h
Participation in lectures 8 h
Participation in e-learning classes 20 h
Realization of independently performed tasks 13 h
Examination or Final test 5 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = ocena z ćwiczeń.

Warunki zaliczenia ćwiczeń podaje prowadzący na pierwszych zajęciach.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

• R. Kaczyński, J. A. Nowakowski, E. Sajewicz, Grafika inżynierska. Cz. 1, Geometria wykreślna –
ćwiczenia projektowe, Politechnika Białostocka 2001r.
• Mazur J., Kosiński k., Polakowski K. Grafika inżynierska z wykorzystaniem metod CAD. Oficyna
Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa 2004 r.
• Pikoń A. AutoCAD PL. Helion. Gliwice 2006 r.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Modelowanie grawimetryczne stref rozluźnień rozwijających się nad pustką w skałach metamorficznych — Gravity modelling of loosening zone in metamorphic rock over hole / Janusz MADEJ, Monika ŁÓJ, Sławomir PORZUCEK // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tyt. poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2009 R. 33 z. 1 s. 411–418. — Bibliogr. s. 418, Streszcz., Summ.
Wykorzystanie triangulacji w grawimetrii — [Triangulation in gravimetry] / Sławomir PORZUCEK, Monika ŁÓJ // W: KOmputerowe Wspomaganie BAdań Naukowych : [materiały XIII krajowej konferencji KOWBAN’2006 : Polanica Zdrój, 25–27. 10. 2006 r.]. T. 13 / Wrocławskie Towarzystwo Naukowe. — Wrocław : Wydawnictwo WTN, 2006. — S. 139–144. — Bibliogr. s. 144, Streszcz.

Additional information:

None